Kiểm tra công tác Đoàn và phong trào TTN tại Hậu Giang

TP - Đoàn công tác T.Ư Đoàn do anh Lê Duy Hưng Thịnh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn, Phó trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Đoàn làm trưởng đoàn cùng đại diện các phòng, ban T.Ư Đoàn đã đến thăm, kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2016 tại Tỉnh Đoàn Hậu Giang.

Buổi làm việc xoay quanh các nội dung như: Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2016; Xây dựng chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 2017; Công tác chuẩn bị Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017-2022; Thẩm định kết quả tự đánh giá theo bộ tiêu chí đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cấp tỉnh năm 2016 và  những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cũng như quá trình thực hiện bộ tiêu chí năm 2016, những đề xuất, kiến nghị đối với T.Ư Đoàn.

Anh Lê Duy Hưng Thịnh ghi nhận các kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh Hậu Giang đã đạt được trong năm 2016. Đồng thời, hướng dẫn, tháo gỡ một số vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trong năm 2016 và đề nghị Tỉnh Đoàn Hậu Giang trong thời gian tới cần tập trung triển khai có hiệu quả.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Mới - Nóng