Luân chuyển cán bộ đào tạo tại các tỉnh, thành Đoàn

TPO - Ban Bí thư, Thủ trưởng cơ quan T.Ư Đoàn thực hiện việc luân chuyển để đào tạo thực tế đối với nhiều cán bộ trong quy hoạch.

Căn cứ Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý; Kế hoạch số 125-KH/TWĐTN-BTC của Ban Bí thư T.Ư Đoàn về việc cử cán bộ đi đào tạo thực tế ở cơ sở; nhu cầu công tác, từ năm 2013 đến nay, Ban Bí thư, Thủ trưởng cơ quan T.Ư Đoàn thực hiện việc luân chuyển để đào tạo thực tế đối với nhiều cán bộ trong quy hoạch.

Cụ thể, Ban Bí thư T.Ư Đoàn đã ra quyết định cử 6 đồng chí Phó trưởng ban phong trào về các tỉnh, thành Đoàn, chỉ định vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư các tỉnh, thành Đoàn, gồm:

Vũ Thị Giáng Hương (SN1979), Ủy viên Ban Thường vụ, Phó trưởng ban thường trực Ban Thanh niên Công nhân và Đô thị T.Ư Đoàn được chỉ định vào BCH, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh (từ tháng 1/2014);

Nguyễn Trương Hải Ngọc (SN 1979), Ủy viên BCH T.Ư Đoàn, Phó trưởng ban Tổ chức T.Ư Đoàn được chỉ định vào BCH, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Hải Dương (Từ tháng 1/2014);

Nguyễn Bình Minh (SN 1980), Ủy viên BCH T.Ư Đoàn, Phó trưởng ban Thanh niên Trường học T.Ư Đoàn được chỉ định vào BCH, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thành Đoàn Hải Phòng (Từ tháng 1/2014);

Ngô Văn Cương (SN 1984), Ủy viên BCH, Phó Chánh Văn phòng T.Ư Đoàn, Thư ký Bí thư thứ nhất được chỉ định vào BCH, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Giang (Từ tháng 5/2014);

Nguyễn Minh Triết (SN 1988), Ủy viên BCH, Phó trưởng ban Thanh niên Trường học T. Ư Đoàn, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ và phát triển Sinh viên Việt Nam được chỉ định vào BCH, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Định (Từ ngày 15/6);

Đặng Đức Chiến (SN 1979), Phó trưởng ban Thanh niên Nông thôn T.Ư Đoàn, được chỉ định vào BCH, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Kạn (Từ tháng 6/2014).

Thủ trưởng cơ quan T.Ư Đoàn đã ra quyết định cử 8 đồng chí là chuyên viên, phó, trưởng phòng và tương đương tại các ban phong trào cơ quan T.Ư Đoàn đi đào tạo thực tế tại cơ sở và giữ các chức vụ Phó Bí thư  huyện Đoàn, Trưởng, phó ban của các tỉnh, thành Đoàn: Vĩnh Long; Bắc Giang, Nam Định, Hòa Bình, Hà Nội. Trong thời gian tới, căn cứ quy hoạch và nhu cầu đào tạo cán bộ, Ban Bí thư T.Ư Đoàn sẽ tiếp tục cử cán bộ đi đào tạo thực tiễn tại cơ sở theo kế hoạch.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Mới - Nóng