Bế mạc Hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn:

Nâng cao chất lượng tổ chức, đoàn viên

TP - Ngày 27/12, tại Hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị của BCH T.Ư Đoàn khoá X tại ĐH toàn quốc lần thứ XI, nhiều đại biểu cho rằng cần đặc biệt quan tâm chất lượng tổ chức Đoàn, đoàn viên và cần có chương trình giám sát, quản lý trong tổ chức Đoàn.

Nâng cao chất lượng tổ chức, đoàn viên

Anh Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Thành Đoàn Hà Nội cho rằng, không nhất định phải chạy theo việc đạt chỉ tiêu kết nạp đoàn viên, tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên. “Để xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh không thể vừa tăng số lượng vừa tăng chất lượng. Vì thế nên đặt chỉ tiêu phù hợp, tổ chức Đoàn phải nghiêm túc, chặt chẽ, có chọn lọc trong việc kết nạp đoàn viên chất lượng”, anh Thắng đề xuất. Chị Nguyễn Thị Ngà, Tổng thư ký Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam kiến nghị cần có đề án về cơ sở dữ liệu quản lý của Đoàn. Theo chị Ngà, việc cần thiết là xây dựng hệ thống dữ liệu của Đoàn thanh niên về biến động của đoàn viên để có bức tranh tổng thể về tổ chức Đoàn. Nắm bắt hoạt động của chi đoàn, đoàn viên trên địa bàn dân cư để xác định chi đoàn thật hay ảo, hoạt động của đoàn viên có thực chất hay không.

Dự thảo Báo cáo chính trị đưa ra hệ thống chỉ tiêu gồm: 100% cán bộ, đoàn viên và 80% thanh niên được học tập, quán triệt, tuyên truyền về Nghị quyết của Đảng, của Đoàn. Tất cả tổ chức Đoàn xã, phường, thị trấn mỗi năm giúp đỡ, cảm hoá được ít nhất một thanh niên chậm tiến trở nên tiến bộ. Vận động và xây dựng 3.500 nhà nhân ái, 120 nhà bán trú dân nuôi cho em, trường đẹp cho em. Hàng năm, 100% Đoàn cấp tỉnh có hoạt động sáng tạo trẻ, hỗ trợ ít nhất 1 công trình, đề tài, sản phẩm sáng tạo trẻ ứng dụng vào thực tiễn.

  Nhiệm kỳ tới, Đoàn hỗ trợ vốn, chuyển giao tiến bộ KHKT, công nghệ cho 500 dự án khởi nghiệp của sinh viên, thanh niên nông thôn và doanh nhân trẻ. Triển khai 1.000 công trình thanh niên cấp tỉnh, 8.000 công trình thanh niên cấp huyện. Giới thiệu 1,2 triệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Phổ cập bơi cho nửa triệu trẻ em; tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên cả nước đạt 65%.

Thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đoàn, anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu để chỉnh sửa, hoàn thiện các dự thảo trình Hội nghị BCH diễn ra vào hôm nay (28/12). Anh Lê Quốc Phong giao Viện Nghiên cứu Thanh niên nghiên cứu và chỉ ra các biểu hiện hành chính trong công tác Đoàn năm 2017. Về đề án phần mềm quản lý đoàn viên, cơ sở Đoàn, anh Phong chỉ đạo các đơn vị cần sớm thực hiện, dự kiến phải có trước ĐH Đoàn toàn quốc. 

Chiều cùng ngày, Hội nghị cho ý kiến dự thảo “Kế hoạch của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia thực hiện Nghị quyết lần thứ 4 của BCH T.Ư Đảng khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hoá trong nội bộ”.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Mới - Nóng