Đồng chí Đào Ngọc Dung được bầu giữ chức Bí thư thứ nhất BCH TW Đoàn TNCS HCM

(TPO)-Sáng nay 2/7, tại Hội nghị Ban Chấp hành TW Đoàn lần thứ 7 khoá VIII khai mạc tại Thủ đô Hà Nội, đồng chí Đào Ngọc Dung đã được bầu giữ chức Bí thư thứ nhất BCH TW Đoàn TNCS HCM với 100% số phiếu tán thành (111/111 phiếu).

Đồng chí Đào Ngọc Dung sinh ngày 06/6/1962, dân tộc Kinh. Quê quán: xã Nhân Mỹ, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam; vào Đảng ngày 31/12/1984, ngày chính thức vào Đảng: 30/6/1986. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, đã học xong chương trình Thạc sỹ Quản lý Hành chính công. Lý luận chính trị: cử nhân. Chức vụ công tác hiện tại: Bí thư thứ nhất BCH TW Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TW.

Tóm tắt quá trình công tác:

-Từ tháng 9/1980 đến tháng 9/1989: Cán bộ, Uỷ viên Ban Chấp hành, Uỷ viên Ban Thường vụ, Phó Bí thư Huyện Đoàn, Phó Chủ tịch Uỷ ban thiếu niên nhi đồng Huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam Ninh.

-Từ năm 1989 đến 1992: Uỷ viên BCH tỉnh Đoàn Hà Nam Ninh, Phó Ban Công tác thiếu nhi; Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Trưởng Ban Tổ chức kiểm tra tỉnh Đoàn Hà Nam Ninh và tỉnh Nam Hà.

-Từ 6/1992 đến 12/1992: Phó Bí thư thường trực Tỉnh Đoàn, Tỉnh uỷ viên Tỉnh uỷ Nam Hà, đại biểu HĐND tỉnh Nam Hà.

-Từ 10/1992 đến tháng 5/1996: Uỷ viên BCH TW Đoàn (khoá VI), Bí thư tỉnh Đoàn, Tỉnh uỷ viên, Phó Ban văn hoá xã hội HĐND tỉnh, Uỷ viên thường vụ TW Đoàn (khoá VI).

-Từ tháng 1/1997 đến tháng 11/1997: Uỷ viên Ban thường vụ TW Đoàn, Trưởng Ban Công tác thiếu nhi, Chủ tịch Hội đồng Đội TW.

-Từ tháng 11/1997 đến 12/2002: Bí thư TW Đoàn (khoá VII), tái cử Bí thư TW Đoàn (khoá VIII); tháng 2/2003: Bí thư thường trực TW Đoàn.

-Từ 01/4/2005: Quyền Bí thư thứ nhất BCH TW Đoàn

-Từ 2/7/2005: Được sự đồng ý của Bộ Chính trị, tại Hội nghị BCH TW Đoàn lần thứ 7, được bầu giữ chức vụ Bí thư thứ nhất BCH TW Đoàn với số tín nhiệm cao nhất.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Mới - Nóng

Khám phá