Đoàn Thanh niên đóng góp tích cực vào thành tựu chung của đất nước

TP - Văn phòng Chính phủ vừa ra Thông báo số 136/TB - VPCP về ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, trong đó, khẳng định Đoàn Thanh niên đóng góp tích cực vào thành tựu chung của đất nước.

Theo đó, kết luận nêu rõ: “Ngày 5/4/2009, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã làm việc với Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Cùng dự buổi làm việc có các Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng, Phạm Gia Khiêm, Nguyễn Thiện Nhân, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và lãnh đạo các Bộ, cơ quan:

Kế hoạch đầu tư, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Xây dựng, Giao thông vận tải, Giáo dục - Đào tạo, Quốc phòng, Ủy ban Dân tộc.

Sau khi nghe ông Võ Văn Thưởng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh báo cáo một số vấn đề về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, kết quả Đoàn tham gia phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua, một số đề xuất, kiến nghị năm 2009 và ý kiến phát biểu của các Phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các Bộ, Thủ tướng Chính phủ đã kết luận, trong đó có đoạn:

Trong năm qua, điều kiện đất nước gặp nhiều khó khăn nhưng các cấp bộ Đoàn và đoàn viên thanh niên cả nước đã kế thừa và phát huy truyền thống của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năng động và sáng tạo, tổ chức các phong trào ngày càng phong phú, thiết thực, đóng góp tích cực vào thành tựu chung của đất nước.

Vai trò của thanh niên ngày càng được khẳng định rõ hơn trong xã hội; Đoàn đã kịp thời tham mưu cho Chính phủ nhiều chính sách, cơ chế đối với thanh niên như quản lý nhà nước về công tác thanh niên, tham gia thực hiện có hiệu quả nhiều dự án quan trọng như dạy nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên, chủ động phối hợp với địa phương xây dựng thí điểm Dự án “Trung tâm hỗ trợ thanh niên công nhân và lao động trẻ”.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho thanh niên có nhiều chuyển biến tích cực với nội dung phong phú, hình thức đa dạng, nhằm bồi dưỡng lý tưởng, truyền thống cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi; công tác tổ chức, đoàn kết, tập hợp thanh niên ngày càng được củng cố và mở rộng.

Các phong trào thi đua do Đoàn phát động được đông đảo thanh niên hưởng ứng tham gia như: “5 xung kích phát triển kinh tế  -  xã hội và bảo vệ Tổ quốc“ và “4 đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp”... thực sự có hiệu quả, đi vào chiều sâu, gắn với các hoạt động kinh tế xã hội; đặc biệt đã đoàn kết, tập hợp được đông đảo thanh niên Việt Nam, thế hệ trẻ Việt Nam tích cực tham gia các hoạt động của Đoàn cũng như các phong trào chung của đất nước.

Hoạt động của Đoàn trên các lĩnh vực đã cổ vũ và phát huy tính năng động, sáng tạo và sức trẻ của thanh niên, khẳng định vai trò xung kích của tuổi trẻ trong việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, đánh giá cao công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; biểu dương nỗ lực của các cấp bộ Đoàn và thanh niên, tuổi trẻ Việt Nam trong thời gian qua.

Tuy nhiên, lãnh đạo Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các cấp bộ Đoàn cần khắc phục các tồn tại, yếu kém trong công tác Đoàn, đặc biệt là tổ chức và phong trào Đoàn Thanh niên tại cơ sở, vùng nông thôn, tăng cường công tác quản lý nội dung các báo của Đoàn, với nhiệm vụ trọng tâm là giáo dục nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cao đẹp cho thanh niên, nhất là học sinh, sinh viên;

biểu dương, tôn vinh các điển hình thanh niên tiên tiến lập thân, lập nghiệp trong các lĩnh vực, địa bàn; cung cấp thông tin, tuyên truyền về các hoạt động, phong trào của thanh niên đang thực hiện trên cả nước.

Bước vào năm 2009, nền kinh tế nước ta tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cần quán triệt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2009, thể hiện trong các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và của Chính phủ để tổ chức triển khai hiệu quả các công tác, phong trào Đoàn gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, nhằm phát huy vai trò, tiềm năng sáng tạo, xung kích của thanh niên, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp chung…

Đoàn các cấp cần tích cực tham gia đào tạo nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao, đồng thời chú trọng hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm, đẩy mạnh phong trào đưa khoa học công nghệ vào sản xuất để đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập của đất nước.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Mới - Nóng

Khám phá