Chuẩn bị tốt nguồn cán bộ Đoàn kế cận

TP - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2015 - 2020.

Mục tiêu của Đề án nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có năng lực lãnh đạo, quản lý, góp phần chuẩn bị tốt nguồn cán bộ kế cận cho nhiệm kỳ Đại hội Đoàn 2017- 2022, bổ sung nguồn cán bộ cho Đảng và hệ thống chính trị.
Theo đó, sẽ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo quản lý cho 200 lượt cán bộ đương nhiệm, cán bộ trong diện quy hoạch Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên BCH Trung ương Đoàn; bồi dưỡng nâng cao năng lực chuẩn hóa 600 lượt cán bộ quản lý, giảng viên, báo cáo viên ở trung ương và cấp tỉnh tham gia giảng dạy các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn.

Ngoài ra sẽ đào tạo theo chức danh cho 6.000 lượt cán bộ Đoàn, bao gồm: 200 Bí thư Đoàn cấp tỉnh, cán bộ trong diện quy hoạch chức danh Bí thư Đoàn cấp tỉnh; 3.300 Bí thư Đoàn cấp huyện, cán bộ trong diện quy hoạch chức danh Bí thư Đoàn cấp huyện; 2.500 Bí thư Đoàn xã các tỉnh khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam bộ, các xã thuộc 62 huyện nghèo...

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Mới - Nóng

Khám phá