Hội nghị BCH T.Ư Đoàn lần thứ 10 khóa VIII:

Kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Bí thư T.Ư Đoàn

TP - Hội nghị Ban Chấp hành (BCH) T.Ư Đoàn lần thứ 10 (khoá VIII) sẽ diễn ra trong 2 ngày 19 và 20/10/2006 tại Hà Nội.

Hội nghị lần này sẽ tập trung thảo luận cho ý kiến vào một số nội dung cơ bản trong dự thảo Đề cương Báo cáo chính trị của BCH T.Ư Đoàn khóa VIII tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX. 

Thảo luận cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo sửa đổi Điều lệ Đoàn và Điều lệ Đoàn sửa đổi tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX; Kiện toàn BCH, Ban Thường vụ, Ban Bí thư T.Ư Đoàn khóa VIII.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Mới - Nóng

Khám phá