Công tác thanh niên là nhiệm vụ sống còn

TP - Hôm qua, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vinh dự được đón đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư BCH T.Ư Đảng đến thăm và làm việc.

Công tác thanh niên là nhiệm vụ sống còn

> Tạo chuyển biến trong các phong trào thanh niên

Công tác thanh niên là nhiệm vụ sống còn - ảnh 1

Tổng Bí thư khẳng định, nhiệm vụ cơ bản, trọng tâm của Đoàn Thanh niên là giúp Đảng đoàn kết, tập hợp, giáo dục, xây dựng một thế hệ thanh niên đủ bản lĩnh chính trị, trình độ, sáng tạo, kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc.

Các phong trào đi vào cuộc sống thanh niên

Báo cáo với Tổng Bí thư, anh Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn đã điểm lại những nét nổi bật của tình hình thanh niên hiện nay. Những năm qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, tạo ra nhiều mô hình, hình thức mới trong công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên, bồi dưỡng và phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong các lĩnh vực đời sống xã hội.

Theo anh Nguyễn Đắc Vinh, các phong trào “Năm xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Bốn đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, “Thanh niên tình nguyện”… đã thu hút đông đảo các lực lượng thanh niên và quần chúng nhân dân tham gia. Các phong trào đã đi vào thực tiễn công tác Đoàn và cuộc sống thanh niên, góp phần giải quyết những nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, thanh niên…

Công tác Đoàn được chú trọng nhằm xây dựng được đội ngũ đông đảo về số lượng, từng bước nâng cao về chất lượng. Tổng số đoàn viên và số đoàn viên kết nạp mới những năm gần đây đều tăng. Các cấp bộ Đoàn đã quan tâm, thực hiện tốt công tác giáo dục truyền thống, định hướng giá trị, hình thành nhân cách cho thanh thiếu nhi…

Tuy nhiên, Ban Bí thư T.Ư Đoàn cũng nhận định, hoạt động của Đoàn chưa theo kịp những thay đổi nhanh chóng của tình hình thanh niên. Sự đầu tư của các ngành, các cấp và xã hội cho công tác thanh niên còn chưa tương xứng…

Một số giá trị trong xã hội có nhiều thay đổi do tác động mặt trái của kinh tế thị trường, đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến thanh niên, từ đó nảy sinh nhiều vấn đề mới trong tư tưởng, tâm lý, nhu cầu, lợi ích, thói quen hành xử của thanh niên. Điều này đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ, tích cực của các cấp, ngành, gia đình và toàn xã hội, một mình tổ chức Đoàn không thể giải quyết được.

Tham gia phát biểu theo gợi ý của Tổng Bí thư về những băn khoăn, trăn trở nhất của phong trào thanh niên hiện này, các Bí thư T.Ư Đoàn: Phan Văn Mãi, Dương Văn An, Nguyễn Thị Hà, và Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Phước Lộc… đã thẳng thắn nêu những khó khăn trong tổ chức và hoạt động của đoàn trên địa bàn dân cư nông thôn, đô thị và trong thanh niên công nhân.

Đại diện các cơ quan trung ương như Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan T.Ư Đào Ngọc Dung, Phó Trưởng Ban Dân vận T.Ư Bùi Văn Cường, Phó Ban Tuyên giáo T.Ư Lâm Phương Thanh, Phó Ban Tổ chức T.Ư Nguyễn Ngọc Lâm đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, thiết thực cho công tác thanh niên và tổ chức Đoàn.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trò chuyện với em Nguyễn Trung Hiếu Trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam tại buổi làm việc
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trò chuyện với em Nguyễn Trung Hiếu, Trường THPT chuyên Hà Nội Amsterdam tại buổi làm việc.

Tạo chuyển biến mới trong công tác thanh niên

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh vai trò, vị trí của thanh niên, công tác thanh niên, Đoàn thanh niên. Tổng Bí thư khẳng định: thanh niên là rường cột của dân tộc, là bộ phận nòng cốt của xã hội, lực lượng xung kích của cách mạng, đồng thời là người chủ tương lai của đất nước. Công tác thanh niên là nhiệm vụ sống còn của Đảng, của dân tộc. Đoàn Thanh niên là lực lượng hậu bị tin cậy của Đảng.

Tổng Bí thư đánh giá, thanh niên tâm huyết, nhiệt tình, sáng tạo, năng động. Các cán bộ làm công tác Đoàn có nhiều tìm tòi, sáng tạo để đưa ra nhiều phong trào, cuộc vận động thiết thực, cụ thể, phù hợp với tâm tư, nguyện vọng của thanh niên. Chính vì vậy phong trào đã đi vào cuộc sống, có sự hấp dẫn, lôi cuốn.

Tổng Bí thư lưu ý, trong điều kiện mới hiện nay, phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN, hội nhập quốc tế, thời cơ và thách thức đan xen, các thế lực thù địch đang tìm mọi cách để lôi cuốn, tác động vào thanh niên. Môi trường, tâm lý xã hội, trình độ dân trí khác nhiều.

Tình hình thế giới diễn biến rất phức tạp. Do vậy, công tác thanh vận, đoàn kết tập hợp thanh niên, hoạt động của tổ chức Đoàn phải luôn tìm tòi, sáng tạo. Phải nghiên cứu lý luận cơ bản về công tác thanh niên.

Tổng Bí thư nhấn mạnh: "nhiệm vụ cơ bản, trọng tâm của Đoàn Thanh niên là giáo dục. Cụ thể, Đoàn Thanh niên cần giúp Đảng đoàn kết, tập hợp, giáo dục, xây dựng một thế hệ thanh niên có đủ bản lĩnh chính trị, trình độ trí tuệ, sức sáng tạo, kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Đây vừa là truyền thống vừa là yêu cầu đặt ra trong tình hình hiện nay".

Theo Tổng Bí thư, cần giáo dục bằng cách đưa thanh niên vào hoạt động thực tiễn thông qua các phong trào, cuộc vận động. Xây dựng Đoàn ngày càng mở rộng về số lượng, nâng cao chất lượng. Đào tạo bồi dưỡng thế hệ thanh niên mới chính là chuẩn bị lực lượng cho Đảng. Tạo phong trào để thanh niên thi đua, rèn luyện và phấn đấu gia nhập Đảng.

Tổ chức Đoàn phải tham mưu cho cấp ủy, kéo các cơ quan nhà nước vào cuộc. Những chủ trương, dự án, công trình đã có phải tổ chức thực hiện ngay. Bởi, công tác tổ chức triển khai thực hiện thời gian qua còn yếu.

Thời gian tới, cần có những công trình mang dấu ấn thanh niên như tham gia xây dựng nông thôn mới. Đó chính là nơi tập hợp, thu hút thanh niên, là môi trường để rèn luyện, thử thách cán bộ quản lý. Đoàn kết, tập hợp thanh niên bằng hành động, phong trào cụ thể.

Tổng Bí thư yêu cầu, sớm tổng kết Năm Thanh niên 2011, chuẩn bị văn kiện cho Đại hội X của Đoàn, trong đó cần nêu bật những điểm mới, xây dựng chương trình thiết thực cho nhiệm kỳ 5 năm tới. Năm 2012 tổ chức Đại hội Đoàn toàn quốc, cũng là cơ hội để đẩy mạnh các phong trào, thời cơ để kéo các cấp ủy, các cơ quan hữu quan vào phong trào thanh niên. Tạo chuyển biến mới trong công tác thanh niên và hoạt động của Đoàn.

Sáu đề xuất, kiến nghị của T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

* Ban Bí thư T.Ư Đảng chỉ đạo Hội đồng lý luận T.Ư phối hợp với Ban Bí thư T.Ư Đoàn nghiên cứu đề tài về tình hình thanh niên và lý luận về công tác thanh vận trong tình hình mới.

* Bộ Chính trị, Ban Bí thư T.Ư Đảng lãnh đạo, chỉ đạo Chính phủ trong việc thể chế hóa Nghị quyết 25 của BCH T.Ư Đảng (khóa X) thành các chính sách cụ thể đối với thanh niên và tổ chức thực hiện.

* Ban Bí thư T.Ư Đảng sớm ban hành Đề án về giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh niên.

* Bộ Chính trị, Ban Bí thư T.Ư Đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc bố trí sắp xếp cán bộ Đoàn đã hết tuổi theo Quy chế cán bộ Đoàn.

* Ban Bí thư T.Ư Đảng xem xét sửa đổi quy định về thang, bảng lương để Bí thư T.Ư Đoàn được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo tương đương phó đoàn thể ở T.Ư.

* Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng định kỳ hằng năm gặp gỡ, đối thoại với thanh niên thông qua các diễn đàn do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác thanh niên trong tình hình mới.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, các kiến nghị của Ban Bí thư T.Ư Đoàn đều xác đáng. Tổng Bí thư đề nghị các ban Đảng nghiên cứu kiến nghị của Trung ương Đoàn để báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư T.Ư Đảng.


Báo giấy

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Mới - Nóng

Khám phá