Festival “Sáng tạo trẻ” toàn quốc 2015

TP - T.Ư Đoàn tổ chức Festival “Sáng tạo trẻ” toàn quốc lần thứ VIII năm 2015, tại Đồng Nai, vào tháng 12/2015. Qua đó, nhằm cổ động đoàn viên thanh niên (ĐVTN) phát huy ý tưởng, phát minh sáng chế, đề tài khoa học, cải tiến kỹ thuật; tôn vinh các cá nhân, tập thể tiêu biểu trong phong trào “Sáng tạo trẻ”.

Theo ban tổ chức, Festival “Sáng tạo trẻ” toàn quốc lần thứ VIII năm 2015 tập trung ưu tiên bình chọn các sản phẩm sáng tạo đã được áp dụng thực tế trên các lĩnh vực: An ninh quốc phòng; sản xuất nông lâm ngư nghiệp; y tế, giáo dục, cộng đồng; bảo vệ môi trường; an toàn giao thông; công nghệ thông tin; sản xuất công nghiệp. 

Các sản phẩm sáng tạo phải tiêu biểu về năng suất, chất lượng, có những cải tiến về kỹ thuật, mang lại những hiệu quả cụ thể trong lĩnh vực liên quan. 

Bên cạnh đó, tác giả có sản phẩm sáng tạo tham gia bình chọn là công dân Việt Nam có độ tuổi từ 16-35. Tập thể có sản phẩm sáng tạo bình chọn phải có thành viên trong độ tuổi 16-35 chiếm 3/4.

Các hồ sơ đề nghị bình xét gửi về T.Ư Đoàn trước ngày 10/11/2015.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Mới - Nóng