Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X: Từ thảo luận cởi mở tới những giải pháp thiết thực cho Đoàn

TPO - Chiều ngày 11-12, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tiến hành thảo luận tại 10 Trung tâm với sự tham dự của 999 đại biểu Đại hội, đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu.

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X: Từ thảo luận cởi mở tới những giải pháp thiết thực cho Đoàn

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X: Từ thảo luận cởi mở tới những giải pháp thiết thực cho Đoàn

> Khai mạc trọng thể đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X
> Ngắm vẻ đẹp rạng ngời nữ thủ lĩnh thanh niên dân tộc thiểu số 

TPO - Chiều ngày 11-12, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tiến hành thảo luận tại 10 Trung tâm với sự tham dự của 999 đại biểu Đại hội, đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu.

Với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu đã tập trung thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, tâm huyết, bổ sung làm sáng rõ những kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ qua; đồng thời làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn những vấn đề đặt ra, đề xuất nhiều giải pháp thiết thực nhằm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ X .

Đã có 132 ý kiến phát biểu trực tiếp và 30 ý kiến bằng văn bản tại các Trung tâm thảo luận. Đa số các ý kiến đều tán thành và đánh giá cao việc lựa chọn nội dung, chủ đề 10 trung tâm thảo luận, đây chính là những mặt công tác lớn của Đoàn cần tập trung đầu tư, chỉ đạo trong nhiệm kỳ 2012 - 2017. Đoàn Chủ tịch Đại hội báo cáo tổng hợp, tiếp thu và giải trình các ý kiến tại các Trung tâm thảo luận, cụ thể như sau:

1. Trung tâm thảo luận: “Tuổi trẻ làm theo lời Bác - Sống đẹp, sống có ích”

Có 08 ý kiến phát biểu tại Trung tâm thảo luận. Đa số ý kiến cho rằng, trong nhiệm kỳ qua, công tác giáo dục của Đoàn đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức, tác động tích cực đến đoàn viên, thanh thiếu nhi. Đặc biệt, đa số ý kiến đánh giá cao kết quả thực hiện cuộc vận động "Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác", coi đây là điểm nổi bật trong công tác giáo dục của Đoàn nhiệm kỳ Đại hội IX, qua đó đã góp phần hình thành lối sống đẹp, sống có ích, sống vì cộng đồng của đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi.

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X: Từ thảo luận cởi mở tới những giải pháp thiết thực cho Đoàn - ảnh 1
 

Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng công tác giáo dục của Đoàn có nhiều hoạt động vẫn còn hình thức, khô cứng, hiệu quả giáo dục chưa cao, đội ngũ cán bộ chuyên trách, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên làm công tác giáo dục của Đoàn còn thiếu và yếu, việc nêu gương, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến còn hạn chế. Đoàn chưa kịp thời định hướng cho thanh niên trước những trào lưu, xu hướng văn hóa mới trong giới trẻ.

Về giải pháp, một số ý kiến đề nghị, các cấp bộ đoàn cần đẩy mạnh tuyên dương, nhân rộng các gương điển hình thanh niên tiên tiến trong thanh thiếu nhi, đẩy mạnh phát huy dân chủ, gắn bó mật thiết, chăm lo, hỗ trợ thanh thiếu nhi; tăng cường hơn nữa giáo dục lý tưởng cách mạng, nâng cao chất lượng giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giáo dục lịch sử, truyền thống văn hóa, đạo đức, lối sống, chủ quyền biển đảo trong thanh thiếu nhi. Có ý kiến đề nghị Đoàn cần xây dựng hình mẫu lý tưởng của thanh niên và tiếp tục thực hiện chương trình thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam trong thanh niên trong thời kỳ mới.

Trong đổi mới phương thức giáo dục của Đoàn, một số ý kiến cho rằng Đoàn cần đẩy mạnh công tác tập hợp, đoàn kết thanh niên thông qua mạng xã hội, internet để giáo dục, định hướng thanh niên; xây dựng đội ngũ nòng cốt làm công tác giáo dục của Đoàn như báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên, nâng cao hơn nữa hiệu quả tuyên truyền, giáo dục, định hướng của Đoàn qua hệ thống báo chí, truyền thông của Đoàn và thông qua các diễn đàn, các cuộc thi, các sân chơi văn hóa lành mạnh, bổ ích…

Về đề xuất, kiến nghị, có ý kiến đề nghị Trung ương Đoàn cần bày tỏ rõ chính kiến trước các hiện tượng tiêu cực, tệ nạn xã hội đang có xu hướng phát triển trong giới trẻ. Có ý kiến đề nghị Trung ương Đoàn nghiên cứu có nhiều giải thưởng thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, xây dựng nhiều hơn nữa các ấn phẩm, sách về Bác Hồ với tuổi trẻ, về các gương thanh niên vượt khó vươn lên trong học tập, nghiên cứu khoa học, lập thân, lập nghiệp. Có ý kiến đề nghị Trung ương Đoàn cần đổi mới trong chỉ đạo việc ban hành văn bản theo hướng cải cách hành chính, tránh gây khó khăn cho cơ sở trong triển khai tổ chức thực hiện. Có ý kiến đề nghị Trung ương Đoàn phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo khôi phục lại cuộc thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin trong các trường đại học, cao đẳng; tăng cường phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo trong giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao cho đất nước.

Những ý kiến trên, Đoàn Chủ tịch Đại hội xin tiếp thu và đề nghị Đại hội giao cho Ban Chấp hành Trung ương Đoàn nhiệm kỳ mới nghiên cứu cụ thể hóa trong quá trình chỉ đạo tổ chức thực hiện, trong chương trình phối hợp liên tịch hằng năm giữa Đoàn thanh niên với ngành Giáo dục và Đào tạo.

2. Trung tâm thảo luận: Xây dựng Đoàn vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân dân

Có 43 ý kiến phát biểu tại Trung tâm. Đa số ý kiến đồng tình với đánh giá về công tác xây dựng Đoàn vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân dân trong dự thảo văn kiện. Tuy nhiên, việc phát triển đoàn viên hiện nay còn coi trọng về số lượng mà chưa quan tâm đến chất lượng. Báo cáo của các cấp bộ Đoàn chưa đánh giá đúng thực trạng của tổ chức, báo cáo còn mang nặng thành tích. Số liệu của nhiều cơ sở Đoàn báo cáo chưa chính xác, do vậy chủ trương triển khai chưa sát với thực tiễn. Tổ chức Đoàn trong các trường đại học, cao đẳng hiện nay gặp nhiều khó khăn, đặc biệt trong việc phát động phong trào, do các trường hiện đang áp dụng chương trình học theo tín chỉ.

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X: Từ thảo luận cởi mở tới những giải pháp thiết thực cho Đoàn - ảnh 2
 

Về giải pháp, có ý kiến cho rằng, trong thời gian tới các cấp bộ đoàn cần tập trung phát triển cơ sở trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh; tăng cường vận động các đội, nhóm có sẵn, được hình thành tự phát về trực thuộc tổ chức Đoàn, Hội cấp mình; thực hiện tốt các quy định đoàn viên sinh hoạt Đoàn ngoài nước; việc thành lập chi đoàn ở nước ngoài, tăng cường đoàn kết và tập hợp thanh niên ngoài nước. Có ý kiến cho rằng để nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn ở địa bàn dân cư, Đoàn cấp trên cần làm tốt công tác phối hợp với cấp ủy, tổ dân phố; tranh thủ sự ủng hộ của các cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn; bố trí lực lượng cán bộ trẻ, đặc biệt là đảng viên trưởng thành từ quân đội và tham mưu cho cấp ủy để bầu vào các chức danh của Đoàn ở tổ dân phố. Về công tác cán bộ đoàn, có ý kiến cho rằng, cần tăng cường công tác đào tạo cán bộ trong các trường đại học, cao đẳng và phát huy vai trò thủ lĩnh của sinh viên, giới thiệu, nhân rộng mô hình hoạt động hiệu quả của các trường đào tạo theo học chế tín chỉ ở các trung tâm Đại học lớn… cho các tỉnh, thành Đoàn cả nước học tập. Xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn cần am hiểu về chính trị - tư tưởng, có kiến thức sâu sắc về lý luận, sát với thực tế. Đồng thời tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền để bố trí, luân chuyển hợp lý cho đội ngũ cán bộ đoàn đã trưởng thành.

Về đề xuất, kiến nghị, có ý kiến đề nghị Trung ương Đoàn nên có nguồn kinh phí ổn định hàng năm để tổ chức tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ đoàn cơ sở; quy định cán bộ Đoàn chuyên trách phải tập huấn 3 tháng tại Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam; xây dựng đề cương bài giảng cho đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở trong toàn quốc. Có ý kiến cho rằng cần nghiên cứu hướng dẫn quy trình giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng đối với những người từ trên 30 tuổi đến dưới 35 tuổi nhưng vẫn đang sinh hoạt Đoàn và có nhiều đóng góp cho tổ chức Đoàn. Có ý kiến đề nghị Trung ương Đoàn cần thường xuyên sơ, tổng kết các mô hình hay trong thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên. Đồng thời, chương trình rèn luyện đoàn viên cần áp dụng linh hoạt theo tiêu chí thực hiện phù hợp theo đặc thù của đơn vị. Công tác đánh giá, phân loại đoàn viên cần được thực hiện 6 tháng/1 lần. Bên cạnh đó, Trung ương Đoàn cần xây dựng chương trình rèn luyện đối với đội ngũ cán bộ Đoàn. Trong nhiệm kỳ Đại hội X, phải xây dựng quy định tiêu chí đánh giá với cán bộ Đoàn chủ chốt. Những ý kiến trên, Đoàn Chủ tịch xin tiếp thu và giao lại cho Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa mới nghiên cứu trong quá trình tổ chức thực hiện.

Có ý kiến đề nghị Trung ương Đoàn cần phối hợp với Tổng cục Chính trị nghiên cứu mô hình tổ chức Đoàn trong quân đội hợp lý hơn, vì hiện nay các đồng chí trợ lý thanh niên cấp huyện không được ký và đóng dấu, gây khó khăn trong giải quyết các công việc và thủ tục của đoàn viên, thanh niên quân đội. Có ý kiến đề nghị cần nghiên cứu mô hình cả xã chỉ có 1 chi đoàn nông thôn, 1 chi đoàn trường học… để đảm bảo chất lượng sinh hoạt chi đoàn trước thực trạng số lượng đoàn viên trên địa bàn nông thôn ngày càng giảm. Thành lập liên chi đoàn khu dân cư để nâng cao chất lượng hoạt động và công tác quản lý đoàn viên. Có ý kiến đề nghị cần nghiên cứu quy chế phối hợp giữa Đoàn Khối Doanh nghiệp, Khối các cơ quan Trung ương với các tỉnh, thành Đoàn, Ban Thanh niên Quân đội, Đoàn Thanh niên Bộ Công an; Đoàn các Tập đoàn, Tổng Công ty phối hợp với tổ chức Đoàn các địa phương; quy định bí thư đoàn các cơ sở trực thuộc khối cơ quan Trung ương phải là cán bộ chuyên trách. Đoàn Chủ tịch Đại hội xin tiếp thu và giao cho Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X bổ sung trong quá trình triển khai nghị quyết.

3. Trung tâm thảo luận: Vì đàn em thân yêu

Đã có 15 ý kiến phát biểu tại Trung tâm, trong đó, đa số các ý kiến đều thống nhất nhận định, nhiệm kỳ vừa qua đã có những chuyển biến tích cực, thu được nhiều kết quả nổi bật trong công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh và chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng. Từ nhận thức đến tổ chức phong trào, tham mưu xây dựng và thực hiện cơ chế chính sách, tổ chức Đoàn và đông đảo đoàn viên, thanh niên đã thể hiện trách nhiệm và hành động vì đàn em thân yêu. Công tác giáo dục, định hướng giá trị cho thiếu nhi được đổi mới, ngày càng phong phú. Các phong trào đã tạo môi trường giáo dục lành mạnh, giúp hình thành và hoàn thiện nhân cách cho thiếu nhi. Các hoạt động giáo dục kỹ năng được đẩy mạnh với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, tạo ra những luồng sinh khí mới, hấp dẫn và thu hút đông đảo thiếu nhi tham gia. Đoàn đã từng bước phối hợp với các bộ, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội trong và ngoài nước triển khai nhiều chương trình, chính sách quốc gia và nguồn lực dành cho trẻ em.

Tuy nhiên, các ý kiến phát biểu cũng nêu lên những hạn chế, yếu kém và khó khăn trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi, như: một bộ phận giáo viên - Tổng phụ trách còn thiếu về kỹ năng, nghiệp vụ, chưa có cơ chế, chính sách cho đội ngũ này; thiếu các điểm vui chơi, các cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động vui chơi của trẻ em; việc thực hiện Thông tư liên tịch số 23 ở một số nơi gặp nhiều khó khăn và bất cập, hướng dẫn liên tịch số 15 đã không còn phù hợp trong giai đoạn hiện nay; hoạt động của Hội đồng Đội cấp xã, phường gặp nhiều khó khăn; sự phối hợp với các cấp, các ngành hiệu quả chưa cao.

Về giải pháp, có ý kiến cho rằng cần bổ sung giải pháp đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ đoàn, đoàn viên trong công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; tăng cường giáo dục các giá trị cốt lõi, tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, tạo môi trường, sân chơi bổ ích, trang bị kỹ năng xã hội, phối hợp tốt với các bộ, ngành triển khai các hoạt động cho thiếu niên, nhi đồng; cần triển khai các hoạt động, chương trình, các cuộc vận động của Đội theo từng đối tượng, khu vực cụ thể; xây dựng, củng cố tổ chức Đội trên địa bàn dân cư và trong trường học.

Về đề xuất, kiến nghị, có ý kiến đề xuất cần đánh giá lại việc thực hiện Thông tư liên tịch số 23 về cơ chế, chính sách đối với đội ngũ Giáo viên - Tổng phụ trách Đội, đồng thời tham mưu thêm các cơ chế tuyên dương, khen thưởng, xây dựng chương trình đào tạo chuẩn, tăng cường tập huấn cho đội ngũ này; lựa chọn nội dung để có điểm nhấn trong việc thực hiện các chương trình, cuộc vận động, đồng thời hàng năm có tiêu chí đánh giá phù hợp các hoạt động Đội theo từng địa bàn, khu vực; trang bị các kiến thức, rèn luyện kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích, bảo vệ các quyền, lợi ích chính đáng của trẻ em; quan tâm đến thiếu nhi, con em công nhân trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, nhà trọ; quyết liệt, kiên trì tham mưu cho các cấp chính quyền dành quỹ đất xây dựng các Cung, Nhà thiếu nhi các Quận, huyện và các điểm vui chơi cấp xã phường, khu dân cư cho thiếu nhi.

Các ý kiến trên là xác đáng, Đoàn chủ tịch xin tiếp thu và đề nghị giao cho Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X cụ thể hóa trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết, đồng thời kiến nghị với Nhà nước, các ngành quan tâm hơn đến việc tạo nguồn lực, cơ sở vật chất để tổ chức các hoạt động cho thiếu nhi tại khu dân cư.

4. Trung tâm thảo luận: Thanh niên và hội nhập

Có 08 lượt ý kiến phát biểu tại Trung tâm thảo luận. Các ý kiến đều đồng tình cho rằng hoạt động quốc tế thanh niên trong nhiệm kỳ qua đã diễn ra rất sôi nổi, rộng khắp. Các cấp bộ Đoàn đã tăng cường hợp tác với các đối tác truyền thống, đồng thời phát triển quan hệ giao lưu, hợp tác hữu nghị với thanh niên, các tổ chức thanh niên nhiều nước khác trên thế giới, góp phần cụ thể hóa chủ trương, Nghị quyết của Đảng về công tác đối ngoại nhân dân. Nhiều hoạt động đem lại hiệu quả thiết thực như: gặp gỡ hữu nghị thanh thiếu nhi; hợp tác xúc tiến thương mại, đầu tư; xây dựng các mô hình kinh tế liên kết; tổ chức các hoạt động tình nguyện... Một số Tỉnh, Thành đoàn, đoàn trực thuộc đã tổ chức nhiều hoạt động nâng cao nhận thức, kiến thức và kỹ năng hội nhập quốc tế cho thanh niên như: bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học; xây dựng các câu lạc bộ lưu học sinh; tập huấn cho thanh niên về các vấn đề quốc tế; nâng cao bản lĩnh của thanh niên trong hội nhập, đấu tranh chống lại âm mưu, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Trong công tác thanh niên ngoài nước, Đoàn đã tích cực phối hợp với Đảng ủy ngoài nước chỉ đạo, củng cố tổ chức Đoàn, Hội thanh niên - sinh viên ở ngoài nước, mở rộng đoàn kết, tập hợp thanh niên Việt Nam ở nước ngoài, cổ vũ, động viên thanh niên Việt Nam ngoài nước tích cực tham gia xây dựng cộng đồng, giữ gìn bản sắc dân tộc, hướng về Tổ quốc, quảng bá giới thiệu hình ảnh đất nước và con người Việt Nam cho bạn bè quốc tế.

Bên cạnh đó, một số ý kiến nhận định các hoạt động giao lưu hữu nghị ở cấp tỉnh và cấp cơ sở còn chưa phong phú về nội dung, quy mô hoạt động còn nhỏ lẻ, chưa được duy trì thường xuyên, chưa tương xứng với tiềm năng. Một số hoạt động trong khuôn khổ thỏa thuận được ký kết giữa các tỉnh biên giới còn hình thức. Năng lực hội nhập, kỹ năng xã hội của thanh niên chưa đáp ứng được đòi hỏi của quá trình hội nhập. Diễn biến tư tưởng của thanh niên ở ngoài nước còn phức tạp; hoạt động của thanh niên ngoài nước còn gặp nhiều khó khăn; tỷ lệ đoàn kết, tập hợp thanh niên ở ngoài nước còn thấp; cơ sở vật chất, kinh phí và đội ngũ cán bộ làm công tác này còn thiếu.

Về giải pháp, có ý kiến đề nghị cần tăng cường tính hiệu quả, thiết thực và chiều sâu của các hoạt động quốc tế thanh niên; tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức, kiến thức và kỹ năng hội nhập cho đoàn viên, thanh niên. Có ý kiến đề nghị cần tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho thanh niên ngoài nước thông qua việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tăng cường thông tin, định hướng cho các tổ chức hội, đoàn và thanh niên ngoài nước.

Về đề xuất, kiến nghị, nhiều ý kiến đề nghị Trung ương Đoàn cần xây dựng đề án tổng thể, chỉ đạo, định hướng về nội dung, phương thức tiếp tục triển khai các hoạt động quốc tế thanh niên ở địa phương; đồng thời tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đối ngoại cho cán bộ Đoàn các địa phương; hỗ trợ kinh phí tổ chức hoạt động quốc tế thanh niên ở cấp tỉnh và cấp cơ sở. Có ý kiến đề nghị tăng cường công tác đào tạo cán bộ thanh niên của Lào và Campuchia, có đề án hỗ trợ cho lưu học sinh Lào tại Việt Nam để nâng cao kỹ năng công tác xã hội, công tác Đoàn, Hội. Đối với công tác thanh niên ngoài nước, có ý kiến đề nghị cần quan tâm bố trí cán bộ, nguồn lực, tăng cường công tác thi đua, khen thưởng cho công tác thanh niên ngoài nước.

Đoàn Chủ tịch Đại hội xin tiếp thu và đề nghị Ban Chấp hành bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện Văn kiện và xây dựng chương trình công tác, đề án phù hợp trong thời gian tới. Đồng thời, đề xuất với Đảng, Nhà nước tạo điều kiện trong việc hợp tác, đào tạo cán bộ cho Lào, Campuchia.

5. Trung tâm thảo luận: Nguồn nhân lực trẻ dựng xây đất nước

Có 12 ý kiến phát biểu. Đa số các ý kiến khẳng định, trong nhiệm kỳ qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã xung kích đi đầu trong công tác phát hiện, tôn vinh và có nhiều mô hình tập hợp, hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực trẻ ở tất cả các đối tượng thanh niên và trong mọi lĩnh vực kinh tế-xã hội. Các hoạt động xung kích lao động sáng tạo, phát triển kinh tế - xã hội được đẩy mạnh; đồng hành với thanh niên trong học tập, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ được quan tâm. Tích cực tham mưu với cấp uỷ, chính quyền ban hành cơ chế, chính sách, củng cố và xây dựng thêm các quỹ, các giải thưởng hỗ trợ tài năng trẻ… đã góp phần tích cực tham gia xây dựng phát triển nguồn nhân lực trẻ có chất lượng, như: Dự án “Tăng cường 600 trí thức trẻ về làm Phó Chủ tịch UBND xã thuộc 62 huyện nghèo”, Chương trình 30a của Chính phủ…

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X: Từ thảo luận cởi mở tới những giải pháp thiết thực cho Đoàn - ảnh 3
 

Tuy nhiên, một số ý kiến cũng cho rằng, hiện nay trí thức trẻ, cán bộ trẻ chất lượng cao còn rất thiếu hụt so với yêu cầu; chúng ta chưa có giải pháp có tính chiến lược cả về nguồn nhân lực phổ thông cũng như nguồn nhân lực chất lượng cao; phân loại nguồn nhân lực để đào tạo, hướng nghiệp trong các trường học còn chưa tốt. Thanh niên Việt Nam hiện nay chưa chú trọng rèn luyện sức khoẻ, thiếu ý thức trách nhiệm và kỷ luật lao động. Công tác phân công cán bộ phụ trách quản lý về công tác thanh niên tại cơ sở còn nhiều lúng túng. Các hình thức phát hiện, tôn vinh tài năng trẻ mới tập trung ở cấp Trung ương, còn các tỉnh, thành, cơ sở có nhiều hạn chế.

Về giải pháp, nhiều ý kiến đề nghị cần tập trung đẩy mạnh tuyên truyền cho thanh niên khả năng tự rèn luyện, có ý thức, trách nhiệm, tinh thần yêu lao động, các phẩm chất của người lao động phù hợp với cơ chế quản lý mới; chú ý không chỉ quan tâm hỗ trợ phát triển tài năng mà còn tập trung chú trọng nâng cao đạo đức và trách nhiệm của tài năng trẻ trong xây dựng đất nước. Phối hợp với các ngành đẩy mạnh công tác tài năng trẻ ở các tỉnh, thành, ngành, nhất là các địa phương, cơ sở. Đoàn phải có nhiều chương trình, đề án phát triển trí thức trẻ; tổ chức các hoạt động thiết thực thu hút các tài năng trẻ, tri thức trẻ trong và ngoài nước. Thành lập các quỹ khởi nghiệp, quỹ hỗ trợ các ý tưởng của các tài năng trẻ, các nhà khoa học trẻ. Phối hợp với các bộ, ngành nghiên cứu, định hướng số lượng đào tạo các ngành nghề để tránh tình trạng chỗ thừa, chỗ thiếu nhân lực như hiện nay.

Về đề xuất, kiến nghị: Có ý kiến đề nghị xây dựng Đề án chiến lược quốc gia về chính sách đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng tài năng trẻ; có chương trình, đề án kết nối ý tưởng của các bạn sinh viên với các doanh nghiệp, kết nối các doanh nghiệp với các trường đại học, cao đẳng. Hỗ trợ nhân rộng việc thành lập các mô hình chi đoàn dân quân, các đội hình thanh niên xung kích phát triển kinh tế biển, đảo, góp phần giải quyết việc làm, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Đoàn chủ tịch xin tiếp thu và đề nghị giao cho Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X bổ sung và cụ thể hóa trong quá trình triển khai nghị quyết đại hội. Riêng đề án chiến lược quốc gia về chính sách đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng tài năng trẻ, đây là vấn đề lớn đòi hỏi có sự chỉ đạo, đầu tư của Nhà nước và các bộ, ngành liên quan. Đoàn chủ tịch đề nghị Đại hội giao cho Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X nghiên cứu đề xuất với Chính phủ xem xét trong phiên làm việc hằng năm giữa Thủ tướng Chính phủ với Ban Bí thư Trung ương Đoàn.

6. Trung tâm thảo luận: Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc, vì bình yên cuộc sống

Có 08 ý kiến phát biểu tại trung tâm. Hầu hết các ý kiến đều thống nhất nhận định các hoạt động xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đã được các cấp bộ đoàn triển khai có hiệu quả với nhiều nét mới, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, tinh thần cảnh giác cách mạng và phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên trong bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội. Trong đó, thanh niên lực lượng vũ trang tiếp tục là lực lượng đi đầu, chủ lực, nòng cốt trong bảo vệ Tổ quốc, tạo môi trường chính trị ổn định.

Tuy nhiên, các ý kiến cũng thẳng thắn cho rằng, hoạt động tuyên truyền, giáo dục ý thức quốc phòng, trật tự an toàn xã hội của tổ chức Đoàn cho đoàn viên, thanh niên hiệu quả chưa cao. Nhiều thanh niên còn mơ hồ, nhận thức chưa đầy đủ về công tác quốc phòng, an ninh; số lượng tuyển quân ở một số địa phương còn thấp, công tác dạy nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự chưa thực sự hiệu quả. Một số ý kiến cho rằng công tác truyền thông về tình hình biên giới, hải đảo, những vấn đề nóng, nổi cộm hiện nay ở nhiều địa phương chưa kịp thời. Đoàn thanh niên một số địa phương phối hợp, thực hiện diễn tập khu vực phòng thủ chưahiệu quả, chưa phát huy được vai trò của tổ chức Đoàn.

Về các giải pháp, đa số ý kiến đồng tình với các giải pháp được đưa ra trong dự thảo văn kiện. Cũng có ý kiến cho rằng thời gian tới Đoàn cần tích cực tham mưu, xây dựng, triển khai các dự án, mô hình tham gia bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng để thực hiện tốt phong trào bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong đoàn viên, thanh niên.

Về đề xuất, kiến nghị, có ý kiến đề nghị Đoàn cần triển khai đồng bộ các giải pháp, tuyên truyền, quán triệt đường lối quốc phòng, an ninh cho các đối tượng thanh niên, trong đó chú trọng hình thức tuyên truyền trực quan; Đoàn cần tăng cường việc cung cấp thông tin, phát huy vai trò của đoàn viên thanh niên trong tham gia xử lý hành chính, vi phạm pháp luật đặc biệt vi phạm trật tự an toàn giao thông. Có ý kiến cho rằng, Đoàn cần phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tăng thời lượng giáo dục kiến thức quốc phòng cho đoàn viên, thanh niên trong trường học; tăng cường các đề án, chương trình tập trung vào giáo dục kiến thức an ninh quốc phòng tại địa bàn dân cư. Một số ý kiến đề nghị Đoàn cần triển khai mạnh mẽ các mô hình tạo việc làm giúp đỡ những thanh niên hoàn lương nhằm giảm tỉ lệ tái vi phạm pháp luật trong thanh niên hiện nay.

Một số ý kiến đề xuất cần tăng cường các giải pháp giáo dục, phổ biến kiến thức quốc phòng, phát huy vai trò của đoàn viên thanh niên trong xây dựng khu vực phòng thủ; kiến nghị sửa đổi Luật nghĩa vụ quân sự theo hướng quy định tất cả thanh niên đến tuổi quy định đều phải tham gia thực hiện nghĩa quân sự. Có ý kiến đề nghị cung cấp tờ rơi tuyên truyền an toàn giao thông bằng tiếng dân tộc để thực hiện việc tuyên truyền cho đoàn viên, thanh niên dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, thiếu điều kiện được tiếp xúc với các phương tiện truyền thông.

Các ý kiến trên, Đoàn Chủ tịch Đại hội xin tiếp thu và giao cho Ban Chấp hành Trung ương Đoàn nhiệm kỳ X nghiên cứu, cụ thể hóa trong các chương trình, đề án để tổ chức thực hiện.

7. Trung tâm thảo luận: Tuổi trẻ học tập vì ngày mai lập nghiệp

Trung tâm thảo luận số 7 nhận được 19 lượt ý kiến phát biểu, các ý kiến thống nhất đánh giá về những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đoàn Thanh niên các cấp đã tổ chức tốt phong trào thi đua học tập, tiến quân vào khoa học công nghệ; phong trào "Sáng tạo trẻ" và nhiều phong trào, nhiều sân chơi trí tuệ mới thể hiện sự sáng tạo, phát huy được trí tuệ của giới trẻ. Thông qua các hoạt động đó, đã xuất hiện nhiều gương thanh niên tiêu biểu trong học tập, nghiên cứu khoa học, rèn luyện tay nghề, nhiều đoàn viên, thanh niên đã đạt giải cao trong các kỳ thi trong và ngoài nước. Các hoạt động tư vấn hướng nghiệp, dạy nghề và giáo dục động cơ học tập đúng đắn cho thanh niên được tổ chức hiệu quả; các đội hình thanh niên tình nguyện tham gia xóa mù chữ, chống tái mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học, trung học cơ sở phát triển rộng rãi. Các cấp bộ đoàn đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền ban hành chủ trương, chính sách tạo điều kiện cho tổ chức, cán bộ Đoàn, Hội, đoàn viên, thanh niên phấn đấu trong học tập và rèn luyện. Các hoạt động khuyến học, khuyến tài, chăm lo hỗ trợ thanh niên học tập, nghiên cứu khoa học tiếp tục được quan tâm và phát triển. Các Giải thưởng, quỹ học bổng, tuyên dương khen thưởng, biểu dương gương người tốt, việc tốt trở thành hoạt động thường xuyên tại các cấp bộ Đoàn.

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X: Từ thảo luận cởi mở tới những giải pháp thiết thực cho Đoàn - ảnh 4
 

Tuy nhiên, một số ý kiến cũng nhận định trong nhiệm kỳ vừa qua, kết quả công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi còn tồn tại một số hạn chế: phong trào chưa được duy trì và tổ chức thường xuyên, liên tục nhằm tạo môi trường cho thanh niên học tập, nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ. Công tác tư vấn, hướng nghiệp, hỗ trợ thanh niên tiếp cận với công nghệ mới còn hạn chế. Một bộ phận thanh niên có tư tưởng trung bình chủ nghĩa, thiếu quyết tâm vươn lên, chưa tích cực học tập, rèn luyện, trau dồi kỹ năng, nghiệp vụ; kỹ năng thực hành, khả năng thích ứng nhanh với nghề nghiệp và đáp ứng đòi hỏi của thị trường lao động, đặc biệt học sinh, sinh viên tốt nghiệp chưa có việc làm, hoặc làm không đúng chuyên môn còn khá phổ biến.

Về giải pháp, có ý kiến đề nghị cần tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục đạo đức lối sống, pháp luật cho thanh niên; nhân rộng các tấm gương thanh niên điển hình trong học tập và làm theo lời Bác. Đây là điều kiện quan trọng để hình thành ý thức cho thanh niên học tập vì ngày mai lập nghiệp. Tiếp tục phát triển các phong trào thanh niên trong khối trường học nhằm tạo động lực, phát huy tinh thần học tập của học sinh, như cuộc vận động Sinh viên 5 tốt, Học sinh 3 rèn luyện, chương trình Khi tôi 18. Tăng cường hoạt động trang bị kỹ năng mềm cho học sinh, sinh viên, giáo viên trẻ trong độ tuổi đoàn viên, thanh niên. Đoàn Thanh niên các nhà trường cần chủ động kết nối với doanh nghiệp trong đào tạo kỹ năng, tư vấn nghề nghiệp và tạo việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp. Một số ý kiến đề nghị cần quan tâm tạo môi trường và có giải pháp hỗ trợ cho thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa, thanh thiếu nhi yếu thế có cơ hội học tập, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ.

Về đề xuất kiến nghị, một số ý kiến cho rằng, Đảng, Nhà nước đã có quy hoạch nguồn nhân lực đến năm 2020, do vậy, Đoàn cần tăng cường công tác tuyên truyền để thanh niên nắm bắt thông tin, chọn ngành, nghề phù hợp với nhu cầu xã hội. Trung ương Đoàn phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo có chỉ đạo, định hướng tư vấn nghề nghiệp sớm cho học sinh ngay từ trung học cơ sở; tiến hành phân luồng tư vấn đào tạo nghề; bố trí cán bộ chuyên trách làm công tác Đoàn, Hội. Trung ương Đoàn cần nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo trong học tập, nghiên cứu khoa học, đào tạo nghề cho thanh niên.

Các ý kiến trên, Đoàn Chủ tịch Đại hội xin tiếp thu và đề nghị giao Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X tiếp tục nghiên cứu để đề xuất và phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trong công tác dạy nghề, hướng nghiệp cho học sinh, sinh viên.

8. Trung tâm thảo luận: Tuổi trẻ tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng

Có 21 ý kiến phát biểu. Hầu hết các ý kiến thống nhất với những đánh giá trong dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Trung ương Đoàn khóa IX. Trong những năm qua, các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng có nhiều đổi mới, thiết thực, góp phần tham gia giải quyết những khó khăn, bức xúc tại mỗi địa phương, đơn vị. Phong trào thanh niên tình nguyện ngày càng được mở rộng về quy mô, phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức; các hoạt động ngày càng đi vào chiều sâu, thu hút đông đảo các đối tượng thanh niên, sinh viên tham gia. Hoạt động tình nguyện hướng về cơ sở; phù hợp với nhiệm vụ chính trị của địa phương, phù hợp sở trường, năng khiếu thanh niên, góp phần vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh tại địa phương, cơ sở. Các cấp bộ Đoàn đã chủ động phối hợp các sở, ban, ngành, doanh nghiệp để tranh thủ nguồn lực cho hoạt động tình nguyện, đặc biệt trong các hoạt động xây dựng nông thôn mới; đội ngũ cán bộ Đoàn có năng lực, kỹ năng trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện phong trào tình nguyện do vậy phong trào ngày càng thiết thực, có hiệu quả.

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X: Từ thảo luận cởi mở tới những giải pháp thiết thực cho Đoàn - ảnh 5
 

Tuy nhiên, bên cạnh sự phát triển lớn mạnh và ý nghĩa to lớn của phong trào tình nguyện, các đại biểu cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, yếu kém trong các hoat động tình nguyện như: có nơi hoạt động còn mang tính hình thức; kỹ năng của tình nguyện còn hạn chế; nhận thức về hoạt động tình nguyện của một số cơ quan, đơn vị còn chưa đầy đủ; một số hoạt động còn mang tính tự phát, chưa gắn với tổ chức Đoàn. Có ý kiến cho rằng, phong trào tình nguyện chưa được thường xuyên, liên tục, chất lượng chưa cao; cán bộ Đoàn cơ sở thường xuyên thay đổi nên một số nơi phong trào duy trì chưa được thường xuyên, chưa có chế độ hỗ trợ về kinh phí, trang phục và bảo hiểm tai nạn… nên một số thanh niên tình nguyện chưa an tâm khi tham gia các hoạt động; việc chọn công trình, phần việc chưa xứng tầm, chưa đáp ứng nhiệm vụ chính trị của địa phương, chưa đi vào trọng tâm giải quyết những vấn đề nóng bỏng, bức xúc của cộng đồng; việc huy động lực lượng đoàn viên, thanh niên tham gia còn gặp nhiều khó khăn...

Về giải pháp, các ý kiến đề nghị cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các hoạt động tình nguyện, góp phần giúp các cấp bộ Đoàn nhận thức đầy đủ hơn ý nghĩa cao đẹp, nhân văn về hoạt động tình nguyện; phong trào cần được tổ chức toàn diện, rộng khắp với nội dung hoạt động phong phú, hình thức đa dạng nhằm thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia; các hoạt động của phong trào cần phải được chuẩn bị chu đáo, khoa học tổ chức an toàn, có hiệu quả và mang tính giáo dục cao. Cần tiếp tục duy trì tập trung chỉ đạo hoạt động tình nguyện tại chỗ và phát huy vai trò của lực lượng thanh niên địa phương; chú trọng xây dựng các đội hình thanh niên tình nguyện theo lĩnh vực đặc thù của từng ngành, từng lĩnh vực ở địa phương; đồng thời cần có cách thức quản lý các hoạt động tình nguyện tự phát và định hướng hoạt động cho họ; quan tâm tập huấn kiến thức, kỹ năng hoạt động và tổ chức cho tình nguyện viên.

Trong quá trình tổ chức hoạt động của các đội hình tình nguyện cần bám sát sự chỉ đạo của tổ chức Đoàn cấp trên để kịp thời chủ động đáp ứng các nhu cầu nhiệm vụ, đồng thời giữ mối liên hệ thường xuyên với các tổ chức, đơn vị có liên quan để phát huy các nguồn lực tạo điều kiện hỗ trợ thuận lợi cho các hoạt động; hoạt động tình nguyện phải được tiến hành đúng nơi, đúng lúc, hướng vào đúng những nhu cầu cần thiết của địa phương, đơn vị, tránh để tình trạng nơi cần thì thanh niên tình nguyện không đến, nơi thanh niên tình nguyện đến thì địa phương chưa có nhu cầu. Đặc biệt cần xây dựng và nhân rộng những mô hình tình nguyện có hiệu quả mang tính lâu dài; cần tổng kết hiệu quả xã hội của các hoạt động tình nguyện để tuyên truyền nâng cao nhận thức cho tình nguyện viên và cộng đồng về vai trò của công tác tình nguyện. Có ý kiến đề xuất tổ chức Đoàn cần tuyên truyền, giáo dục để tình nguyện là suy nghĩ thường trực của mỗi thanh niên; giáo dục tình nguyện để hiểu được tình nguyện là đem lại niềm vui, hạnh phúc cho người khác và coi đó là hạnh phúc của mình; tình nguyện cần gắn với thực tiễn cuộc sống của nhân dân.

Có ý kiến đề nghị trong công tác đánh giá, tổng kết cần biểu dương các điển hình tiên tiến, kịp thời động viên, khen thưởng kịp thời các cá nhân, tập thể có thành tích tốt; nghiên cứu cấp giấy chứng nhận tham gia các hoạt động tình nguyện để khích lệ, nuôi dưỡng phong trào.

Về đề xuất, kiến nghị, nhiều ý kiến đề xuất Trung ương Đoàn cần có cơ chế điều phối các hoạt động tình nguyện, tổ chức nhiều hơn các hoạt động tình nguyện quốc tế; tham mưu cho Chính phủ có chính sách, cơ chế đối với hoạt động tình nguyện để phát huy tiềm năng, bồi dưỡng, rèn luyện và phát huy thanh niên, đặc biệt có chính sách cho thanh niên tình nguyện gặp tai nạn, rủi ro trong thực hiện nhiệm vụ. Trong tổ chức Chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè hằng năm, Ban chỉ đạo chiến dịch cần quan tâm tạo điều kiện hỗ trợ về phương tiện, cơ sở vật chất cho các đội thanh niên, học sinh, sinh viên tình nguyện; xây dựng các chương trình phối hợp liên ngành với các Bộ, Ban ngành, tạo cơ chế trong việc chỉ đạo theo ngành dọc để cấp tỉnh thuận lợi phối hợp hoạt động với các sở, ban, ngành triển khai Chiến dịch. Đề xuất với Nhà nước cần tăng cường hơn nữa các chủ trương, chính sách, dành nhiều ưu đãi, hỗ trợ, chăm lo đến những nhu cầu chính đáng của thanh niên, đặc biệt là thanh niên miền núi, vùng cao, vùng dân tộc thiểu số.

Đoàn chủ tịch xin tiếp thu và đề nghị giao cho Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X cụ thể hóa trong quá trình chỉ đạo phong trào thanh niên tình nguyện trong nhiệm kỳ tới, đồng thời kiến nghị với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xây dựng cơ chế, chính sách nhằm phát huy vai trò của thanh niên trong hoạt động tình nguyện.

Về ý kiến đề nghị tiếp tục triển khai hai phong trào “Năm xung kích phát triển kinh xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “Bốn đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp” nhằm tạo điều kiện cho thanh niên được phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, khẳng định ý chí quyết tâm vươn lên xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của tuổi trẻ thời đại Hồ Chí Minh. Đoàn Chủ tịch nhận thấy, việc triển khai hai phong trào hành động cách mạng trong nhiệm kỳ qua đã đạt được nhiều kết quả, lôi cuốn đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia, góp phần tích cực trong phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ an ninh quốc phòng.

Thực tiễn triển khai 2 phong trào "5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, "4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” nhiệm kỳ qua đã cho thấy tên gọi và nội dung của hai phong trào đã được xác định đúng đắn, đạt hiệu quả thiết thực. Những nội dung cơ bản của hai phong trào đều đã được cụ thể hóa và phát triển trong các đối tượng, lĩnh vực công tác với nội dung phong phú, hình thức đa dạng, nảy nở nhiều mô hình, giải pháp hay. Hiện nay, phong trào đã tạo được dấu ấn trong lòng xã hội, được thanh niên biết đến, hưởng ứng và thực hiện, đem lại hiệu quả cao. Những tư tưởng, nội dung, giải pháp của hai phong trào vẫn còn nguyên giá trị trong giai đoạn hiện nay và thời gian tới. Tuy nhiên, việc xác định số lượng các phong trào xung kích và đồng hành (5 và 4) đã làm hạn chế sức sáng tạo của cơ sở. Những vấn đề này cần phải được khắc phục trong thời gian tới. Vì vậy, để đáp ứng với những biến đổi trong đời sống kinh tế - xã hội của đất nước; đồng thời tạo điều kiện để các cấp bộ đoàn cụ thể hóa các nội dung của phong trào phù hợp với điều kiện đặc thù của địa phương, đơn vị, Đoàn Chủ tịch đề nghị giữ nguyên như dự thảo hiện nay.

9. Trung tâm thảo luận: Thanh niên lập nghiệp

Trong số 16 ý kiến phát biểu, đa số các ý kiến thống nhất, đánh giá cao những kết quả mà tổ chức Đoàn đã triển khai hỗ trợ thanh niên học nghề, lập nghiệp trong thời gian qua. Đề án “Hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm giai đoạn 2008 - 2015” (Đề án 103) đã tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn trong tham mưu các chương trình, hoạt động hỗ trợ thanh niên học nghề, tạo việc làm; nâng cao nhận thức của cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên về nghề nghiệp, việc làm. Các nội dung hỗ trợ thanh niên vay vốn lập nghiệp, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, khởi sự doanh nghiệp đã có những bước chuyển biến tích cực thông qua các mô hình, hoạt động cụ thể. Đoàn thanh niên cũng đã tăng cường hỗ trợ, tư vấn định hướng nghề nghiệp cho thanh niên, đặc biệt là học sinh THCS, học sinh THPT. Các mô hình triển khai có hiệu quả trong thời gian qua như: Làng thanh niên lập nghiệp, Hợp tác xã thanh niên, Câu lạc bộ thanh niên giúp nhau làm kinh tế, Quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp... đã phát huy và nâng cao vị thế, vai trò của tổ chức Đoàn đối với thanh niên trong nghề nghiệp, việc làm. Đoàn cũng đã tham gia thực hiện có hiệu quả các Đề án, chương trình, các chính sách hỗ trợ thanh niên học nghề, lập nghiệp như: Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn”, Chương trình mục tiêu quốc gia về dạy nghề và việc làm...

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X: Từ thảo luận cởi mở tới những giải pháp thiết thực cho Đoàn - ảnh 6
 

Tuy nhiên, các hoạt động của Đoàn trong hỗ trợ thanh niên về nghề nghiệp, việc làm còn nhiều hạn chế. Công tác tư vấn, định hướng nghề nghiệp, truyền thông về nghề nghiệp, việc làm đối với thanh niên chưa hiệu quả, việc triển khai các hoạt động còn mang tính chất phong trào, kỳ cuộc. Có ý kiến cho rằng Đề án 103 chưa triển khai được sâu rộng tới cấp cơ sở; việc tham gia các chương trình, đề án của Nhà nước về dạy nghề, giải quyết việc làm của Đoàn chưa đạt hiệu quả cao. Có ý kiến cho rằng các Trung tâm dạy nghề, giới thiệu việc làm thanh niên của Đoàn, Hội nhìn chung chưa phát huy được vai trò hoạt động của mình do sự khó khăn về cơ sở vật chất, trạng thiết bị, kinh phí, con người; các hoạt động hỗ trợ thanh niên trong khởi sự doanh nghiệp, lập nghiệp chưa tạo được sự thống nhất trong toàn Đoàn. Tại nhiều địa phương, Đoàn chưa chủ động, tích cực trong việc tham mưu cơ chế, hoạt động hỗ trợ thanh niên về nghề nghiệp, việc làm; đăng ký đảm nhận các dự án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, tạo nhiều việc làm đối với thanh niên.

Về các giải pháp triển khai thực hiện nội dung đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp trong nhiệm kỳ tới, các đại biểu đề nghị cần làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho thanh niên về nghề nghiệp, việc làm trong đó đặc biệt chú trọng tới đối tượng thanh niên nông thôn, học sinh, sinh viên; các nội dung cần chuyển tải phảiphù hợp với tâm lý, đặc điểm của các đối tượng; tăng cường công tác thông tin thị trường lao động trong và ngoài nước, nắm bắt nhu cầu học nghề, việc làm của thanh niên trên địa bàn; kiên trì tham mưu triển khai thực hiện các nội dung của Đề án 103; chú trọng nhân rộng các mô hình sản xuất kinh doanh, các hoạt động chuyển giao tiến bộ kỹ thuật đối với thanh niên; tích cực và chủ động hỗ trợ thanh niên vay vốn học nghề, xuất khẩu lao động và tạo việc làm; tăng cường phối hợp với ngành lao động trong việc tổ chức các hoạt động Ngày hội việc làm, sàn giao dịch việc làm, hội chợ việc làm; xây dựng mạng lưới cộng tác viên, tuyên truyền viên về nghề nghiệp, việc làm; nâng cao vai trò của Hội doanh nhân trẻ trong việc hỗ trợ thanh niên khởi sự doanh nghiệp, lập nghiệp.

Các đề xuất, kiến nghị: Trong nhiệm kỳ tới đề nghị Trung ương Đoàn tăng cường tham mưu với Chính phủ các hoạt động phối hợp liên ngành tạo điều kiện thuận lợi trong triển khai các hoạt động hỗ trợ thanh niên học nghề, tạo việc làm (Đề án 103); xây dựng các chương trình đào tạo kỹ năng mềm, ý thức lao động kỷ luật, tác phong công nghiệp cho đoàn viên, thanh niên, đặc biệt là đối tượng thanh niên công nhân. Trung ương Đoàn cần có sự đánh giá kết quả triển khai thực hiện các hoạt động hỗ trợ thanh niên về nghề nghiệp, việc làm trong thời gian qua, đồng thời có tổng kết, ban hành các hướng dẫn cụ thể triển khai thực hiện các mô hình có hiệu quả trong nhiệm kỳ tới. Thống nhất trong phối hợp, chỉ đạo thực hiện các giải pháp hỗ trợ thanh niên về nghề nghiệp, việc làm của Đoàn thanh niên và Hội liên hiệp thanh niên. Tăng cường công tác tham mưu trong việc ban hành các chính sách hỗ trợ thanh niên khuyến khích đào tạo nghề, học nghề, giới thiệu việc làm và vay vốn tạo việc làm cho thanh niên; hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia giải quyết việc làm cho thanh niên. Đoàn thanh niên cần tăng cường công tác giám sát, phản biện các chính sách của Đảng và Nhà nước về hỗ trợ học nghề, tạo việc làm cho thanh niên.

10. Trung tâm thảo luận: Bản sắc thanh niên Việt Nam

Có 12 ý kiến phát biểu, tập trung làm rõ các khái niệm về bản sắc, bản sắc văn hoá và bản sắc thanh niên Việt Nam; đồng thời, các đại biểu nhận định đây là chủ đề hấp dẫn, có tính thời sự, góp phần giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc. Các đại biểu cũng khẳng định Đoàn thanh niên các cấp đã có nhiều đóng góp trong việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc thông qua nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực. Nhiều ý kiến khẳng định đại bộ phận thanh niên có đạo đức, nhân cách, tri thức, sức khỏe, tư duy năng động và hành động sáng tạo; tiếp nối truyền thống hào hùng của Đảng và dân tộc, nêu cao lòng yêu nước, ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; không ngại khó khăn, gian khổ, tình nguyện vì cộng đồng.

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X: Từ thảo luận cởi mở tới những giải pháp thiết thực cho Đoàn - ảnh 7
 

Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng điều kiện cơ sở vật chất, nguồn lực đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa cho thanh thiếu niên còn hạn chế, nhất là đối với thanh niên dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Có ý kiến cho rằng một bộ phận thanh niên sống thiếu lý tưởng, ít quan tâm tới tình hình đất nước, thiếu ý thức chấp hành pháp luật, sống thực dụng, xa rời truyền thống văn hóa dân tộc, vô cảm, thờ ơ với xã hội; tình trạng tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh niên đang gia tăng và diễn biến ngày càng phức tạp.

Về giải pháp, một số ý kiến đề xuất cần chú trọng xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh tại địa phương, đơn vị; khai thác có hiệu quả các thiết chế văn hoá tại địa phương, nhất là các thiết chế do Đoàn quản lý; phối hợp với các cấp, các ngành giữ gìn, bảo tồn các di sản văn hoá; tổ chức cho đoàn viên, TTN tích cực tham gia cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở”, tham gia các hoạt động lễ hội lành mạnh; tham gia tu sửa, làm đẹp các công trình, di tích lịch sử, văn hoá của địa phương; thực hiện tiết kiệm, văn minh trong việc cưới, việc tang; quan tâm, giúp đỡ thanh niên dân tộc thiểu số.

Về kiến nghị, có ý kiến đề nghị tổ chức Đoàn có sự phối hợp với Uỷ ban Dân tộc để tổ chức các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào và thanh thiếu niên dân tộc thiểu số; xây dựng tiêu chí biểu dương, khen thưởng những đoàn viên, thanh niên và công dân gương mẫu trong việc giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc. Đoàn cần xây dựng đề án riêng về giáo dục và giữ gìn bản sắc văn hoá cho thanh niên; có sự hướng dẫn cụ thể trong triển khai chương trình phối hợp để cơ sở tiện triển khai thực hiện; thường xuyên tập huấn nâng cao kiến thức cho cán bộ, đoàn viên về văn hoá và bản sắc văn hoá dân tộc.

Đoàn chủ tịch đề nghị Đại hội giao cho Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X nghiên cứu tiếp thu và kiến nghị với Đảng, Nhà nước có cơ chế, chính sách nhằm phát huy vai trò của Đoàn thanh niên và tuổi trẻ Việt Nam trong giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Tại một số Trung tâm thảo luận, các đại biểu cũng phát biểu về các chế độ chính sách của Nhà nước trong việc phát huy tài năng trẻ, dạy nghề, tạo việc làm, trong học tập, nghiên cứu khoa học, tạo môi trường vui chơi, giải trí cho thanh thiếu nhi, các đồng chí lãnh đạo đại diện các Bộ, ngành, các chuyên gia cũng đã thông tin, trao đổi, giải đáp cụ thể.

TPO

Đăng lại

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Cùng chủ đề

Mới - Nóng