Hội nghị Ban Chỉ đạo chương trình phát triển thanh niên Agribank

Ngày 30/6, tại TP Đông Hà (Quảng Trị), Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) đã tổ chức hội nghị Ban Chỉ đạo chương trình phát triển thanh niên và Bí thư Đoàn TN toàn hệ thống Agribank.

Hội nghị Ban Chỉ đạo chương trình phát triển thanh niên và Bí thư Đoàn TN toàn hệ thống Agribank. Ảnh: H.T
Hội nghị Ban Chỉ đạo chương trình phát triển thanh niên và Bí thư Đoàn TN toàn hệ thống Agribank. Ảnh: H.T

Dự hội nghị có ông Nguyễn Trọng Chiến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Agrbank; Nguyễn Thị Phượng, Phó Tổng Giám đốc Agribank, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển Thanh niên Agribank; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Quân Chính; 167 Bí thư Đoàn TN chi nhánh toàn hệ thống Agri bank. 

Phát biểu chào mừng tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Quân Chính khẳng định Agribank là ngân hàng thương mại đóng vai trò chủ đạo, chủ lực trong việc cung ứng vốn cho khu vực nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Đông thời đánh giá cao việc tổ chức Chương trình phát triển thanh niên của Agribank, bởi qua đây đã từng bước nâng cao nhận thức của cấp ủy Đảng, lãnh đạo và đoàn viên thanh niên đối với thanh niên và công tác phát triển thanh niên, tạo điều kiện nhiều hơn cho thanh niên cống hiến, hoạt động, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thay mặt lãnh đạo và nhân dân tỉnh Quảng Trị, ông Nguyễn Quân Chính bày tỏ cảm ơn trước hoạt động có ý nghĩa xã hội, nhân văn sâu sắc khi Agribank trao cho Quảng Trị 9,6 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội và đền ơn đáp nghĩa trong dịp này. Qua đó, ghi nhận tấm lòng của tập thể cán bộ nhân viên Agribank trong toàn hệ thống đã cộng đồng, trách nhiệm với các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Hội nghị Ban Chỉ đạo chương trình phát triển thanh niên Agribank - ảnh 1
Hội nghị Ban Chỉ đạo chương trình phát triển thanh niên Agribank - ảnh 2
Hội nghị Ban Chỉ đạo chương trình phát triển thanh niên Agribank - ảnh 3
Hội nghị Ban Chỉ đạo chương trình phát triển thanh niên Agribank - ảnh 4

Tại hội nghị, báo cáo tổng kết công tác chỉ đạo Chương trình phát triển thanh niên Agribank giai đoạn 2016-2020 do Phó trưởng Ban chỉ đạo Đồng Đức Giang trình bày, nêu rõ: Trải qua 1 năm triển khai chương trình phát triển thanh niên Agribank giai đoạn 2016-2020 theo quyết định 406 của Tổng giám đốc, công tác thanh niên Agribank đã có những thành tựu đáng kể, tổ chức được những hoạt động toàn diện, thiết thực, thúc đẩy sự đoàn kết, gắn bó trong đoàn viên thanh niên Agribank.

Sau liên hoan thanh niên tiên tiến 2016, các đoàn cơ sở đã có sự gắn kết hơn. Lực lượng thanh niên đã có những đóng góp ý tưởng, sáng kiến trong cuộc thi sáng tạo Agribank (A-IDEAS), và sẽ là nguồn lực để đẩy mạnh phát triển dịch vụ, đáp ứng yêu cầu của Hội đồng thành viên năm 2017 sẽ tăng trưởng 20% thu dịch vụ, phát triển tiện ích dữa trên nền tảng công nghệ hiện đại và nâng cao thị phần dịch vụ, tăng khả năng cạnh tranh.

Lực lượng thanh niên cũng sẽ là hạt nhân chủ đạo trong việc nâng cao chuẩn mực trong ứng xử, phong cách giao tiếp, xây dựng văn hóa Agribank. Các tiểu Ban chỉ đạo khu vực đã có văn bản chỉ đạo các chi nhánh trong khu vực xây dựng chương trình phát triển thanh niên tại chi nhánh và đã nhận được sự đồng thuận; đã tổ chức được một số chương trình ASXH như: chương trình nông thôn mới; chương trình hiến máu nhân đạo “Ngày chủ nhật hồng”; chương trình khám chữa bệnh, phát thuốc cho đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng. Phát động các phong trào thi đua, phát triển sản phẩm dịch vụ đảm bảo tăng thu phí dịch vụ theo kế hoạch Tổng giám đốc giao.

Hội nghị Ban Chỉ đạo chương trình phát triển thanh niên Agribank - ảnh 5
“Việc triển khai thực hiện Chương trình phát triển thanh niên Agribank đã từng bước nâng cao nhận thức của cấp ủy Đảng, lãnh đạo và đoàn viên thanh niên đối với thanh niên và công tác phát triển thanh niên. Vai trò, vị trí của thanh niên trong sự phát triển của Agribank được khẳng định; tính năng động, sáng tạo, ý chí vươn lên trong học tập, ứng dụng khoa học, công nghệ vào nghiệp vụ chuyên môn được phát huy.

Tổ chức Đoàn thanh niên được quan tâm, tạo điều kiện nhiều hơn trong các hoạt động của tổ chức. Công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa, ý thức công dân cho thanh niên bước đầu đạt hiệu quả nhất là việc triển khai, thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Công tác đào tạo, tập huấn, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho thanh niên; việc đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ trẻ được cấp ủy Đảng, lãnh đạo, đoàn thể quan tâm. Đoàn viên thanh niên đã phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện tham gia tích cực và có hiệu quả các hoạt động phong trào, đóng góp vào sự phát triển chung của Agribank”, báo cáo cho hay.

Tuy nhiên bên cạnh đó, báo cáo cũng đã đề cập những tồn tại hạn chế như chưa đáp ứng được kỳ vọng của Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban điều hành như: Các tiểu Ban chỉ đạo chưa phát huy được đầy đủ vai trò đại diện Ban chỉ đạo tại khu vực, chưa tổ chức được những buổi họp toàn khu vực; hoạt động còn rời rạc, chưa có sự phối kết hợp, giao lưu, hợp tác giữa các ban chỉ đạo chi nhánh, khu vực; chưa thực sự đáp ứng yêu cầu phát triển của thanh niên, chưa đạt yêu cầu so với mục tiêu của chương trình đặt ra.

Công tác bồi dưỡng, đào tạo, tạo nguồn, quy hoạch cho thanh niên triển khai chưa thực sự rõ nét, chưa có kế hoạch chương trình triển khai tổng thể từ trụ sở chính đến đơn vị trực thuộc. Khả năng tập hợp thanh niên còn hạn chế, một bộ phận thanh niên chưa phát huy hết tính xung kích của tuổi trẻ trong lao động, học tập, gương mẫu tiên phong. Việc triển khai chương trình, kế hoạch, thành lập ban chỉ đạo tại các chi nhánh còn chậm, có chi nhánh chưa triển khai và giao hết cho tổ chức Đoàn thanh niên thực hiện. Công tác báo cáo chưa được thực hiện thường xuyên, đúng quy định…

Trong thời gian tới tăng cường vai trò, trách nhiệm của các Tiểu Ban chỉ đạo khu vực, các chi nhánh trong việc triển khai chương trình phát triển thanh niên Agribank giai đoạn 2016-2020. Các Tiểu Ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch chương trình phát triển thanh niên năm 2017 và các năm tiếp theo dựa trên đặc thù khu vực và sự đồng thuận của các chi nhánh, tổ chức giao ước thi đua, các đợt thi đua, đánh giá, khen thưởng theo đơn vị và khu vực; định kỳ 6 tháng báo cáo, đề xuất về Ban chỉ đạo thanh niên (Văn phòng Đoàn thanh niên Agribank).

Phát động phong trào thi đua trong chi nhánh, khu vực về thực hiện Kế hoạch Tuổi trẻ Agribank thi đua đảm nhận công trình, phần việc thanh niên lập thành tích chào mừng 30 năm thành lập Agribank. Các đơn vị được giao tổ chức thực hiện, chủ trì thực hiện kế hoạch, chương trình phát triển thanh niên cần chủ động đề xuất chương trình hành động cụ thể, triển khai đồng bộ từ Trụ sở chính đến các đơn vị trực thuộc. Đặc biệt chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch bổ nhiệm cán bộ trẻ trong đoàn viên thanh niên. Nâng cao chất lượng công tác báo cáo; Đề xuất thi đua, khen thưởng kịp thời, tôn vinh tập thể, cá nhân tiêu biểu, tạo động lực, sức lan tỏa trong cán bộ đoàn viên thanh niên.

Hội nghị ban chỉ đạo thanh niên Agribank là cơ hội phát huy vai trò và trí tuệ của thanh niên Agribank, tạo thuận lợi để thanh niên tiếp tục được thể hiện bản lĩnh, trình độ, tinh thần trách nhiệm; qua đó cổ vũ thanh niên nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão, xung kích vì sự nghiệp đổi mới, hình thành nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng yêu cầu thời kỳ đổi mới và hội nhập của Agribank. Qua đó cổ vũ thanh niên nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão, xung kích vì sự nghiệp đổi mới, hình thành nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng yêu cầu thời kỳ đổi mới và hội nhập của Agribank. 
 

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Mới - Nóng

Khám phá