Tư liệu Cuộc thi tìm hiểu: “Công an nhân dân vì bình yên cuộc sống”

“Công an của ta là công an nhân dân, vì dân mà phục vụ, dựa vào dân mà làm việc”

Năm 1947, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân Việt Nam diễn ra vô cùng gay go, quyết liệt. Bị thất bại âm mưu “đánh nhanh, thắng nhanh”, thực dân Pháp buộc phải chuyển sang chiến lược đánh lâu dài với chính sách “lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, dùng người Việt đánh người Việt”.

Tháng 9/1947, 14 khu kháng chiến được thành lập. Nha Công an Trung ương cũng thành lập các sở công an thay cho công an kỳ. Sở công an khu 12 bao gồm 6 tỉnh Việt Bắc: Lạng Sơn, Bắc Ninh, Bắc Giang, Quảng Yên, Hồng Gai, Hải Ninh do đồng chí Hoàng Mai  là giám đốc. Công an khu 12 xuất bản tờ báo “Bạn dân” để nêu gương người tốt,  việc hay, động viên cán bộ nhân viên.

Nhân dịp đón xuân năm 1948, đồng chí Hoàng Mai gửi biếu Bác Hồ số báo Tết để tỏ lòng biết ơn về sự quan tâm của Bác đối với lực lượng Công an nhân dân và xin ý kiến của Người về nội dung hình thức của tờ báo. Ngày 11/3/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho đồng chí Giám đốc Công an khu 12.

Trong đó Bác Hồ viết: “Trên báo, cần thường xuyên làm cho anh chị em công an nhận rõ công an của ta là công an nhân dân, vì dân mà phục vụ và dựa vào nhân dân mà làm việc. Nhân dân ta có hàng chục triệu người, có hàng mấy chục triệu tai, mắt, tay chân. Nếu biết dựa vào nhân dân thì việc gì cũng xong”.

Ngay từ năm 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Công an của ta là công an nhân dân, vì nhân dân mà phục vụ và dựa vào nhân dân mà làm việc”. Điều đó đã nêu rõ bản chất giai cấp của Công an Việt Nam khác với công an của thực dân, đế quốc. Mọi hoạt động của Công an nhân dân Việt Nam đều nhằm bảo vệ lợi ích của nhân dân, một lòng một dạ vì nhân dân phục vụ.

Sự hy sinh của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân Việt Nam trong chiến tranh cũng như trong hoà bình đều nhằm bảo vệ cuộc sống yên vui và hạnh phúc của nhân dân. Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ dừng lại ở đó mà còn chỉ ra phương pháp công tác của Công an nhân dân Việt Nam là phải đi đúng đường lối quần chúng; phải biết dựa vào dân, biến sức mạnh của nhân dân thành sức mạnh của mình.

Để phát huy sức mạnh của nhân dân trong cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh trật tự, lực lượng công an phải “làm cho dân tin, dân yêu, dân ủng hộ”. Muốn vậy, công an phải thường xuyên chỉnh đốn, xây dựng lực lượng thực sự trong sạch, vững mạnh; mỗi cán bộ, chiến sĩ công an dù ở vị trí công tác nào cũng phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng theo 6 điều Bác Hồ dạy, gắn bó mật thiết với nhân dân, nêu cao tinh thần, ý thức phục vụ nhân dân; kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện hách dịch, sách nhiễu, vi phạm quyền làm chủ của nhân dân.

Lực lượng công an cần phải đoàn kết nhân dân, tổ chức và giáo dục nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch và bọn tội phạm; làm cho mọi người hiểu rõ phòng gian là nhiệm vụ của chung công dân, là một công việc ái quốc từ đó vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Mới - Nóng

Khám phá