Dựa vào kêu gọi tài trợ

Chuyên nghiệp, bao giờ?

TP - Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Hoàng Hiệp cho rằng: "Hoạt động của các quỹ học bổng, giải thưởng phải hướng đến chuyên nghiệp".

Anh Hiệp nói: Chủ trương của Ban Bí thư T.Ư Đoàn là đẩy mạnh hơn nữa việc huy động tài trợ cho các quỹ học bổng, giải thưởng. Trong bối cảnh hiện nay, khi kinh tế khó khăn, hoạt động các quỹ học bổng, giải thưởng phải hướng đến chuyên nghiệp.  

Dựa vào kêu gọi tài trợ

Hệ thống giải thưởng, học bổng thuộc T.Ư Đoàn đáp ứng được mong muốn của đông đảo thanh thiếu nhi chưa, thưa anh?

Tất cả lĩnh vực, tổ chức Đoàn đều có quỹ học bổng, giải thưởng cho thanh thiếu nhi. Tuy nhiên, các hoạt động mới chỉ đến được đại diện tiêu biểu trong những người tiêu biểu. Bởi vậy, không phải trẻ em nghèo vượt khó nào cũng được tiếp sức, hỗ trợ.

Mục tiêu của các giải thưởng, học bổng là khuyến khích, động viên và hỗ trợ thanh thiếu nhi. Thực tế, học bổng, giải thưởng có tính cổ vũ lớn đối với thanh, thiếu nhi.

Tuy nhiên giải thưởng có giá trị vật chất thấp cũng khó khuyến khích?

Quan điểm của Ban Bí thư T.Ư Đoàn là tăng giá trị giải thưởng, ít nhất là theo kịp mức độ trượt giá. Một số giải thưởng tiêu biểu như Thắp sáng tài năng kinh doanh trẻ, Quả cầu vàng... với giá trị giúp người nhận giải triển khai kế hoạch phát triển, hoàn thiện ý tưởng trong nghiên cứu hoặc góp phần thay đổi cuộc sống.

Tăng giá trị giải thưởng nhưng không nên giảm số lượng người nhận giải. Tăng giá trị giải thưởng chủ yếu là kêu gọi sự ủng hộ của xã hội, đóng góp của các doanh nghiệp.

Giảm đầu mối

Để các quỹ ngày càng lớn mạnh, phải vận hành theo hướng chuyên nghiệp. Theo anh, lộ trình chuyên nghiệp ấy như thế nào?

Thứ nhất, Ban Bí thư T.Ư Đoàn tính đến hoạt động của các giải thưởng, các quỹ theo hướng mở rộng quy mô, tăng ảnh hưởng và giảm đầu mối.

Thứ hai, mỗi quỹ học bổng, giải thưởng phải có hội đồng bảo trợ mang tính chuyên nghiệp (đại diện của hội đồng này phải là những người có uy tín như: các nhà hoạt động xã hội, đại diện doanh nghiệp…).

Thứ ba, giảm đầu mối các đơn vị thường trực nhằm tăng trách nhiệm và chuyên nghiệp hơn. Hiện, các đơn vị thường trực tại các quỹ hoạt động chủ yếu dựa vào đội ngũ cán bộ Đoàn, làm việc kiêm nhiệm.

Sẽ sáp nhập các đầu mối, hướng tới hoạt động chuyên nghiệp, nâng tầm và giá trị giải thưởng, học bổng, thưa anh?

Hầu hết các ban phong trào của T.Ư Đoàn đều thực hiện một đến vài giải thưởng, học bổng. Lãnh đạo ở các ban, đơn vị thường luân chuyển nên hoạt động chủ yếu dựa vào những đơn vị thường trực như báo Thiếu niên Tiền phong, Trung tâm Phát triển Khoa học & Tài năng Trẻ, báo Tiền Phong, Thanh Niên...

Những đơn vị này tổ chức, thực hiện các giải thưởng, trao học bổng khá chuyên nghiệp. Dựa trên những đầu mối này, Ban Bí thư T.Ư Đoàn tạo lập đầu mối cố định cho các quỹ. Khi đó T.Ư Đoàn sẽ sắp xếp cán bộ chuyên trách thực hiện công việc này bài bản, lâu dài.

Quan điểm chỉ đạo của Ban Bí thư là tăng trách nhiệm các trưởng ban, đơn vị trong việc phối hợp, bàn giao hướng thực hiện, hệ thống văn bản, đầu mối liên hệ... để người kế nhiệm được tạo điều kiện thực hiện nhiệm vụ của mình, tránh tình trạng khi cán bộ chuyển công tác thì quỹ hoạt động trì trệ.

Muốn chuyên nghiệp, các quỹ phải quảng bá thương hiệu để tầm ảnh hưởng của quỹ càng lớn, những người nhận giải càng tự hào và sự hỗ trợ cũng được nâng lên.

Cảm ơn anh.

"Tới đây, các quỹ giải thưởng, học bổng cần phối hợp với các cơ quan truyền thông tổ chức những chương trình, hoạt động từ thiện gây quỹ.

Cách này thu hút tài trợ khá hiệu quả (ví dụ như quỹ Vừ A Dính tổ chức đêm nhạc tại TP Hồ Chí Minh vận động được gần 10 tỷ đồng cam kết tài trợ).

Ngoài ra, cần tăng đơn vị bảo trợ, thành viên thường trực của quỹ tham gia đóng góp ổn định hàng năm...

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Hoàng Hiệp      

Phương Hiếu
(thực hiện)

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Mới - Nóng

Khám phá