Mạng xã hội không thể thay thế sinh hoạt Đoàn

TP - Thời gian tới, cần chú trọng nâng cao xây dựng chất lượng tổ chức Đoàn. Từ việc lựa chọn đến tổ chức kết nạp ĐVTN phải được thực hiện nghiêm ngặt; công tác nhân sự Đoàn các cấp cần thực hiện nghiêm túc chặt chẽ, phải có thẩm định về lý lịch, đảm bảo nâng cao chất lượng đầu vào, đồng thời tăng cường tập huấn công tác đoàn viên và công tác cán bộ Đoàn…

Đó là ý kiến nhấn mạnh của anh Bùi Quang Huy - Bí thư Trung ương Đoàn TNCS HCM tại buổi làm việc với Tỉnh Đoàn Quảng Nam chiều 8/2. 

Đối với đề xuất giải pháp sinh hoạt Đoàn qua facebook, theo Bí thư Trung ương Đoàn, cần hết sức cân nhắc, facebook chỉ là một hình thức để chuyển tải thông tin chứ không thể thay thế sinh hoạt Đoàn. Vấn đề tổ chức thực hiện Tháng Thanh niên với 2 nội dung cơ bản là xây dựng văn minh đô thị và xây dựng nông thôn mới chỉ nên tổ chức lễ khởi động nhẹ nhàng mà tập trung vào hoạt động sau đó, bắt tay ngay vào việc.

Việc tổ chức thực hiện Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội ĐB Đoàn TNCS HCM tỉnh Quảng Nam cần đảm bảo đúng tiến độ. Đặc biệt, ngoài vấn đề nhân sự cần quan tâm đến công tác xây dựng văn kiện cho đại hội.

Theo anh Đinh Nguyên Vũ – Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Nam, năm 2017 Tỉnh Đoàn Quảng Nam xác định cần tập trung 2 nhiệm vụ trọng tâm là hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp và chương trình giảm nghèo bền vững.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Mới - Nóng