Giới thiệu 1,5 triệu đoàn viên ưu tú cho Đảng

TP - Theo BCH T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, thực hiện Chỉ thị số 42, năm 2015 của Ban Bí thư T.Ư Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030”, T.Ư Đoàn thực hiện đa dạng hóa nội dung giáo dục của Đoàn phù hợp với lứa tuổi, trình độ nhận thức, đặc điểm, điều kiện sống… của các đối tượng thanh thiếu nhi.

Bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, địa phương và đơn vị, chuyển hóa vấn đề thời sự, các sự kiện, hiện tượng, trào lưu trong đời sống xã hội và thanh thiếu nhi thành những nội dung giáo dục về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi để nội dung giáo dục giàu tính thực tiễn, mang hơi thở cuộc sống, sinh động, thiết thực và thuyết phục.

Từ nay đến năm 2020, T.Ư Đoàn đề ra các chỉ tiêu quan trọng như: Giới thiệu 1,5 triệu đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó ít nhất 650 nghìn đảng viên trẻ được kết nạp từ đoàn viên ưu tú. 67/67 Tỉnh, Thành Đoàn, đoàn trực thuộc học tập 6 bài lý luận chính trị trong chương trình học cảm tình đoàn. 100% các Tỉnh, Thành Đoàn, đoàn trực thuộc tổ chức hội nghị báo cáo viên cấp tỉnh hằng quý, xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể cho đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh theo năm.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Mới - Nóng

Khám phá