Giới trẻ Huế bàn cách nâng cao chất lượng Đoàn khối cơ quan, doanh nghiệp

TPO - Ngày 3/11, Tỉnh Đoàn TT-Huế tổ chức hội thảo nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn trong khối cơ quan và doanh nghiệp năm 2019, với sự tham dự của hơn 150 đại biểu đại diện cho hơn 6.200 đoàn viên đang sinh hoạt tại 165 Đoàn cơ sở trong khối này tại TT-Huế.

Hội thảo bàn giải pháp đổi mới phương thức, nội dung hoạt động và nâng cao chất lượng Đoàn trong khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh TT-Huế
Hội thảo bàn giải pháp đổi mới phương thức, nội dung hoạt động và nâng cao chất lượng Đoàn trong khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh TT-Huế

Hội thảo nhằm hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, đồng thời đề ra các giải pháp đổi mới phương thức, nội dung hoạt động Đoàn trong khối cơ quan và doanh nghiệp (CQ&DN); tạo điều kiện để cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên trong khối CQ&DN toàn tỉnh gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm và giới thiệu các mô hình hoạt động có hiệu quả trong công tác Đoàn và phong trào thiếu niên.

Theo chị Hoàng Thị Phương Hiền, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn TT-Huế, toàn tỉnh hiện có 165 tổ chức cơ sở Đoàn thuộc khối CQ&DN, với hơn 6.200 đoàn viên đang sinh hoạt. Chất lượng sinh hoạt Đoàn và chất lượng đoàn viên, thanh niên trong khối thời gian qua có nhiều chuyển biến tích cực; nội dung, phương thức hoạt động của các đơn vị dần được đổi mới, nhiều cách làm hay, mô hình mới đã được triển khai.

Giới trẻ Huế bàn cách nâng cao chất lượng Đoàn khối cơ quan, doanh nghiệp - ảnh 1 Chị Hoàng Thị Phương Hiền, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn TT-Huế, cho biết chất lượng sinh hoạt Đoàn và chất lượng đoàn viên, thanh niên trong khối thời gian qua có nhiều chuyển biến tích cực, tuy nhiên, trong hoạt động vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế

Các tổ chức cơ sở Đoàn thường xuyên phối hợp với các ngành, tổ chức Công đoàn, các phòng, ban của doanh nghiệp tổ chức các hội thi, ngày hội, hội chợ, hội diễn văn nghệ để nâng cao tinh thần cho đoàn viên, thanh niên, người lao động, từ đó nâng cao chất lượng công việc trong các cơ quan, doanh nghiệp.

Các cấp bộ Đoàn đã đẩy mạnh triển khai thực hiện có hiệu quả và đổi mới phong trào “sáng tạo trẻ” trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên bằng những công việc cụ thể theo từng lĩnh vực chuyên môn của đơn vị mình. Nhiều đề tài, sáng kiến của đoàn viên, thanh niên trong khối được công nhận, đạt các giải cấp tỉnh và Trung ương.

Đoàn trong khối CQ&DN đã thực hiện tốt phong trào “3 trách nhiệm” và phong trào “4 nhất” trong đoàn viên, tập trung chỉ đạo các đoàn viên, công chức trẻ thực hiện tốt nội dung xung kích, sáng tạo trong công việc, đảm nhận các công trình thanh niên, tư vấn giúp đỡ nhân dân giải quyết các thủ tục hành chính về tư pháp, giải đáp pháp luật, ứng dụng các phần mềm quản lý một cửa, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý văn bản, quản lý công việc…

Giới trẻ Huế bàn cách nâng cao chất lượng Đoàn khối cơ quan, doanh nghiệp - ảnh 2 Quang cảnh hội thảo

Theo chị Hoàng Thị Phương Hiền, chất lượng hoạt động Đoàn trong khối CQ&DN trên địa bàn hiện vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế, chưa có nhiều hoạt động mang tính mô hình cho cơ sở Đoàn; một số cơ sở Đoàn thiếu hủ động trong tham mưu, đăng ký đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên. Các hoạt động sáng tạo trong đoàn viên, thanh niên vẫn chưa tương xứng với thực tiễn hiện tại. Cán bộ Đoàn đều là kiêm nhiệm, công tác chuyên môn nhiều; một số tổ chức cơ sở Đoàn có số lượng đoàn viên ít phần nào ảnh hưởng đến chất lượng công tác Đoàn.

Bên cạnh đó, hầu hết các đơn vị doanh nghiệp ngoài Nhà nước với điều kiện đặc thù là đơn vị hoạt động liên quan sản xuất kinh doanh, đoàn viên, thanh niên là công nhân, nhân viên lao động trực tiếp tham gia các hoạt động sản xuất, nên ít có thời gian tổ chức và tham gia các hoạt động Đoàn, Hội…

Để từng bước khắc phục những hạn chế, tồn tại, theo đề xuất của anh Nguyễn Hữu Trình, Bí thư Đoàn khối các CQ&DN tỉnh TT-Huế, các cấp bộ Đoàn phải tìm được cán bộ giỏi, thực sự có năng lực, có tâm huyết, sáng tạo trong thực hiện các phong trào. Cán bộ Đoàn cần phải hội đủ hai yêu cầu về phẩm chất thủ lĩnh và tính chuyên nghiệp cao.

“Hiện nay cán bộ Đoàn trong khối cơ quan và doanh nghiệp chủ yếu là cán bộ kiêm nhiệm. Do đó, các cấp bộ Đoàn phải thường xuyên mở các lớp tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Đoàn, qua đó nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động công tác Đoàn, đáp ứng được nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp” anh Trình đề nghị.

Còn đại diện Đoàn Công ty Điện lực TT-Huế thì đề xuất, cấp ủy, lãnh đạo đơn vị, tổ chức Đoàn cần tạo điều kiện để các đoàn viên trẻ có cơ hội phát huy năng lực sáng tạo. Cần phát huy tinh thần tự học, tự đào tạo, tìm hiểu các ứng dụng KHCN, kết hợp nghiên cứu, đề xuất ứng dụng vào thực tế sản xuất của cơ quan, đơn vị.

Còn theo đại diện Huyện Đoàn A Lưới, để thúc đẩy và duy trì tốt hơn nữa các hoạt động tại Đoàn khối CQ&DN, nhất là hoạt động tình nguyện, các cấp Đoàn cần nghiên cứu những hoạt động với nội dung phong phú, hình thức đa dạng, sáng tạo; các hoạt động phải được chuẩn bị chu đáo, có hiệu quả và mang tính giáo dục; tạo được hiệu ứng lan tỏa trong xã hội.

“Căn cứ vào tình hình của mỗi cơ quan, đơn vị để lựa chọn thời gian và địa điểm triển khai hoạt động cho phù hợp, phát huy được vai trò của lực lượng ĐVTN tại các đơn vị. Cần qui định rõ trách nhiệm và quyền lợi của thanh niên trong việc tham gia các hoạt động tình nguyện, có chế độ khen thưởng và kỷ luật kịp thời”, đại diện Huyện Đoàn A Lưới đề xuất.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Mới - Nóng

Khám phá