Giải quyết kịp thời lợi ích chính đáng của thanh niên

TP - Nhiều vấn đề mới, cấp bách trong công tác giáo dục của tổ chức Đoàn thanh niên các cấp được đặt ra tại hội nghị công tác Tuyên giáo toàn quốc năm 2016, do T.Ư Đoàn tổ chức tại Khánh Hòa trong 2 ngày 2 và 3/12.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại Khánh Hòa ngày 3/12.
Các đại biểu tham dự hội nghị tại Khánh Hòa ngày 3/12.

Phát biểu tại hội nghị, anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T.Ư Đoàn, nhấn mạnh: “Thời gian qua, công tác tuyên giáo đã góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; kiên định những vấn đề quan điểm có tính nguyên tắc; củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của dân tộc. Thông qua công tác tuyên truyền, giáo dục, nhiều tổ chức Đoàn và đoàn viên đã trưởng thành mọi mặt về phẩm chất chính trị; đổi mới tư duy lý luận cũng như năng lực lãnh đạo công tác xây dựng Đoàn và công tác vận động thanh thiếu nhi”.

Trong ngày đầu tiên diễn ra hội nghị, các đại biểu được nghe 4 chuyên đề: “Các nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH T.Ư Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, trách nhiệm của tổ chức Đoàn trong việc tổ chức triển khai và thực hiện”, do TS Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng, thành viên Tổ biên tập Đề án T.Ư 4, Ban Tổ chức T.Ư, trao đổi. Ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế, Bộ Tư pháp, trao đổi chuyên đề “Những điểm mới và những tác động của Bộ luật Dân sự năm 2015 đến thanh thiếu nhi giai đoạn hiện nay”. GS.TS Mạch Quang Thắng, nhà giáo ưu tú, chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, trao đổi chuyên đề: “Trao đổi về nội dung xây dựng lề lối, tác phong cán bộ đoàn gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ông Nguyễn Khắc Huy, nguyên Vụ trưởng vụ Pháp chế thanh tra, Ban Tôn giáo Chính phủ, trao đổi chuyên đề “Hướng dẫn, trao đổi thông tin việc nắm tình hình và xử lý các điểm nóng về các vấn đề tôn giáo trong tình hình hiện nay”.

Sáng 3/12, T.Ư Đoàn tổ chức tọa đàm: “Một số vấn đề đặt ra trong công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn giai đoạn 2017 - 2022” do anh Nguyễn Mạnh Dũng - Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn và anh Nguyễn Ngọc Lương chủ trì. Chiều cùng ngày, các đại biểu được tập huấn “Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, đấu tranh phòng chống ma túy trong thanh thiếu niên”.

Tại buổi tọa đàm, đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc chia sẻ những mô hình, cách làm sáng tạo tại cơ sở trong công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn, đặc biệt là giáo dục và định hướng thanh thiếu niên thông qua mạng xã hội; đồng thời khẳng định, trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào, công tác tuyên giáo luôn là vũ khí để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, của Đoàn là chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Trước những diễn biến tư tưởng phức tạp, kẻ thù ra sức chống phá, các thế lực thù địch lôi kéo, kích động thanh niên, mặt trận tư tưởng đặt ra những thách thức không nhỏ, với một môi trường thông tin xã hội rất phong phú, đời sống văn hóa, văn nghệ rất đa dạng, bản thân thanh niên gặp không ít khó khăn trong định hướng tư tưởng, do đó đòi hỏi cao ở công tác tuyên giáo và đội ngũ làm công tác tuyên giáo của Đoàn.

Giải quyết kịp thời lợi ích chính đáng của thanh niên - ảnh 1 Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: N.Đ.Q.

Nhiều giải pháp quan trọng

Phát biểu chỉ đạo tại buổi tọa đàm, anh Nguyễn Mạnh Dũng yêu cầu các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc phải cụ thể hóa các giá trị để giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa; nêu cao trách nhiệm tiên phong của cán bộ đoàn trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm tốt hơn việc nắm bắt tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng và những khó khăn của thanh thiếu niên.

“Tổ chức Đoàn phải trở thành cầu nối giữa thanh niên với Đảng nhằm đề đạt với Đảng, Nhà nước những vấn đề mới trong công tác thanh niên, về nguyện vọng chính đáng của thanh thiếu niên để Đảng và Nhà nước xem xét, giải quyết, nhất là những vấn đề có liên quan đến lợi ích thiết thân, chính đáng của thanh thiếu niên như học tập, việc làm để cống hiến, trưởng thành”

Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng

“Cán bộ Đoàn phải thực sự là người bạn thân thiết của đoàn viên, thanh niên, hiểu được thanh niên đang cần được giúp đỡ gì, đồng thời tổ chức Đoàn phải trở thành cầu nối giữa thanh niên với Đảng nhằm đề đạt với Đảng, Nhà nước những vấn đề mới trong công tác thanh niên, về nguyện vọng chính đáng của thanh thiếu niên để Đảng và Nhà nước xem xét, giải quyết, nhất là những vấn đề có liên quan đến lợi ích thiết thân, chính đáng của thanh thiếu niên như học tập, việc làm để cống hiến, trưởng thành”, anh Nguyễn Mạnh Dũng nhấn mạnh.

Phát biểu định hướng nhiệm vụ công tác tuyên giáo trong thời gian tới, anh Nguyễn Ngọc Lương đề nghị các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc cần tổng kết, đánh giá các nội dung công tác tuyên giáo trong nhiệm kỳ qua và đề ra những giải pháp mới trong nhiệm kỳ tới. Tập trung công tác tuyên truyền Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI. Tiếp tục củng cố đội ngũ báo cáo viên, tận dụng chuyên gia, người có uy tín trong xã hội để giáo dục và định hướng thanh thiếu niên; tương tác và chia sẻ thông tin khi có những vấn đề mới, “điểm nóng” xảy ra để cùng giải quyết hiệu quả; giải pháp, mô hình đấu tranh phản tuyên truyền trên mạng xã hội. Tiến hành đồng bộ các giải pháp thực hiện Chỉ thị 42 với Chỉ thị 05 và Nghị quyết TW 4 khóa XII. Đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn thông qua mạng xã hội và các phương tiện truyền thông hiện đại nhằm nắm bắt thông tin và định hướng dư luận trong thanh thiếu niên.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Mới - Nóng