Hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ 13, khóa XI

TP - Trong 2 ngày 29 và 30/9, tại Hà Nội, diễn ra Hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ 13, khóa XI.

Hội nghị khai mạc vào sáng 29/9. Các đại biểu tập trung thảo luận cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng: sơ kết việc triển khai Kết luận về các giải pháp thúc đẩy hoạt động sáng tạo trong thanh thiếu nhi giai đoạn 2018 -2022; đánh giá kết quả thực hiện Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2020.
Hội nghị cũng thảo luận, cho ý kiến trình Hội nghị Ban chấp hành T.Ư Đoàn lần thứ 8, gồm: dự thảo Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021; dự thảo Bộ tiêu chí đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cấp tỉnh năm 2021; tổng kết việc thực hiện Kế hoạch của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020; tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 289-QĐ/TW về Quy chế cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Hội nghị Ban thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ 12: Bàn nhiều nội dung quan trọng

Ngày 16/7, tại Đồng Nai, diễn ra Hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ 12, khoá XI. Hội nghị sẽ cho ý kiến về các nội dung: Sơ kết công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2020; định hướng công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021. 

Hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn: Thảo luận cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng

Theo anh Lê Quốc Phong, việc xây dựng chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi (TTN) năm 2020 yêu cầu phải bám sát tinh thần Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, bám sát kết quả thực hiện các chỉ tiêu triển khai thực hiện trong thời gian qua, đồng thời, đòi hỏi tiếp tục tìm kiếm những giải pháp và phương thức mới để thúc đẩy phát triển công tác Đoàn và phong trào TTN.

Khai mạc Hội nghị Ban thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ XI, khóa XI

Sáng 17/12, tại Hà Nội, Hội nghị Ban thường vụ T.Ư Đoàn lần thứ sáu, khóa XI khai mạc dưới sự chủ trì của Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong; Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Mới - Nóng