Học tập và làm theo Bác phải trở thành nếp sống, nếp nghĩ

Nhiều nơi có phong trào hưởng ứng đợt vận động Học tập và làm theo tâm gương đạo đức Hồ Chi Minh sớm và sôi nổi như Hà Nội, TPHCM, Hà Tây, Hải Dương, Quảng Ninh, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Thái Bình, Bắc Giang...

Việc triển khai cuộc vận động vào đúng dịp chuẩn bị tiến hành cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII càng có ý nghĩa và tác dụng thiết thực đối với việc nâng cao tinh thần trách nhiệm công dân trong lựa chọn những người thực sự có đức, có tài để giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Trưởng Ban chỉ đạo T.Ư, đã truyền đạt tư tưởng chỉ đạo của Bộ Chính trị đối với cuộc vận động này.

Theo đó, các cấp, ngành, địa phương trước hết cần thống nhất nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng và nội dung của cuộc vận động, xác định đây là chủ trương lớn của Đảng nhằm tạo ra một sự chuyển biến cơ bản về tư tưởng, ý thức của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân; ngăn chặn và đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng và phẩm chất đạo đức của một bộ phận trong xã hội.

Tổng Bí thư nhấn mạnh phải đưa cuộc vận động này vào chiều sâu, huy động sức mạnh của toàn bộ hệ thống chính trị và hết sức tránh sự phô trương hình thức và kém hiệu quả. Cần gắn liền cuộc vận động này với việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng về nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng, về đấu tranh chống lãng phí và tham nhũng...

Tổng Bí thư khẳng định đây phải là một đợt sinh hoạt chính trị lâu dài, thường xuyên và liên tục để cuối cùng trở thành một nếp nghĩ, nếp sống của mỗi con người, mỗi tập thể.

Để cuộc vận động được thực hiện có kết quả, mỗi cấp, ngành, địa phương, đơn vị và cá nhân cần có nội dung và chương trình hoạt động cụ thể. Mỗi bộ, ngành, đơn vị cần thành lập các ban chỉ đạo thực hiện cuộc vận động, trong đó các đồng chí thủ trưởng phải trực tiếp làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đề nghị các cơ quan báo chí mở các chuyên mục về cuộc vận động, biểu dương các điển hình tốt và phê phán những biểu hiện xấu nhằm nhân rộng các yếu tố tích cực và đẩy lùi các yếu tố tiêu cực trong xã hội, góp phần tích cực và có hiệu quả vào cuộc sinh hoạt chính trị quan trọng này.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Mới - Nóng

Khám phá