Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn đặt niềm tin vào thế hệ trẻ (*)

TPO - Tại Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và trao Giải thưởng “15 tháng 10” được tổ chức vào tối 13/10 tại Hà Nội, Chủ tịch nước Trần Đại Quang có bài phát biểu đầy tâm huyết với thế hệ trẻ.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam
Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam

Báo Điện tử Tiền Phong xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Chủ tịch nước Trần Đại Quang:

Thưa các đồng chí đại biểu, khách quý!

Thưa các bạn thanh niên thân mến! 

Hôm nay, tôi rất vui mừng đến dự Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống và trao Giải thưởng “15 tháng 10” của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. 

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi gửi tới các đồng chí đại biểu, khách quý, cán bộ, hội viên Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và thanh niên cả nước lời thăm hỏi ân cần, những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. 

Thưa các đồng chí và các bạn thanh niên!

Trong suốt chiều dài lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc, tuổi trẻ Việt Nam từ thế hệ này đến thế hệ khác đã luôn nêu cao lòng yêu nước, chí khí anh hùng, khát vọng cháy bỏng, không quản ngại gian khổ, hy sinh kiên cường, đấu tranh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Từ khi Đảng ra đời, dưới ngọn cờ cách mạng vẻ vang của Đảng và Bác Hồ kính yêu, các thế hệ thanh niên nước nhà tiếp tục phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần xung kích, dũng cảm, mưu trí, năng động, sáng tạo, cùng với các thế hệ cha anh, góp phần lập nên những chiến công hiển hách, những chiến thắng hào hùng, viết nên những trang sử vàng chói lọi trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trải qua 60 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, với vai trò nòng cốt của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, phát triển về mọi mặt, ngày càng phát huy vai trò là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên và các tổ chức thanh niên Việt Nam yêu nước, đoàn kết mọi tầng lớp thanh niên trong và ngoài nước cùng phấn đấu cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, quyết tâm đưa đất nước ta thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, xây dựng một đất nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vì hạnh phúc và sự tiến bộ của thanh niên.

Thời gian qua, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã có nhiều cố gắng đổi mới, sáng tạo trong tổ chức và hoạt động, đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu, lợi ích chính đáng của thanh niên. Công tác Hội và phong trào thanh niên có nhiều bước phát triển tích cực, phát huy tính sáng tạo, khơi dậy tinh thần xung kích tình nguyện, tính tích cực của tuổi trẻ. Hoạt động của Hội các cấp đã đồng hành với hội viên, thanh niên, tạo nên diện mạo mới của phong trào thanh niên thời kỳ hội nhập quốc tế, đưa phong trào thanh niên trở thành hành động cách mạng sôi nổi, hiệu quả, tích cực tham gia thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của từng địa phương và cả nước. Các chương trình, cuộc vận động của Hội với những mô hình thiết thực đã đi vào chiều sâu, có hiệu quả cả về mặt phong trào và ý nghĩa xã hội, tạo nên sức lan tỏa sâu rộng đối với hội viên, thanh niên. 

Những thành tích, đóng góp to lớn của thanh niên Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao, tặng nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi nhiệt liệt hoan nghênh và chúc mừng những kết quả, thành tích xuất sắc của thanh niên Việt Nam nói chung, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam nói riêng thời gian qua; nhiệt liệt chúc mừng các cán bộ Hội, hội viên, thanh niên tiêu biểu vinh dự được trao Giải thưởng “15 tháng 10” do có thành tích xuất sắc trong học tập, lao động, công tác, trong công tác Hội và phong trào thanh niên.

Thưa các đồng chí và các bạn thanh niên!

Thanh niên là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, một trong những nhân tố quyết định sự thắng lợi của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Đảng, Nhà nước ta luôn đặt thanh niên ở vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng, phát huy nhân tố và nguồn lực con người, coi việc chăm lo phát triển thanh niên vừa là mục tiêu, vừa là động lực bảo đảm sự ổn định và phát triển bền vững của đất nước.

Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tiếp tục đi sâu, đi sát, bồi dưỡng, phát huy, nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, lòng yêu nước, lý tưởng và đạo đức cách mạng, lối sống lành mạnh cho hội viên, thanh niên, làm cho mọi thanh niên nhận thức sâu sắc về trách nhiệm, nghĩa vụ cũng như vai trò, vị trí của bản thân và của cả thế hệ thanh niên hiện nay trước Tổ quốc, nhân dân. Tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp thanh niên, nhất là thanh niên dân tộc, thanh niên ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn bằng các hình thức, biện pháp phong phú, sinh động, phù hợp với đặc điểm, lứa tuổi thanh niên. Phối hợp chặt chẽ với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh làm tốt công tác giáo dục, định hướng thanh niên, góp phần xây dựng một lớp thanh niên mới có lòng yêu nước, yêu chế độ, yêu gia đình, sống có văn hóa, nghĩa tình, giàu lòng nhân ái, thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Đâu Đảng cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”. Phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, tinh thần tự nguyện, khơi dậy tiềm năng to lớn của thanh niên, động viên thanh niên hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị ở cơ quan, đơn vị, địa phương, đồng thời tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân trong sạch, vững mạnh. Tổ chức sâu rộng các phong trào hành động cách mạng, phong trào tình nguyện, làm cho tinh thần tình nguyện thấm sâu vào mọi tầng lớp thanh niên, cổ vũ, lôi cuốn thanh niên với tinh thần “Trung thực - Trách nhiệm - Nghị lực - Cống hiến”, tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.

Chăm lo xây dựng, củng cố Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng và tổ chức, luôn là “người bạn” gần gũi, thân thiết, đồng hành, cổ vũ thanh niên nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão, xung kích, sáng tạo, làm chủ khoa học - công nghệ tiên tiến, vươn lên ngang tầm thời đại, kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. 

Nhân dịp này, tôi đề nghị các bộ, ban, ngành, địa phương tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ, tạo điều kiện để Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam hoạt động ngày càng hiệu quả, giúp thế hệ trẻ nỗ lực học tập, rèn luyện, phấn đấu, không ngừng tiến bộ, trưởng thành, cống hiến sức lực và trí tuệ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước. 

Thưa các đồng chí và các bạn thanh niên!

Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn đặt niềm tin yêu và kỳ vọng vào thế hệ trẻ. Tôi tin tưởng và mong muốn, thế hệ thanh niên ngày nay sẽ tiếp nối truyền thống của thế hệ cha anh, kiên định với con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn, luôn xung kích, sáng tạo, đi đầu trong công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước, đóng góp xứng đáng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, thực hiện bằng được mục tiêu xây dựng Tổ quốc ta ngày càng hùng cường, đất nước ta ngày càng giàu mạnh, nhân dân ta ngày càng hạnh phúc, sánh vai với các cường quốc năm châu như sinh thời Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.

Chúc các đồng chí cán bộ, hội viên Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, các bạn thanh niên, các đồng chí đại biểu, khách quý sức khỏe, hạnh phúc và thành công. 

Xin trân trọng cảm ơn!


............................................

(*) Tít bài do báo Điện tử Tiền Phong đặt.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Mới - Nóng