Giới trẻ đủ khả năng đáp ứng “đơn đặt hàng”

TP - Một khảo sát về thanh niên Việt Nam năm 2008 chỉ ra rằng, xu hướng tiến tới tự đánh giá, tự quyết định của thanh niên được mở rộng trong các lĩnh vực và quan hệ xã hội, tạo cho thanh niên có tính độc lập trong cuộc sống của họ.

Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Lâm Phương Thanh (bên phải) với sinh viên tình nguyện tiếp sức mùa thi - 2008.
Xu hướng tự quyết định, tự kiểm soát cuộc sống thể hiện khá rõ nét trong giới trẻ. Trong khi đó, hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng - một nghĩa cử cao đẹp của thanh niên vẫn tiếp tục được phát huy, được mở rộng sang nhiều lĩnh vực và nhiều địa phương, đồng thời cuốn hút sự tham gia của thanh niên sinh viên quốc tế (số liệu khảo sát cho thấy có tới gần 68% số thanh niên được hỏi sẵn sàng tham gia các hoạt động tình nguyện).

Thanh niên đã có nhận thức đúng đắn và đầy đủ hơn về giá trị vật chất cũng như giá trị tinh thần của lao động, lựa chọn nghề phù hợp  với bản thân, đảm bảo cuộc sống, có ích cho nhiều người và xã hội.

Đại đa số thanh niên có ý chí phấn đấu vươn lên  trong cuộc sống, sống thực tế, có định hướng, trung thực lành mạnh, có văn hóa, có trách nhiệm với gia đình và xã hội.

Hiện tại, thanh niên tham gia hoạt động kinh tế thường xuyên chiếm hơn 63% trong tổng số thanh niên và chiếm trên 34% so với lực lượng lao động xã hội (thanh niên nông thôn tham gia hoạt động kinh tế thường xuyên trên 66%, cao hơn thanh niên đô thị chỉ hơn 52%).

Dẫu rằng có một bộ  phận thanh niên sống thiếu lý tưởng, giảm sút niềm tin, ý thức chính trị non kém, tính tích cực chính trị-xã hội thấp, có những biểu hiện tiêu cực trong quan điểm, suy nghĩ và hành động (tội phạm và vi phạm pháp luật trong thanh niên có xu hướng gia tăng).

Dẫu rằng, thanh niên chưa thay đổi kịp lối sống và tác phong theo hướng công nghiệp, chưa đáp ứng yêu cầu thị trường lao động trong và ngoài nước, đặc biệt là khả năng thực hành sau đào tạo…

Nhưng phải nhìn nhận thật sự công bằng rằng, lớp người trẻ đang tiếp tục phát huy truyền thống hào hùng, có chí tiến thủ, có khát vọng vươn lên lập thân lập nghiệp, không cam chịu đói nghèo vươn lên làm giàu chính đáng, đồng hành cùng dân tộc theo mục tiêu của Đảng đang chiếm số đông tuyệt đối và cũng là dòng chủ lưu mạnh mẽ. 

Trong điều kiện hội nhập, thanh niên Việt Nam đang được tiếp cận thông tin nhanh, đa chiều, có đời sống vật chất được nâng cao, đời sống văn hóa  tinh thần  phong phú, xuất hiện những vấn đề mới cần phải đáp ứng...

Thanh niên là một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của CNH-HĐH đất nước, đòi hỏi phải hình thành một lớp thanh niên ưu tú trên mọi lĩnh vực… Có thể coi là “đơn đặt hàng” của đất nước đối với tuổi trẻ trong thời kỳ mới!

Nhưng lòng nhân ái, tính tích cực chính trị, xã hội, tinh thần xung phong tình nguyện vì cộng đồng của thanh niên tiếp tục được khẳng định. Tâm thế hội nhập quốc tế của thanh niên ngày càng tự chủ và tự tin hơn. Định hướng giá trị của thanh niên có chuyển biến theo hướng coi trọng các giá trị nhân văn, thiết thực và cụ thể hơn.

Phong trào thanh niên tình nguyện do Đoàn phát động trong hơn chục  năm qua đã khiến xã hội thay đổi cách nhìn đối với thanh niên thời kinh tế thị trường, khẳng định rằng thanh niên vẫn luôn là lực lượng xung kích, luôn xứng đáng với niềm tin yêu của toàn xã hội.

Và nhờ tắm mình trong thực tiễn sinh động của đời sống để tự rèn luyện kỹ năng, để thu nhận được những bài học nhân nghĩa, học cách sống, cách quan tâm, cách thể hiện trách nhiệm của người trẻ đối với đất nước mà đa số những người trẻ có mặt ở những ngày đầu tiên, bây giờ đã trưởng thành nắm giữ các vị trí khá quan trọng ở nhiều lĩnh vực. Mà lớp lớp người trẻ trưởng thành nhanh thì cả dân tộc sẽ nhanh chóng đi lên!

Bởi vậy, khẳng định không thể khác là: lớp người trẻ Việt Nam có đủ khả năng đáp ứng mọi “đơn đặt hàng” của đất nước trong giai đoạn cách mạng mới. Thanh niên là lực lượng chủ yếu, trên nhiều lĩnh vực, đang đảm nhiệm những công việc đòi hỏi hy sinh, gian khổ, sức khỏe và sáng tạo, mà chỉ ở độ tuổi sung sức nhất về thể chất và phát triển trí tuệ, luôn năng động, muốn tự khẳng định mình như người trẻ mới đáp ứng nổi.

Nhưng bên cạnh những điều kiện tốt nhất mà chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước tạo ra để bồi dưỡng, đào tạo và phát huy thanh niên, thì đòi hỏi Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phải tiếp tục xây dựng tổ chức cơ sở Đoàn vững mạnh, nâng cao trình độ năng lực đội ngũ cán bộ Đoàn, mở rộng công tác đoàn kết tập hợp thanh niên, đa dạng hóa các nội dung hình thức hoạt động cho phù hợp…

Năm 2008, cuộc vận động ‘‘Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác” được đẩy mạnh triển khai với nhiều mô hình, cách làm sáng tạo. Các chương trình, đề án, hai phong trào ‘‘5 xung kích phát triển kinh tế- xã hội”  và ‘‘4 đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp” từng bước được cụ thể hóa, đã có sự lan tỏa, đi vào đời sống đoàn viên thanh niên và thu được những kết quả bước đầu quan trọng, góp phần chăm lo nhu cầu chính đáng của thanh niên, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ tổ quốc; mang lại tâm lý phấn khởi, tin tưởng...

(Nguồn: Báo cáo năm 2008 của BCH T.Ư Đoàn)

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Mới - Nóng

Khám phá