DMCA.com Protection Status

Hoàn thiện Đề án về phát triển của thanh niên

TP - Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về Đề án Bộ Chỉ số đánh giá sự phát triển của thanh niên Việt Nam và Đề án cơ sở dữ liệu quốc gia về thanh niên.

Theo đó, Thủ tướng giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ KH&ĐT Tài chính, Tư pháp và các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định ban hành Bộ Chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam.

Về Đề án Cơ sở dữ liệu quốc gia về thanh niên, Thủ tướng giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ có liên quan thống nhất các mục thông tin và trường dữ liệu phục vụ việc tổng hợp, biên soạn một số chỉ tiêu trong Bộ chỉ tiêu thống kê về thanh niên Việt Nam để bổ sung vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về Thống kê tổng hợp về dân số.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Mới - Nóng