DMCA.com Protection Status

Đẩy mạnh khen thưởng các điển hình tiên tiến

TP - Theo chương trình ký kết giữa Ban Thi đua - Khen thưởng T.Ư và T.Ư Đoàn mới ban hành, trong giai đoạn 2014 - 2020, hai cơ quan phối hợp đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và biểu dương khen thưởng các điển hình tiên tiến thường xuyên, liên tục với nhiều cấp độ.

Theo đó, Ban Thi đua - Khen thưởng T.Ư thống nhất việc phối hợp đề xuất khen thưởng cấp Nhà nước cho các cá nhân là đoàn viên, hội viên, đội viên có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua của Đoàn, Hội, Đội, nhất là phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”.

Hằng năm, T.Ư Đoàn lựa chọn, bình xét, giới thiệu 10 gương mặt trẻ tiêu biểu đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.

Trong các hoạt động biểu dương, tôn vinh cán bộ, đoàn viên, hội viên hằng năm của T.Ư Đoàn và các tổ chức trực thuộc, Ban Bí thư T.Ư Đoàn lựa chọn, đề xuất tối đa 20% các tập thể, cá nhân tiêu biểu được tôn vinh ở cấp toàn quốc, đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen.

Những trường hợp có thành tích đặc biệt xuất sắc trong các hoạt động lao động sản xuất, học tập, công tác tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua của Đoàn, Hội, Đội và phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, Ban Thi đua – Khen thưởng T.Ư và T.Ư Đoàn phối hợp, xem xét, thống nhất trình khen thưởng với hình thức cao hơn.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Mới - Nóng