Đại hội Đoàn cơ sở để rút kinh nghiệm trong toàn quân

TPO - Ngày 29/3, tại Hòa Bình, Đoàn cơ sở Lữ đoàn 139 (Binh chủng Thông tin liên lạc) tổ chức Đại hội lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017-2022. Đây là đơn vị được Quân ủy Trung ương chỉ đạo làm trước để rút kinh nghiệm ở các tổ chức đoàn cấp cơ sở trong toàn quân.

Đại hội Đoàn cơ sở để rút kinh nghiệm trong toàn quân

Với tinh thần “Đoàn kết, sáng tạo, đổi mới và phát triển”, Đại hội đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào đề cương dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, dự thảo báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Binh chủng Thông tin liên lạc lần thứ IX. 

Đại hội dành nhiều thời gian, thảo luận, góp ý kiến vào Báo cáo của Ban Chấp hành Đoàn cơ sở tại Đại hội đại biểu Đoàn cơ sở lữ đoàn lần thứ XV. Theo đó, đại hội thống nhất đánh giá: Nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Đoàn cơ sở, các tổ chức Đoàn trực thuộc đã luôn bám sát các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của cấp trên, nhiệm vụ chính trị của lữ đoàn; triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ do Đại hội đại biểu Đoàn cơ sở lữ đoàn lần thứ XIV đề ra. Ban Chấp hành đoàn cơ sở và các tổ chức đoàn trực thuộc đã phát huy được chức năng, nhiệm vụ; có nhiều cố gắng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thu hút được đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia. Đại đa số đoàn viên, thanh niên phát huy được vai trò, trách nhiệm trong học tập, công tác, xây dựng chính quy và rèn luyện kỷ luật; nhiều đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được khen thưởng hằng năm. Đoàn cơ sở 5 năm liền được Cục Chính trị Binh chủng, Tổng cục Chính trị và Trung ương Đoàn khen thưởng.

Đại hội cũng tập trung chỉ rõ nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm; xác định 3 khâu đột phá, 5 nội dung và giải pháp cụ thể trong nhiệm kỳ 2017-2022.

Trên cơ sở làm tốt công tác chuẩn bị, công tác tổ chức, đại hội đã diễn ra đúng kế hoạch, thủ tục, nguyên tắc, bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc, khoa học; thực hiện đúng Điều lệ Đoàn, hướng dẫn của các cơ quan chức năng; hoàn thành các nội dung, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Các văn kiện tại đại hội được chuẩn bị chu đáo, chất lượng, đặc biệt là Báo cáo chính trị trình đại hội được đánh giá có khái quát quát cao, khách quan, toàn diện kết quả hoạt động nhiệm kỳ qua, nêu những mô hình mới, cách làm hay để nghiên cứu nhân rộng, đồng thời chỉ ra được những nguyên nhân hạn chế và rút ra bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ tới, đề ra được các nội dung và giải pháp sát với thực tiễn đơn vị. Các ý kiến tham luận tại đại hội có chất lượng, làm cơ sở tốt để đại hội bổ sung hoàn thiện các văn kiện, đóng góp được nhiều biện pháp thiết thực góp phần xây dựng các phong trào thanh niên sát thực tiễn. Đại hội đã thực hiện đúng quy trình bầu cử Ban Chấp hành khóa mới, bầu đại biểu dự Đại hội Đoàn cấp binh chủng bảo đảm số lượng, chất lượng. Sau đại hội, các tổ chức đoàn trong toàn đơn vị tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, thực hiện tốt nghị quyết đại hội.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Mới - Nóng