Đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp

TP- Phong trào “4 đồng hành” - một trong 2 phong trào xuyên suốt nhiệm kỳ được ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ IX thông qua sẽ được triển khai bằng Chương trình hành động vừa được BCH T.Ư Đoàn quyết định với 4 nội dung đồng hành cùng thanh niên.

Phối hợp tổ chức các hoạt động hỗ trợ, khuyến khích học sinh (HS), sinh viên (SV) thi đua học tập, tôn vinh các tấm gương HSSV tiêu biểu: Tôn vinh thủ khoa, Giải thưởng Sao Tháng Giêng, Lý Tự Trọng, Trần Văn Ơn, học sinh đoạt giải Olympic quốc tế, quốc gia; tổ chức và mở rộng các quỹ học bổng tài năng trẻ, Nguyễn Thái Bình, Vừ A Dính, Kim Đồng; tổ chức các cuộc thi, hội nghị chuyên ngành theo khối, đối tượng.

Triển khai chương trình xây dựng 1.000 điểm tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học công nghệ và truy cập Internet cho TN nông thôn, miền núi; mở rộng Chương trình phổ cập tin học, nối mạng tri thức cho TN Việt Nam. Triển khai cuộc vận động Học tập ngoại ngữ trong ĐVTN.

Tổ chức cho TN tham gia phổ cập giáo dục, chống tái mù chữ; hỗ trợ TTN có hoàn cảnh khó khăn đến trường. Phối hợp tham mưu hoàn thiện cơ chế, chính sách cho HSSV vay vốn tín dụng học tập. Tham mưu xây dựng chính sách Tài năng trẻ.

Nghề nghiệp và việc làm

Phối hợp với các cơ quan truyền thông, các ban, ngành xây dựng chiến lược truyền thông quốc gia về nâng cao nhận thức nghề nghiệp và việc làm cho TN.

Phối hợp sản xuất chương trình Thế giới nghề nghiệp, Con đường khởi nghiệp trên sóng phát thanh và truyền hình. Biên soạn và phát hành bản tin học nghề, lập nghiệp, bộ sách cẩm nang việc làm cho lao động trẻ, cẩm nang về tuyển sinh học nghề, nghề nghiệp và việc làm. 

Phối hợp tổ chức các hoạt động biểu dương, liên hoan tôn vinh người thợ trẻ giỏi, tay nghề cao quy mô toàn quốc; khảo sát xây dựng 10 Trung tâm trọng điểm về hướng nghiệp, dạy nghề và giới thiệu việc làm cho TN.

Nâng cao năng lực hoạt động và tăng cường liên kết các trung tâm dạy nghề và giới thiệu việc làm cho TN. Xây dựng Trung tâm hỗ trợ TN công nhân, lao động trẻ các khu công nghiệp, khu chế xuất.

Triển khai chương trình giám sát và phản biện các chính sách của Nhà nước về nghề nghiệp và việc làm cho TN; giám sát triển khai Chiến lược phát triển TN Việt Nam đến năm 2010 của Chính phủ.

Phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ TN vay vốn tín dụng học nghề, khởi sự doanh nghiệp, tạo việc làm và xuất khẩu lao động. Khuyến khích các hình thức TN giúp nhau học nghề, lập nghiệp.

Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về nghề nghiệp và việc làm định kỳ hàng năm cho đội ngũ bí thư, phó bí thư Đoàn xã, phường, thị trấn trong chương trình đào tạo, tập huấn cán bộ Đoàn.

Nâng cao sức khoẻ thể chất và đời sống văn hoá tinh thần

Tổ chức các hội thi, hội diễn, liên hoan nghệ thuật thể thao quần chúng trong TTN; tham gia giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc trong hoạt động lễ hội, góp phần bảo tồn các di sản văn hoá dân tộc.

Tổ chức cho ĐV, TTN lựa chọn ít nhất một môn thể thao thích hợp để rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ, hàng năm tổ chức ngày hội TN khỏe.

Tổ chức các hoạt động bình chọn, tôn vinh tài năng thể thao, nghệ thuật trẻ; xã hội hoá các nguồn lực cung cấp các ấn phẩm văn hoá phục vụ đời sống tinh thần cho TTN.

Tham mưu, đề xuất quy hoạch điểm vui chơi cho TTN ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, TN khu công nghiệp, khu chế xuất. Xây dựng và ban hành quy chế tổ chức, hoạt động của hệ thống thiết chế văn hoá thông tin cơ sở, hệ thống Nhà văn hoá TTN thống nhất toàn quốc trong năm 2008 đưa vào tổ chức thực hiện.

Hàng năm các tỉnh, thành Đoàn phối hợp với ngành văn hoá, thể thao du lịch lựa chọn tổ chức các hoạt động: Giải chạy việt dã, bóng đá TTN, bóng bàn, bóng chuyền, thi Người đẹp, TN thanh lịch, lễ hội du lịch, liên hoan gia đình trẻ văn hoá tiêu biểu.

Phát triển kỹ năng xã hội

Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho TN về vai trò của kỹ năng xã hội (KNXH) trong sinh hoạt, học tập, lao động và công tác. Khảo sát, điều tra xã hội học nhu cầu các nhóm KNXH cơ bản cần trang bị cho TN sau đó xây dựng giáo trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng…

T.Ư Đoàn biên soạn bộ giáo trình chuẩn những nội dung cơ bản về KNXH đưa vào chương trình đào tạo cán bộ làm công tác thanh vận của Học viện TTN Việt Nam, các trung tâm, các trường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thanh vận, Nhà văn hoá thiếu nhi các tỉnh, thành phố.

Xây dựng kế hoạch đào tạo, huấn luyện cán bộ nòng cốt về phát triển KNXH làm giảng viên ở cơ sở. Biên soạn tài liệu hướng dẫn thực hành các KNXH phù hợp với từng đối tượng TN.

Hàng năm, T.Ư Đoàn tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho cán bộ nòng cốt KNXH cấp tỉnh. Các cấp bộ Đoàn phối hợp với ngành giáo dục lựa chọn và đào tạo cán bộ nòng cốt về KNXH của địa phương, đơn vị.

Tổ chức các lớp huấn luyện KNXH cho TN đồng thời lồng ghép trong các hoạt động tập thể, sinh hoạt chi đoàn, chi hội, phong trào TN, các hoạt động văn hoá, thể thao...

(Còn nữa)

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Mới - Nóng

Khám phá