Infographic: Sửa chữa hơn 1.000km đường, xây mới 504 nhà tình nghĩa

TPO - Chiến dịch Thanh niên tình nguyện 2018 được tuổi trẻ cả nước triển khai khí thế 5 nội dung gồm chương trình Tiếp sức mùa thi và 4 Chiến dịch (Mùa hè xanh, Hoa phương đỏ, Kỳ nghỉ hồng và Hành quân xanh). Chiến dịch đã đạt được nhiều kết quả ấn tượng, như: Sửa chữa hơn 1 nghìn km, xây mới hơn 197 km đường giao thông nông thôn; 161 điểm thường xuyên tổ chức hoạt động làm sạch biển; xây mới 504 nhà nhân ái, nhà tình nghĩa, nhà khăn quàng đỏ, nhà bán trú...
Infographic: Sửa chữa hơn 1.000km đường, xây mới 504 nhà tình nghĩa - ảnh 1
Infographic: Sửa chữa hơn 1.000km đường, xây mới 504 nhà tình nghĩa - ảnh 2
Infographic: Sửa chữa hơn 1.000km đường, xây mới 504 nhà tình nghĩa - ảnh 3
Infographic: Sửa chữa hơn 1.000km đường, xây mới 504 nhà tình nghĩa - ảnh 4
Infographic: Sửa chữa hơn 1.000km đường, xây mới 504 nhà tình nghĩa - ảnh 5
Infographic: Sửa chữa hơn 1.000km đường, xây mới 504 nhà tình nghĩa - ảnh 6
Infographic: Sửa chữa hơn 1.000km đường, xây mới 504 nhà tình nghĩa - ảnh 7
Infographic: Sửa chữa hơn 1.000km đường, xây mới 504 nhà tình nghĩa - ảnh 8
Infographic: Sửa chữa hơn 1.000km đường, xây mới 504 nhà tình nghĩa - ảnh 9  
Nguồn: Ban Tuyên giáo T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Mới - Nóng