Hơn 16.000 tỷ đồng cho thanh niên vay vốn qua NHCSXH

TP - Thông tin từ ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH), qua hơn 13 năm hoạt động, NHCSXH đã ủy thác nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ qua hệ thống Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM hơn 16.000 tỷ đồng để cho gần 1 triệu hộ vay ở 23.532 Tổ tiết kiệm và vay vốn.

Các chương trình cho vay có dư nợ cao như: Hộ nghèo là 4.740 tỷ đồng; hộ cận nghèo 2.760 tỷ đồng; HSSV gần 2.400 tỷ đồng; hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn 2.205 tỷ đồng; nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 2.080 tỷ đồng, hộ mới thoát nghèo 357 tỷ đồng... 

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Mới - Nóng