Hà Tĩnh: Hoạt động Đoàn cấp cơ sở còn yếu kém

Hiện tại, hoạt động Đoàn, Đội, ở cấp cơ sở nhiều địa phương trong tỉnh Hà Tĩnh rất yếu kém. Nguyên nhân chính là do tổ chức Đoàn không có năng lực tập hợp đoàn viên thanh niên.

Ngoài ra còn có các nguyên nhân: lực lượng cán bộ chủ chốt của Đoàn còn yếu, sinh hoạt Đoàn vẫn mang tính chiếu lệ, sức hấp dẫn cả về chính sách và các hoạt động nhằm lôi cuốn, thu hút thanh niên vào tham gia tổ chức Đoàn gặp rất nhiều khó khăn...

Mặt khác, các cơ sở Đoàn trong tỉnh hàng tháng triển khai sinh hoạt Đoàn, đánh giá tình hình hoạt động trong tháng và triển khai nhiệm vụ tháng sau, tuy đã thông báo rộng rãi nhưng rất khó tập trung.

ĐVTN tuy hăng say trong phát triển kinh tế, nhưng lại thiếu kiến thức, trình độ quản lý, đặc biệt là thiếu vốn, nên sau khi tham gia hoạt động Đoàn một thời gian đành phải rút lui để đi làm ăn xa.

Một số ĐVTN có học vấn, có trình độ, nhưng sau khi tốt nghiệp ở các trường Đại học, các trường chuyên nghiệp lại không ở địa phương mà kiếm việc làm ổn định chỗ khác. Tại huyện Kỳ Anh, có 19.000 ĐVTN trong độ tuổi, trong đó hơn 10.000 là học sinh, có 4.000 ĐVTN đi xuất khẩu lao và đi làm ăn xa, số còn lại sinh hoạt tại 33 Đoàn xã, thị trấn.

Trong nhưng năm gần đây, tình trạng thay đổi nhân sự ở các cấp Đoàn cơ sở diễn ra thương xuyên. Có những chi đoàn 2 tháng thay Bí thư Đoàn 3 lần như chi đoàn xã Kỳ Giang...

Nhiều Bí thư Đoàn có trình độ lại quá tuổi, khi chưa thành lập gia đình các ĐVTN rất hăng say tham gia sinh hoạt, song khi lập gia đình rồi họ liền rút lui vì không thấy lợi ích gì cho gia đình khi tham gia tổ chức Đoàn.

Tại rất nhiều huyện, thị xã đều có chung tình trạng này, nên các chuyên đề, các hoạt động Đoàn khi triển khai về cơ sở gặp rất nhiều khó khăn.

Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh chỉ đạo các cấp bộ Đoàn huyện, thị xã, thành phố luôn bám sát cơ sở, cùng với chính quyền địa phương chăm lo đào tạo nguồn nhân lực đoàn kế cận cho cơ sở Đoàn, đồng thời phát huy vai trò xung kích thanh niên tình nguyện, thanh niên đi đầu trong các phong trào.

Các cấp bộ Đoàn cơ sở phát huy nội lực xây dựng các mô hình kinh tế, đẩy mạnh phong trào thanh niên lập nghiệp, xóa bỏ vườn tạp trồng cây ăn quả, phát triển kinh tế trang trại, chăn nuôi. Lồng ghép các chuyên đề, nói chuyện thời sự trong các buổi sinh hoạt Đoàn nhằm thu hút thanh niên vào tổ chức Đoàn.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Mới - Nóng

Khám phá