Hào hùng thanh niên Việt Nam - Bài 2:

Chung sức trẻ vì Tổ quốc giàu mạnh

TP - Dưới sự lãnh đạo của Đảng, với vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam khẳng định vị thế của tổ chức đoàn kết mọi tầng lớp thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước cùng phấn đấu vì sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

Từ khi ra đời, Hội LHTN Việt Nam đã tập hợp rộng rãi các tầng lớp thanh niên yêu nước, cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. Ảnh: Xuân Tùng.
Từ khi ra đời, Hội LHTN Việt Nam đã tập hợp rộng rãi các tầng lớp thanh niên yêu nước, cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. Ảnh: Xuân Tùng.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước thắng lợi, Bắc - Nam sum họp một nhà; thực hiện Nghị quyết của Hội nghị BCH T.Ư Đoàn lần thứ 22 - khóa III, tại TPHCM, trong hai ngày 20 và 21/9/1976, đoàn đại biểu Hội LHTN Việt Nam và đoàn đại biểu Hội LHTN giải phóng miền Nam đã tổ chức Hội nghị thống nhất Mặt trận Thanh niên trong cả nước lấy tên chung là Hội LHTN Việt Nam. Đây là sự kiện chính trị trọng đại trong phong trào thanh niên nước ta.

Hội nghị thông qua Điều lệ mới của Hội LHTN Việt Nam và hiệp thương chọn cử Uy ban T.Ư Hội LHTN Việt Nam gồm 96 thành viên do Giáo sư Lê Quang Vịnh làm Chủ tịch. Trong hai ngày tiếp theo 24 và 25/9/1976, Hội nghị toàn quốc của Hội LHTN Việt Nam tiếp tục họp tại TPHCM thảo luận và đề ra nội dung công tác Hội trong thời kỳ mới. Đặc biệt, Hội nghị đã dành thời gian thảo luận công tác củng cố tổ chức Hội LHTN Việt Nam trong thời kỳ cách mạng mới.

“Là người bạn đồng hành thân thiết của thanh niên, nơi tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tổ chức thanh niên và các tầng lớp thanh niên, thời gian qua, đặc biệt trong nhiệm kỳ 2010-2014, Hội LHTN Việt Nam đã có nhiều cố gắng đổi mới, sáng tạo trong tổ chức và hoạt động, đến gần hơn với nhu cầu, lợi ích chính đáng của thanh niên”. 

Trích phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội lần thứ VII của Hội

Tháng 4/2010, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VI, sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội lớn của thanh niên Việt Nam được tổ chức. Tại Đại hội, đồng chí Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư BCH T.Ư Đảng đã có bài phát biểu quan trọng, khẳng định những đóng góp của tuổi trẻ Việt Nam vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong 5 năm qua. Đồng thời, thay mặt BCH T.Ư Đảng, đồng chí đã tặng thanh niên Việt Nam và Hội LHTN Việt Nam bức trướng mang dòng chữ: “Thanh niên Việt Nam xây hoài bão lớn, đoàn kết, sáng tạo, xung kích vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Với tinh thần “Thanh niên Việt Nam xây hoài bão lớn, chung sức trẻ vì Tổ quốc giàu mạnh và văn minh”, Đại hội đã phát động trong thanh niên cả nước 3 cuộc vận động: “Thanh niên sống đẹp - sống có ích”, “Thanh niên tình nguyện vì an sinh xã hội và bảo vệ môi trường” và “Thanh niên lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng”;  2 chương trình: “Khi Tổ quốc cần” và “Xây dựng, phát triển tổ chức Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên”.

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2014-2019 là sự kiện lớn của tuổi trẻ, ngày hội đoàn kết các tầng lớp thanh niên Việt Nam, đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức Hội và phong trào thanh niên, diễn ra từ 27 đến 29/12/2014 tại Thủ đô Hà Nội đã thành công tốt đẹp. Với tinh thần “Trung thực, Trách nhiệm, Nghị lực, Cống hiến”, Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2010-2014; xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2014-2019, xây dựng Hội LHTN Việt Nam vững mạnh, tập hợp rộng rãi các tầng lớp thanh niên yêu nước, cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. Đại hội đã hiệp thương chọn cử Ủy ban T.Ư Hội LHTN Việt Nam khóa VII gồm 157 ủy viên; anh Nguyễn Phi Long, Bí thư BCH T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam khóa VI được hiệp thương chọn cử giữ chức Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2014-2019.

Tại Đại hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: “Là người bạn đồng hành thân thiết của thanh niên, nơi tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tổ chức thanh niên và các tầng lớp thanh niên, thời gian qua, đặc biệt trong nhiệm kỳ 2010-2014, Hội LHTN Việt Nam đã có nhiều cố gắng đổi mới, sáng tạo trong tổ chức và hoạt động, đến gần hơn với nhu cầu, lợi ích chính đáng của thanh niên. Ba cuộc vận động “Thanh niên sống đẹp, sống có ích”, “Thanh niên tình nguyện vì an sinh xã hội và bảo vệ môi trường”, “Thanh niên lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng” và hai chương trình “Khi Tổ quốc cần”, “Xây dựng, phát triển tổ chức Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên” đã có tác động tích cực đến nhận thức, ý thức phấn đấu của đông đảo thanh niên, tạo môi trường thuận lợi để hội viên, thanh niên rèn luyện, phấn đấu; đồng thời đem lại lợi ích cụ thể cho cộng đồng và xã hội”.

Với những cống hiến xuất sắc của các thế hệ cán bộ, hội viên và các tầng lớp thanh niên Việt Nam, Hội LHTN Việt Nam đã vinh dự được Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất năm 1999 và Huân chương Hồ Chí Minh năm 2005 vì “Đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức, vận động thanh niên tham gia các phong trào phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ gìn an ninh quốc phòng, góp phần xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc”.

(Còn nữa)

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Mới - Nóng