Đoàn là bệ phóng chứ không chỉ là nơi công nhận

TP - Phát huy tài năng, thúc đẩy lao động sáng tạo, nghiên cứu khoa học công nghệ (KHCN) của trí thức trẻ trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc là vấn đề mà nguyên Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Đặng Quốc Bảo tâm huyết, chia sẻ với Tiền Phong.

Đoàn là bệ phóng chứ không chỉ là nơi công nhận

> Tôn vinh những nhà báo dấn thân với giới trẻ
> Dùng công nghệ tập hợp thanh niên
> Tạo việc làm và cùng sống đẹp

Ông nhận xét gì về trí thức trẻ Việt Nam trong giai đoạn hiện nay?

Thời tôi làm Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn (1978-1982), do đất nước còn gặp nhiều khó khăn vì vừa kết thúc chiến tranh, nên nhiệm vụ chủ yếu là giải quyết khủng hoảng, đoàn kết, tập hợp thanh niên vào tổ chức Đoàn.

Việc phát huy, phát triển tài năng, trí tuệ của giới trẻ chưa có điều kiện thực hiện tốt như bây giờ.

Hiện nay, với sự tiến bộ như vũ bão của khoa học kỹ thuật, các phát minh liên tục ra đời, đánh dấu bước phát triển mới, nhân loại đang bước sang thời kỳ văn minh trí tuệ. Khoa học công nghệ phát triển, nhưng con người vẫn là trung tâm của sự phát triển, đặc biệt là tài năng trẻ.

Trong bất cứ hoàn cảnh nào, trí tuệ Việt Nam cũng tỏa sáng, ngay cả trong lúc gian khổ, ngặt nghèo nhất.

Vì vậy, ngay từ lúc này, cần tranh thủ khả năng sẵn có, tận dụng các điều kiện của thời đại để phát triển. Sự vươn lên của các tài năng trẻ là điều kiện tiên quyết, động lực để phát triển đất nước.

Thực tế, có một bộ phận người trẻ chỉ khi ra học tập, nghiên cứu ở nước ngoài, tài năng của họ mới được biết đến, thưa ông?

Trường hợp Ngô Bảo Châu là một ví dụ. Từ sự kiện này, chúng ta thấy, có một lớp trí thức trẻ Việt Nam trong và ngoài nước đang vươn lên. Năng lực nhiều bạn trẻ có thể không kém Ngô Bảo Châu, cái chính là họ chưa có sự kiện đột phá nào để xuất hiện. Vấn đề là môi trường, vườn ươm, bệ phóng…

Tôi khẳng định, chúng ta không thiếu tài năng, vì vậy cần có nhiều cải cách về định hướng phát triển để các tài năng, đặc biệt là tài năng trẻ có điều kiện phát huy.

Đoàn là vườn ươm, là bệ phóng cho trí thức trẻ
Đoàn là vườn ươm, là bệ phóng cho trí thức trẻ.

Ông có nhận xét gì về vai trò của tổ chức Đoàn giai đoạn hiện nay trong phát triển tài năng, trí thức trẻ?

Phát huy tài năng, thúc đẩy lao động sáng tạo, nghiên cứu KHCN của trí thức trẻ là nhiệm vụ của đất nước, các bộ ngành, trong đó có vai trò quan trọng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Trước hết, cán bộ Đoàn phải là người có tâm huyết và trí tuệ. Đoàn phải đấu tranh chống chủ nghĩa hình thức, đấu tranh chống tiến thân bằng nịnh nọt, giả dối…phải lấy tài năng để lập thân, lập nghiệp.

Hiện nay, ở một vài khía cạnh, Đoàn bắt đầu nhập cuộc, nhưng việc hỗ trợ cho tài năng trẻ về vật chất chưa nhiều. Đoàn phải là vườn ươm, là bệ phóng để tài năng trẻ phát triển, chứ không chỉ là nơi công nhận tài năng.

Đoàn cũng phải cổ vũ khát vọng của đoàn viên, phải tạo ra các giá trị tích cực, hướng người trẻ phát triển, đi lên. Ví dụ, khi cử các tài năng trẻ sang học hỏi ở các trường đại học, các trung tâm tri thức của thế giới, có người về nước trước, người về nước sau, cũng có người ở lại. Hãy cứ để họ phấn đấu học tập ở đó.

Mỗi người cống hiến cho đất nước theo một cách khác nhau. Thay vì hỏi “bao giờ về nước” thì hãy hỏi “bạn đã học được những gì để phục vụ đất nước”…

Một ví dụ khác, một số Cty đa quốc gia có công nghệ hiện đại mở cơ sở sản xuất ở Việt Nam, nhưng hầu hết, thanh niên mình chỉ làm công nhân bình thường.

Chúng ta nên cử những người tài giỏi vào làm công nhân, học hỏi kinh nghiệm, kỹ thuật của họ. Những gì được họ dạy thì phải cố gắng học, còn những gì không được dạy thì phải tìm cách để học.

Chỉ sau một vài năm, chúng ta sẽ làm chủ được khoa học công nghệ. Theo tôi được biết các nước như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản….cũng từng làm như vậy.

Điều cốt lõi Đoàn Thanh niên phải khích lệ tinh thần tự hào dân tộc, lòng yêu nước trong tầng lớp thanh niên, trí thức trẻ, phát huy cao độ lòng yêu nước thành các hoạt động cụ thể.

Trường Phong
thực hiện

Báo giấy

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Cùng chủ đề

Mới - Nóng