Nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn

TP - Đó là chủ đề công tác năm 2017 mà BCH T.Ư Đoàn đề ra với trọng tâm công tác là tổ chức thành công Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022.

Theo BCH T.Ư Đoàn, trong công tác tuyên truyền, giáo dục, tổ chức các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, xây dựng đạo đức, lối sống lành mạnh, ý thức tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật trong thanh thiếu nhi. Tổ chức các hoạt động nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và các hoạt động chăm lo, bồi dưỡng, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho thanh thiếu nhi học tập, nghiên cứu, làm chủ khoa học, công nghệ hiện đại, lao động, giải trí, nâng cao thể lực, kỹ năng thực hành xã hội.

Cùng đó, củng cố tổ chức Đoàn, nâng cao chất lượng đoàn viên, kiện toàn theo hướng chuẩn hoá đội ngũ cán bộ. Tập trung rà soát, củng cố đội ngũ cán bộ đoàn các cấp; thực hiện tốt quy trình cán bộ cho Đại hội Đoàn các cấp. Vận động, khuyến khích thanh niên ngoài nước giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam, hướng về Tổ quốc…

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Mới - Nóng

Khám phá