Kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Đoàn và trao Giải 26/3

"Đảng đánh giá rất cao và kỳ vọng lớn vào thanh niên và thế hệ trẻ, đặc biệt là vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh"- đó là lời khẳng định của đồng chí Hà Thị Khiết - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương tại lễ kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và trao Giải thưởng 26/3.

Đồng chí Huỳnh Đảm, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng đại diện các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn qua các thời kỳ đã tới dự.

Phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm, đồng chí Hà Thị Khiết khẳng định: Trải qua thực tiễn lịch sử, tổ chức Đoàn tiếp tục khẳng định là Trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, là nơi giáo dục, rèn luyện và xây dựng lớp thanh niên mới vừa "hồng", vừa "chuyên" cho Đảng.

Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm, chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ và đã xác định "làm tốt công tác xây dựng Đoàn, chính là đã làm tốt công tác xây dựng Đảng".

Từ khi thành lập đến nay, Đảng ta đã đề ra nhiều nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác thanh niên. Gần đây nhất tại Hội nghị lần thứ bảy, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) đã ban hành Nghị quyết số 25-NQ/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Đồng chí Hà Thị Khiết đề nghị các cấp bộ Đoàn cần tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động để phát huy được vai trò là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, để đủ tầm, đủ mạnh dìu dắt và đủ khả năng đồng hành với thanh niên.

Đồng chí chỉ rõ trước hết tổ chức của Đoàn ở mỗi cấp cần tập trung chăm lo việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đoàn thực sự có trình độ, năng lực, có khả năng vận động quần chúng, thực sự giữ vai trò nòng cốt trong tập hợp thanh niên.

Nhắn nhủ với thế hệ trẻ hãy thực hiện sứ mệnh lịch sử của mình bằng những việc làm cụ thể, đồng chí Hà Thị Khiết bày tỏ niềm tin tưởng tuổi trẻ sẽ góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng.

Diễn văn của Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Võ Văn Thưởng nêu rõ: 78 năm qua là chặng đường lịch sử vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Ra đời và trưởng thành qua các giai đoạn thăng trầm của cách mạng, được Đảng và Bác Hồ kính yêu trực tiếp tổ chức, giáo dục và rèn luyện, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã động viên lớp lớp thế hệ trẻ Việt Nam không ngại gian khổ, hi sinh cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp cách mạng, bồi đắp nên truyền thống vẻ vang của Đoàn và tuổi trẻ.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sẽ không ngừng đổi mới và nâng chất các phong trào hành động cách mạng, góp phần đáp ứng nhu cầu, lợi ích chính đáng của thanh niên. Để đạt được điều đó, các cấp bộ Đoàn cần tiếp tục cụ thể hóa và thực hiện có hiệu quả, thiết thực hai phong trào "5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và "4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp"; tập trung nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, coi trọng thực lực cơ sở, nhất là chi đoàn; nâng cao chất lượng đoàn viên; thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ Đoàn cơ sở là cầu nối giữa Đoàn với thanh niên...

Tại buổi lễ, 78 Bí thư Đoàn cơ sở xuất sắc đã được Ban Bí thư Trung ương Đoàn trao Giải thưởng 26/3- phần thưởng cao quý của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Theo TTXVN

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Mới - Nóng

Khám phá