Được vay tối đa gần 1 tỷ đồng để sản xuất, kinh doanh

TP - Ban Bí thư T.Ư Đoàn vừa ban hành hướng dẫn việc thực hiện vay vốn Quỹ Quốc gia về việc làm nguồn vốn kênh T.Ư Đoàn, dành cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh do đoàn viên, hội viên, thanh niên làm chủ (gồm doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh).

Mức vay tối đa không quá 1 tỷ đồng và không quá 50 triệu đồng/lao động được tạo việc làm mới. Thời hạn vay vốn không quá 60 tháng (5 năm).

Điều kiện được vay vốn là các cơ sở sản xuất, kinh doanh được thành lập và hoạt động hợp pháp; có dự án khả thi tại địa phương, phù hợp với ngành, nghề sản xuất kinh doanh, thu hút thêm lao động vào làm việc ổn định; có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc Đoàn thanh niên cấp huyện trở lên nơi thực hiện dự án; có tài sản cầm cố, thế chấp theo quy định của pháp luật.

Ngân hàng Chính sách Xã hội và Đoàn thanh niên địa phương có trách nhiệm hướng dẫn hỗ trợ các đối tượng có nhu cầu vay vốn, chủ dự án lập hồ sơ; thẩm định. Thời gian phê duyệt dự án trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, tờ trình. Kết quả sẽ được T.Ư Đoàn thông báo bằng văn bản.

Hồ sơ gửi về T.Ư Đoàn bao gồm: Hồ sơ vay vốn đã qua thẩm định; Biểu tổng hợp phê duyệt dự án vay vốn từ Quỹ Quốc gia về việc làm; Quyết định duyệt vay của Tỉnh, Thành Đoàn và tờ trình về việc phê duyệt dự án vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm. Thời hạn gửi hồ sơ trong 20 ngày, kể từ ngày Tỉnh, Thành Đoàn ra quyết định duyệt vay. Hồ sơ gửi về T.Ư Đoàn qua Ban Thanh niên Nông thôn (62 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Mới - Nóng

Khám phá