Diễn văn Kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam

TPO - Diễn văn Lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam và trao Giải thưởng “15 tháng 10” do anh Nguyễn Phi Long, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam trình bày.

Diễn văn Kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2016

Kính thưa đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam,

Kính thưa đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương,

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam các thời kỳ,

Kính thưa các vị đại biểu khách quý,

Thưa các đồng chí và các bạn thanh niên thân mến!

Hôm nay, tại Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống và trao Giải thưởng “15 tháng 10”. Thay mặt Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, tôi nhiệt liệt chào mừng và trân trọng cảm ơn đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và Thành phố Hà Nội, các đồng chí lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam và các tổ chức thành viên tập thể của Hội các thời kỳ, các vị đại biểu khách quý đã quan tâm dành thời gian tham dự buổi lễ ngày hôm nay; xin gửi tới toàn thể các bạn cán bộ, hội viên, thanh niên ở trong nước và ngoài nước những lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân ngày truyền thống của Hội ta.

Kính thưa các đồng chí và các bạn.

Dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng Cộng sản Việt Nam, tiếp nối truyền thống cách mạng hào hùng của dân tộc, lớp lớp thế hệ thanh niên Việt Nam đã nêu cao lòng yêu nước, tinh thần tự tôn dân tộc, khát vọng cháy bỏng, tinh thần xung kích, tình nguyện, không quản ngại khó khăn, gian khổ, sẵn sàng hi sinh để giành lại độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; ra sức học tập, lao động, rèn luyện để xây dựng nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng. Cùng với phong trào thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã liên tục trưởng thành, lớn mạnh, khẳng định vị trí quan trọng trong đoàn kết, tập hợp, chăm lo cho thanh niên, phát huy sức mạnh của các tầng lớp thanh niên tham gia phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ Tổ quốc. Lịch sử 60 năm của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam gắn liền với vai trò của tuổi trẻ trong những mốc son chói lọi của dân tộc. Những người con ưu tú, những thủ lĩnh của Hội xuất sắc như Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, Giáo sư Phạm Ngọc Thạch, "Huyền thoại Côn Đảo" Giáo sư Lê Quang Vịnh... cùng nhiều tấm gương thanh niên tiêu biểu trên tất cả các lĩnh vực đã khắc họa rõ nét vai trò của thanh niên và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong lịch sử xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Chúng ta nhận thức sâu sắc rằng, cuộc sống tự do, ấm no, hạnh phúc trong nền độc lập, tự cường của đất nước hôm nay được xây dựng, gìn giữ và tô thắm bằng máu xương, công sức của biết bao thế hệ cha anh đi trước. Trong giờ phút trọng thể này, chúng ta thành kính tưởng nhớ, tỏ lòng biết ơn vô hạn của tuổi trẻ cả nước tới Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Người đã cùng với Đảng ta giáo dục, rèn luyện các thế hệ thanh niên Việt Nam thành những lớp người ưu tú, phấn đấu quên mình vì lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Chúng ta bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới các bậc tiền bối của cách mạng Việt Nam, tới Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các anh hùng liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh, các Mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang đã cống hiến trọn cuộc đời vì hòa bình, độc lập, tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân. Thanh niên chúng ta hôm nay mãi mãi khắc ghi công lao của các bậc tiền bối, nguyện đi theo con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn, góp phần xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày càng giàu mạnh và văn minh.

Kính thưa các đồng chí và các bạn!

Trải qua 60 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, với vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam ngày càng xứng đáng là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên Việt Nam yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh và lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, đoàn kết mọi tầng lớp thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước cùng phấn đấu cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vì hạnh phúc và sự tiến bộ của thanh niên. Trong mọi giai đoạn lịch sử, ở bất cứ hoàn cảnh nào, vượt qua những khó khăn, thách thức, các thế hệ thanh niên Việt Nam đều phát huy vai trò xung kích, tiên phong, tình nguyện thực hiện các sứ mệnh vinh quang của dân tộc. Truyền thống đó đã được hun đúc, trao truyền qua các thế hệ và trở thành đặc trưng quý báu của thanh niên Việt Nam.

Ngay sau khi Cách mạng tháng Tám thành công, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chủ trương phải hình thành một mặt trận thanh niên rộng rãi và thống nhất do Đoàn Thanh niên Cứu quốc làm nòng cốt. Ban Thường vụ Trung ương Đảng chỉ thị cho Tổng bộ Việt Minh chuẩn bị hình thành mặt trận đoàn kết rộng rãi các tầng lớp thanh niên lấy tên là Đoàn thanh niên Việt Nam. Tháng 6/1946, Tổng đoàn Thanh niên Việt Nam ra đời (gọi tắt là Đoàn Thanh niên Việt Nam), sau đổi thành Liên đoàn Thanh niên Việt Nam - một tổ chức rộng rãi của mọi thanh niên yêu nước tự nguyện đứng vào hàng ngũ của Liên đoàn do Đoàn Thanh niên Cứu quốc làm nòng cốt. Từ ngày 08/10 đến ngày 15/10 năm 1956, Trung ương Liên đoàn Thanh niên Việt Nam và Ban vận động Mặt trận Thanh niên toàn quốc triệu tập Đại hội tại Nhà hát lớn Hà Nội để thống nhất các tổ chức thanh niên Việt Nam và lấy tên là Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ III (năm 1994) đã quyết định lấy ngày 15/10/1956 là ngày truyền thống hàng năm của Hội LHTN Việt Nam.

Trong lịch sử của mình, trải qua các thời kỳ cách mạng, dù mang tên gọi khác nhau như: Tổng Đoàn thanh niên Việt Nam, Liên đoàn thanh niên Việt Nam, Hội LHTN Việt Nam nhưng tính chất, mục tiêu của Hội chỉ là một. Đó là đoàn kết mọi tầng lớp thanh niên, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào tự tôn dân tộc, để mỗi thanh niên dù xuất thân từ bất cứ giai tầng nào mang dòng máu Việt Nam đều có thể phát huy cao nhất khả năng của mình cống hiến cho Tổ quốc, vì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Trong những ngày cam go nhất khi vừa giành được chính quyền với thù trong giặc ngoài, Liên đoàn thanh niên Việt Nam đã tập hợp lực lượng đông đảo, vững vàng anh dũng đứng lên góp phần vào công cuộc kháng chiến kiến quốc. Hàng chục vạn hội viên, thanh niên hăng hái tham gia các đoàn quân “Nam tiến” sát cánh với tuổi trẻ và đồng bào Miền Nam diệt xâm lăng; hăng hái tham gia phong trào tòng quân giết giặc lập công; tình nguyện lập các đội thanh niên xung phong tăng gia sản xuất với khẩu hiệu “Tấc đất, tấc vàng”, sẵn sàng “Lấy cuốc cày làm vũ khí” tiêu diệt quân thù. Hàng vạn hội viên, thanh niên về nông thôn mở các lớp học xóa mù chữ cho thanh niên và nhân dân. Trong thời kỳ cả nước đứng lên chống đế quốc Mỹ xâm lược, Hội LHTN Việt Nam đã động viên hàng triệu thanh niên hưởng ứng phong trào “Xung phong tình nguyện vượt mức kế hoạch 5 năm lần thứ nhất”, hơn 5 triệu lượt hội viên, đoàn viên, thanh niên đã hăng hái tham gia phong trào “ Ba sẵn sàng” và “Năm xung phong”, tự nguyện hiến dâng tuổi thanh xuân cho đất nước với tinh thần “Chẳng kẻ thù nào ngăn nổi bước ta đi”. Chủ nghĩa anh hùng cách mạng đã thúc giục thanh niên “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”…Ở miền Nam, tuổi trẻ cùng nhau xiết chặt hàng ngũ chung quanh Hội LHTN giải phóng miền Nam đấu tranh kiên cường trước họng súng và máy chém của kẻ thù; rầm rập xuống đường “Đốt lửa để nhìn cho rõ mặt kẻ thù”, “Hát cho đồng bào tôi nghe”, “Nói cho đồng bào tôi biết”, đòi “Đế quốc Mỹ cút khỏi miền Nam”. Sau đại thắng mùa xuân 1975, đất nước thống nhất, non sông liền một dải, hàng triệu hội viên, đoàn viên, thanh niên cả nước đã vượt qua khó khăn thử thách ra sức góp phần đắc lực hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục kinh tế, đi xây dựng khu kinh tế mới, thanh niên cả nước tích cực thực hiện các phong trào Thanh niên đi đầu trong xã hội học tập”; “Thanh niên làm kinh tế giỏi, tích cực tham gia xóa đói, giảm nghèo”; “Thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”; “Thanh niên vì cuộc sống bình yên, vì chủ quyền Tổ quốc”; “Thanh niên sống đẹp”; “Thanh niên tình nguyện vì an sinh xã hội và bảo vệ môi trường”; “Khi Tổ quốc cần”... Đặc biệt, ngày nay phong trào“Tôi yêu Tổ quốc tôi” tiếp tục cổ vũ mạnh mẽ, thôi thúc và thu hút đông đảo các tầng lớp thanh niên tham gia.

Bên cạnh việc phát động và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, tổ chức Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam cũng không ngừng lớn mạnh, mở rộng cả về quy mô và chất lượng: thành lập mới nhiều tổ chức Hội thành viên và hoạt động có hiệu quả như: Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Hội Trí thức Khoa học và Công nghệ trẻ Việt Nam, Câu lạc bộ Nghệ sĩ trẻ Việt Nam, Câu lạc bộ Thanh niên khuyết tật Việt Nam đã góp phần tập hợp, đoàn kết ngày càng rộng rãi các đối tượng, các tầng lớp thanh niên trên khắp mọi lĩnh vực, mọi địa bàn trên cả nước; vai trò, vị thế, uy tín của tổ chức Hội tiếp tục được nâng cao, phát huy tinh thần đoàn kết của các tầng lớp thanh niên, tạo sức mạnh to lớn thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đất nước. Hệ thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam ở các cấp không ngừng lớn mạnh. Hiện nay, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam có hệ thống ở 4 cấp từ trung ương đến cơ sở với tổng số trên 7,3 triệu hội viên. Các thành viên tập thể của Hội không ngừng được củng cố, xây dựng và mở rộng. Ở các địa phương có rất nhiều các câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm thanh niên được thành lập theo đối tượng và sở thích... Tất cả đã tạo nên sự đa dạng trong hoạt động của Hội, dần từng bước đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng chính đáng của thanh niện.

Để có những đóng góp quan trọng đó, được sự định hướng, vai trò nòng cốt của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ cả về tư tưởng, tổ chức và phong trào. Trải qua quá trình lịch sử cách mạng, lớp lớp các thế hệ thanh niên và Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam đã hun đúc nên Truyền thống yêu nước nồng nàn, một lòng trung thành với chế độ, với lý tưởng của Đảng và Bác Hồ kính yêu, gắn bó, đoàn kết, thương yêu giúp đỡ nhau cùng tiến bộ; truyền thống của đội quân xung kích cách mạng, xung phong tình nguyện, dám đón lấy những nhiệm vụ nặng nề mà lịch sử giao phó, dám đi đến những nơi gian khổ nhất, khi Đảng và nhân dân kêu gọi, thanh niên luôn sẵn sàng với tinh thần tự giác cao; truyền thống hiếu học, cần cù, say mê sáng tạo, nghiên cứu khoa học, ham hiểu biết, có ý chí vượt khó, có hoài bão lớn để vươn tới những đỉnh cao của khoa học, kỹ thuật, công nghệ, văn học, nghệ thuật, thể dục thể thao. Truyền thống quý báu đó đã tạo nên động lực vô cùng quý giá xuyên xuốt quá trình lịch sử của dân tộc, dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, điều kiện nào thanh niên nước ta quyết không quản ngại khó khăn, gian khổ hi sinh, chiến đấu quên mình, sáng tạo trong lao động sản xuất, xung phong tình nguyện, đoàn kết, giúp đỡ nhau vươn lên góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với những cống hiến xuất sắc của các thế hệ cán bộ, hội viên và các tầng lớp thanh niên Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã vinh dự được Chủ tịch nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất năm 1999 và Huân chương Hồ Chí Minh năm 2005 vì “Đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức, vận động thanh niên tham gia các phong trào phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, giữ gìn an ninh quốc phòng, góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc”.

Kính thưa các đồng chí và các bạn!

Nhân kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; để ghi nhận những đóng góp của các cá nhân đối với công tác Hội và phong trào thanh niên, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niênViệt Nam đã quyết định trao Giải thưởng “15 tháng 10”-phần thưởng cao quý của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam cho 80 cán bộ, hội viên, thanh niên tiêu biểu. 80 cán bộ, hội viên tiêu biểu nhận Giải thưởng “15 tháng 10” hôm nay là những sĩ quan quân đội nhân dân, công an nhân dân tiểu biểu; thanh niên nông thôn sản xuất kinh doanh giỏi; các doanh nhân, các nhà khoa học, nhà quản lý trẻ xuất sắc; các chức sắc tôn giáo có nhiều đóng góp cho công tác Hội, những thanh niên Việt Nam tiêu biểu đang công tác, học tập, sinh sống ở nước ngoài; các cán bộ Hội, hội viên ưu tú đang công tác tại cơ sở. Hy vọng và mong muốn các cá nhân được nhận Giải thưởng ngày hôm nay tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, có nhiều công hiến cho công tác Hội và phong trào thanh niên.

Kính thưa các đồng chí và các bạn!

Nhân dịp này, thay mặt Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, tôi gửi lời cảm ơn trân trọng nhất tới các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức kinh tế - xã hội, các doanh nghiệp trong nước và quốc tế, các thế hệ cán bộ Đoàn, cán bộ Hội và hội viên, thanh niên. Trân trọng cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí đã đồng hành, cổ vũ hoạt động của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và phong trào thanh niên. Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm sâu sắc, sự hỗ trợ, tạo điều kiện để tổ chức Hội Liên hiệp thanh niên ngày càng phát huy vai trò, trách nhiệm là một tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên và các tổ chức thanh niên Việt Nam có những cống hiến xuất sắc vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hôm nay.

Thưa các bạn thanh niên thân mến!

Phát huy truyền thống vẻ vang của các thế hệ thanh niên Việt Nam và Hội LHTN Việt Nam trong 60 năm qua, Trung ương Hội LHTN Việt Nam kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên, thanh niên tích cực tham gia Phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” thông qua việc nâng cao nhận thức về vai trò của tuổi trẻ chúng ta trước vận mệnh của đất nước, từ đó nâng cao lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tích cực vun đắp hoài bão, lý tưởng, hăng hái hưởng ứng và tích cực tham gia thực hiện các phong trào, các cuộc vận động của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã đề ra. Không ngừng phấn đấu vươn lên với tinh thần tự giác trong học tập, rèn luyện, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức, chung lòng thắp sắng lửa truyền thống, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, góp phần xây dựng củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, tăng cường mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên.

Xin trân trọng cảm ơn và kính chúc sức khỏe các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các vị đại biểu khách quý, các đồng chí và các bạn.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Mới - Nóng