Đà Nẵng khuyến khích “nhường ghế” cho người trẻ

TP - Ngày 28/6, Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng cho biết đã dự thảo nghị quyết về chính sách hỗ trợ, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý tự nguyện nghỉ công tác để bố trí cán bộ trẻ. Dự kiến nghị quyết này sẽ trình tại kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng dự kiến sẽ khai mạc vào ngày 9/7 tới.

Lãnh đạo sở ngành thành phố Đà Nẵng trong một cuộc họp do UBND thành phố tổ chức. Ảnh: Nguyễn Thành.
Lãnh đạo sở ngành thành phố Đà Nẵng trong một cuộc họp do UBND thành phố tổ chức. Ảnh: Nguyễn Thành.

Theo dự thảo nghị quyết, đối tượng áp dụng là cán bộ chủ chốt (cấp trưởng, cấp phó) Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố; cấp trưởng, cấp phó các cơ quan, đơn vị thuộc khối Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp thành phố thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý; trưởng phòng và tương đương trở lên công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc khối Đảng, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể chính trị - xã hội cấp thành phố đang hưởng phụ cấp chức vụ hệ số 0,5 trở lên so với mức lương cơ sở; trưởng phòng và tương đương trở lên công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc khối Đảng, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể chính trị - xã hội cấp quận, huyện, đang hưởng phụ cấp chức vụ hệ số 0,3 trở lên so với mức lương cơ sở.

Các đối tượng phải đảm bảo các điều kiện: Đang giữ chức vụ mà cán bộ trẻ (được tiến cử theo quy định tại Quyết định số 6575-QĐ/TU ngày 11 tháng 02 năm 2017 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về việc ban hành Đề án xây dựng và tạo nguồn cán bộ trẻ đảm nhiệm các chức danh diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý và cán bộ chủ chốt thành phố đến năm 2025 và những năm tiếp theo) được quy hoạch và dự kiến bổ nhiệm, có nguyện vọng thôi việc, được cơ quan quản lý và cấp có thẩm quyền bổ nhiệm đồng ý cho phép thôi việc. Và có nguyện vọng thôi việc, được cơ quan quản lý và cấp có thẩm quyền bổ nhiệm đồng ý cho phép thôi việc và dự kiến được nhân sự thay thế để thực hiện công tác sắp xếp, bố trí cán bộ.

Ngoài hưởng chế độ trợ cấp theo quy định hiện hành,  khi cán bộ (tuổi đời trên 55 tuổi đối với nam hoặc trên 50 tuổi đối với nữ) tự nguyện nghỉ công tác sẽ được hỗ trợ thêm một khoản kinh phí từ ngân sách nhà nước (đối với cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể và đơn vị sự nghiệp công lập theo phân cấp) và nguồn thu hợp pháp của đơn vị (đối với đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên).

Hỗ trợ từ 100-200 triệu đồng

Mức hỗ trợ dự kiến theo dự thảo của  nghị quyết, cán bộ Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy trở lên và các chức danh khác có hệ số phụ cấp chức vụ từ 1,05 trở lên được hỗ trợ thêm 200 triệu đồng. Cán bộ là Thành ủy viên; người đứng đầu các hội đoàn thể chính trị - xã hội; các cơ quan tham mưu giúp việc Thành ủy và tương đương; các sở, ban, ngành và tương đương; bí thư quận, huyện ủy và các chức danh khác có hệ số phụ cấp chức vụ từ 0,9 trở lên được hỗ trợ thêm 180 triệu đồng. Cấp phó của người đứng đầu UBMTTQVN thành phố và các hội đoàn thể chính trị - xã hội thành phố; các cơ quan tham mưu giúp việc Thành ủy và tương đương; các sở, ban, ngành; phó bí thư quận, huyện ủy; chủ tịch HĐND quận, huyện; chủ tịch UBND quận, huyện và các chức danh khác có hệ số phụ cấp chức vụ từ 0,7 trở lên được hỗ trợ thêm 140 triệu đồng. Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; Ủy viên Ban Thường vụ quận, huyện ủy; Phó chủ tịch HĐND quận, huyện; phó chủ tịch UBND quận, huyện và các chức danh khác có hệ số phụ cấp chức vụ từ 0,6 trở lên được hỗ trợ thêm 120 triệu đồng.

Ngoài ra, cán bộ là trưởng phòng và tương đương công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc khối Đảng, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể chính trị - xã hội cấp thành phố, quận, huyện có hệ số phụ cấp chức vụ từ 0,3 trở lên được hỗ trợ thêm 100 triệu đồng. Trường hợp kiêm nhiệm nhiều chức danh thì được hưởng một mức hỗ trợ cao nhất.

Hà Nội: Rà soát, sáp nhập các ban chỉ đạo tại quận, huyện, thị xã

Ngày 28/6, Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018. Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo ghi nhận, đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của đội ngũ cán bộ ngành Tổ chức xây dựng Đảng thành phố. Ông Bảo yêu cầu, trong 6 tháng cuối năm 2018, các đơn vị cần tập trung triển khai hiệu quả Nghị quyết 15 của Ban Thường vụ Thành ủy bởi hiện nay, số tổ chức cơ sở Đảng yếu kém còn nhiều. Ông Bảo cũng đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị quyết Trung ương 6, 7 (khóa XII); rà soát, sáp nhập các ban chỉ đạo tại quận, huyện, thị xã; thực hiện công tác luân chuyển cán bộ theo hướng tinh gọn; bổ nhiệm bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, xóm; đào tạo cán bộ nguồn bài bản. Đồng thời, các đơn vị cần tăng cường cải cách hành chính, cải cách nội dung các cuộc họp, đặc biệt là khắc phục tình trạng làm báo cáo kiểu hình thức, chất lượng báo cáo rất thấp, gây lãng phí thời gian, nhân lực... 

Hoàng Phong

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Mới - Nóng