Giáo dục lý tưởng, xây dựng bản lĩnh thanh niên thời đại mới

TPO - Ngày 25/11, tại Hà Nội, diễn ra Hội nghị Ban thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ 21, khóa X. Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong chủ trì Hội nghị.

Theo Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên là nhiệm vụ hàng đầu của tổ chức Đoàn
Theo Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên là nhiệm vụ hàng đầu của tổ chức Đoàn
Hội nghị Ban thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ 21, khóa X là một hội nghị đóng vai trò rất quan trọng trong thời điểm tuổi trẻ cả nước đang thi đua lập thành tích chào mừng thành công Đại hội Đoàn các cấp và gấp rút chuẩn bị những công tác cuối cùng cho Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022.
Hội nghị tập trung thảo luận và cho ý kiến về các nội dung: Báo cáo chính trị của BCH T.Ư Đoàn khóa X tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI; Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa X; Báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Chương trình Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI; Đánh giá tình hình tổ chức Đại hội Đoàn cấp tỉnh và công tác chuẩn bị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI.
Giáo dục lý tưởng, xây dựng bản lĩnh thanh niên thời đại mới - ảnh 1 Các đại biểu góp ý về Khẩu hiệu hành động, tiêu đề báo cáo dự thảo Văn kiện ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ XI
Báo cáo tờ trình về việc tổng hợp, tiếp thu ý kiến góp ý dự thảo lần 8 Báo cáo Chính trị ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ XI, anh Nguyễn Xuân Hùng, Chánh văn phòng T.Ư Đoàn cho biết, đến ngày 20/11/2017, T.Ư Đoàn đã nhận được ý kiến góp ý đối với dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI của 62 Đại hội Đoàn cấp tỉnh; ý kiến qua các phương tiện thông tin đại chúng; ý kiến một số cấp ủy đảng. Đa số các ý kiến cho rằng dự thảo Báo cáo chính trị được chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, công phu; nội dung đầy đủ, toàn diện, sâu sắc, khoa học, thẳng thắn, thể hiện tính lý luận, tổng kết thực tiễn cao.
Nhiều ý kiến cho rằng, giáo dục lý tưởng cách mạng, lý tưởng cộng sản cho thanh niên là nhiệm vụ căn cốt nhất trong công tác giáo dục của Đoàn thời gian tới. Đoàn phải giáo dục, đào tạo lớp thanh niên thời kỳ mới kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc. Đó là trách nhiệm lớn lao của Đoàn trước Đảng, trước nhân dân. Điều này cần phải được thể hiện ngay trong tiêu đề báo cáo (đưa thành tố về lý tưởng cách mạng lên trước thành tố xây dựng Đoàn) và trong nhiệm vụ, giải pháp công tác thời gian tới.
Giáo dục lý tưởng, xây dựng bản lĩnh thanh niên thời đại mới - ảnh 2 Các đại biểu đồng nhất quan điểm, thanh niên ngày nay cần có bản lĩnh chính trị vững vàng, làm chủ bản thân trước các luận điệu xuyên tạc của kẻ thù
Tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu tại hội nghị, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong đánh giá, nội dung dự thảo Văn kiện Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI có sự chuẩn bị lâu dài và nhận được sự quan tâm xây dựng của nhiều đối tượng, tầng lớp khác nhau trong toàn xã hội. Nội dung dự thảo Văn kiện đặt ra đúng và trúng với yêu cầu của Đảng cho công tác Đoàn, nhu cầu của thanh niên trong thời đại mới.
Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn cho biết, về tiêu đề báo cáo, cơ bản không thay đổi thành tố. Qua nhiều vòng tiếp thu ý kiến đóng góp cũng như sự chỉ đạo của Ban Bí thư T.Ư Đảng cho thấy giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên là nhiệm vụ hàng đầu của tổ chức Đoàn.
“Hiện nay Đảng giao cho Đoàn, làm sao giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên, bởi lý tưởng sẽ dẫn dắt mọi suy nghĩ, hành động của thanh niên; phong trào hoạt động của Đoàn. Đây là nhiệm vụ tổ chức Đoàn cần tập trung các giải pháp và có trách nhiệm để làm tốt”, anh Phong nhấn mạnh.
Về Khẩu hiệu hành động, anh Phong cũng cho rằng “bản lĩnh” đặt thay cho “gương mẫu” là phù hợp với tình hình thực tiễn. Bởi thực tế hiện này đòi hỏi bản lĩnh của thanh niên rất lớn, đó là bản lĩnh chính trị, bản lĩnh ứng xử công dân tốt, bản lĩnh trong tham gia các vấn đề của xã hội, làm chủ bản thân trước các luận điệu xuyên tác của các thế lực thù địch.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Mới - Nóng