Đoàn đề xuất, kiến nghị với Quốc hội

TP - Thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đoàn, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh đề xuất, kiến nghị với Quốc hội:

Đoàn đề xuất, kiến nghị với Quốc hội

> Cần trưng cầu dân ý khi sửa đổi Hiến pháp lần sau
> 15 triệu lượt ý kiến góp ý sửa đổi Hiến pháp

1 - Quan tâm thúc đẩy quá trình nghiên cứu xây dựng, sửa đổi, bổ sung một số luật liên quan đến thanh niên sớm đưa vào chương trình làm việc của Quốc hội nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Thanh niên năm 2005.

2 - Lồng ghép những vấn đề liên quan đến thanh niên, như: chính sách đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng tài năng trẻ; chính sách tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch và sử dụng cán bộ trẻ; chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia xây dựng ký túc xá, nơi sinh hoạt văn hoá thể thao cho sinh viên, nhà ở cho thanh niên công nhân... trong quá trình lập pháp.

3 - Ban Bí thư T.Ư Đoàn đề nghị Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội tiếp tục quan tâm tạo cơ chế để tạo nguồn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chuyên trách của Quốc hội và HĐND các cấp từ nguồn cán bộ Đoàn.

4 - Đề nghị Quốc hội tăng cường giám sát, đánh giá hiệu quả công tác đào tạo nghề cho thanh niên nông thôn hiện nay.

5 - Quốc hội quan tâm, tăng cường nguồn vốn vay, nhất là nguồn vốn vay Quỹ Quốc gia về việc làm, để thanh niên nông thôn có điều kiện thuận lợi phát triển sản xuất, nhất là ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ tiên tiến vào sản xuất nông nghiệp.

6 - BCH T.Ư Đoàn kiến nghị Quốc hội và Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 tiếp thu ý kiến của đông đảo cán bộ đoàn, ĐVTN và nhiều nhà nghiên cứu khác, giữ lại nội dung Khoản 5, Điều 36 và Điều 66 của Hiến pháp năm 1992 về thanh niên (có sửa đổi, bổ sung để phù hợp với tình hình hiện nay). BCH T.Ư Đoàn đã có văn bản báo cáo, đề xuất và giải trình cụ thể với Quốc hội và Ủy ban sửa đổi Hiến pháp về vấn đề này.

Báo giấy

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Mới - Nóng

Khám phá