Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn:

Đoàn thanh niên nhạy bén với thanh niên

TPO - Tại Hội nghị tổng kết hoạt động của các Cụm thi đua các tổ chức chính trị-xã hội và các tổ chức liên hiệp năm 2019, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đánh giá cao Đoàn thanh niên đã luôn nhạy bén, dám nghĩ dám làm với nhiều phong trào thi đua được thể hiện cả bề nổi và chiều sâu.

hủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đánh giá cao Đoàn thanh niên đã luôn nhạy bén, dám nghĩ dám làm với nhiều phong trào thi đua được thể hiện cả bề nổi và chiều sâu.
hủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đánh giá cao Đoàn thanh niên đã luôn nhạy bén, dám nghĩ dám làm với nhiều phong trào thi đua được thể hiện cả bề nổi và chiều sâu.

Tại Hội nghị, các đơn vị trong cụm cùng chia sẻ cách làm hay, sáng tạo trong triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, đạt hiệu quả cao.

Các hoạt động đi vào chiều sâu

Anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam cho rằng, thời gian qua, việc triển khai và tổ chức các phong trào thi đua đã có sự thay đổi tích cực theo hướng chọn được vấn đề triển khai nhanh. Các hoạt động đi vào chiều sâu và thiết thực. Bên cạnh đó phương thức phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến cũng tập trung vào cán bộ lao động trực tiếp và cán bộ tại cơ sở; các cơ quan báo chí của từng tổ chức vào cuộc kịp thời để tuyên truyền, lan tỏa những tấm gương điển hình.

Đoàn thanh niên nhạy bén với thanh niên - ảnh 1 Anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam cho rằng, thời gian qua, việc triển khai và tổ chức các phong trào thi đua đã có sự thay đổi tích cực theo hướng chọn được vấn đề triển khai nhanh, các hoạt động đi vào chiều sâu và thiết thực

Các tổ chức chính trị-xã hội và các tổ chức liên hiệp đã có nhiều ứng dụng công nghệ thông tin trong thi đua khen thưởng. Cổng thông tin điện tử của Mặt trận và các tổ chức đã vận hành thông suốt, tích hợp nhiều ứng dụng giúp giảm tải văn bản giấy tờ. Một số phần mềm đã được ứng dụng để chấm điểm thi đua giúp kiểm soát được mức độ hoàn thành công việc và độ chính xác khi thực hiện.

Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn kiến nghị Cụm cần nghiên cứu bình chọn hoạt động sự kiện thật sự tiêu biểu của các đơn vị trong cụm, tạo điều kiện cơ quan báo chí tuyên truyền; tăng cường hoạt động chung mang tính tầm cỡ đề tập trung nguồn lực sức mạnh, tạo ảnh hưởng đến xã hội hơn.

Cần sáng tạo, đột phá

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Thanh Mẫn đánh giá trong năm 2019, các tổ chức trong Cụm thi đua đã tích cực, chủ động thực hiện sáng tạo, hiệu quả các phong trào thi đua, tập trung vào nhiều vấn đề kinh tế-xã hội, như: Nhiều hoạt động nổi bật trong xây dựng nông thôn mới, công tác xóa đói giảm nghèo được khẳng định qua sự ghi nhận của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; Phát huy mạnh trong bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, góp phần phát triển bền vững của đất nước;… “Đoàn thanh niên luôn nhạy bén, dám nghĩ dám làm với nhiều phong trào thi đua được thể hiện cả bề nổi và chiều sâu”, Chủ tịch Uỷ ban T.Ư MTTQ Việt Nam nhấn mạnh.

Đoàn thanh niên nhạy bén với thanh niên - ảnh 2 Các đơn vị đã cùng trao đổi, chia sẻ cách làm hay, sáng tạo trong năm 2019 và đề xuất nhiều giải pháp phong phú trong năm 2020

Ông Mẫn đề nghị, trong năm 2020, mỗi tổ chức trong Cụm tiếp tục đổi mới về hình thức nội dung để phát động các phong trào thi đua thiết thực, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng; 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 90 năm thành lập MTTQ Việt Nam; chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng… Trong đó, chú trọng sáng tạo, có nhiều sáng kiến mang tính đột phá, đề ra các nhóm nhiệm vụ tiêu biểu và đặc thù tương ứng để tạo nên bản sắc riêng của từng tổ chức.

Bên cạnh đó, các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức liên hiệp trong Cụm cần tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng.

Đoàn thanh niên nhạy bén với thanh niên - ảnh 3 Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh, các tổ chức phải phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội, bởi đây là vấn đề Đảng, Nhà nước, nhân dân đang mong đợi.

Ông Mẫn nhấn mạnh, các tổ chức phải phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội, bởi đây là vấn đề Đảng, Nhà nước, nhân dân đang mong đợi. Trong đó cần tăng cường giám sát an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, đặc biệt thành phố lớn và các khu công nghiệp chế xuất; phòng chống cháy nổ; tai nạn giao thông, nâng cao chất lượng và điều kiện làm việc cho công nhân ở các khu công nghiệp.

Ông Mẫn cũng lưu ý, Cụm thi đua tiếp tục hướng các phong trào về cơ sở; quan tâm đến việc xây dựng và phát huy nhân rộng các mô hình, điển hình; đồng thời, chia sẻ những cách làm hay, sáng tạo của tổ chức trong triển khai các phong trào thi đua.

Tại Hội nghị, Cụm thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức liên hiệp đã thực hiện việc bình bầu các danh hiệu để đề nghị Hội đồng Thi đua – Khen thưởng của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam xem xét, quyết định. Hội nghị cũng đã thống nhất suy tôn Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam làm Cụm trưởng Cụm thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức Liên hiệp năm 2020, Hội Cựu chiến binh làm Cụm phó.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Mới - Nóng