Đồng chí Đào Ngọc Dung - Quyền Bí thư thứ nhất TW Đoàn

Bộ Chính trị đã có Quyết định số 1467-QĐNS/TW ngày 1/4/2005 chỉ định đồng chí Đào Ngọc Dung - Bí thư Thường trực TW Đoàn giữ chức quyền Bí thư thứ nhất BCH TW Đoàn.

Bộ Chính trị Trung ương Đảng đã có quyết định phân công đồng chí Hoàng Bình Quân - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn (khoá VIII) thôi giữ chức vụ Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh để giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Tuyên Quang kể từ ngày 1/3/2005.

Để đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Bí thư, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn đối với công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, Bộ Chính trị Trung ương Đảng đã có Quyết định số 1467-QĐNS/TW ngày 1/4/2005 chỉ định đồng chí Đào Ngọc Dung, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn giữ chức quyền Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Mới - Nóng

Khám phá