Nhan sắc 45 thí sinh Chung kết Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2017

TPO - Kết thúc vòng bán kết 3 miền Bắc,Trung, Nam, Cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Việt Nam đã lựa chọn được 45 thí sinh xuất sắc nhất vào vòng chung kết Hoa khôi sinh viên Việt Nam tại TPHCM. Cùng ngắm nét duyên dáng của các thí sinh.

Nhan sắc 45 thí sinh Chung kết Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2017
Nhan sắc 45 thí sinh Chung kết Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2017 - ảnh 1 Trần Thị Lan Anh - ĐH Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Thái Nguyên, SBD 1531
Nhan sắc 45 thí sinh Chung kết Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2017 - ảnh 2 Nguyễn Thị Quỳnh Nga - ĐH Ngoại thương Hà Nội, SBD 1356
Nhan sắc 45 thí sinh Chung kết Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2017 - ảnh 3 Nguyễn Thị Tình - ĐH Vinh, SBD 1392
Nhan sắc 45 thí sinh Chung kết Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2017 - ảnh 4 Phạm Thị Thảo My - Cao đẳng Công thương TPHCM, SBD 118
Nhan sắc 45 thí sinh Chung kết Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2017 - ảnh 5 Hà Ngọc Thủy Tiên - Đại học Lâm Nghiệp, SBD 1076
Nhan sắc 45 thí sinh Chung kết Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2017 - ảnh 6 Dương Huyền Trân - ĐH Nam Cần Thơ, SBD 18
Nhan sắc 45 thí sinh Chung kết Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2017 - ảnh 7 Nguyễn Đỗ Thị Yến Nhi - ĐH Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TPHCM, SBD 161
Nhan sắc 45 thí sinh Chung kết Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2017 - ảnh 8 Lê Thị Thanh Phương - ĐH Kinh tế TP Hồ Chí Minh, SBD 159
Nhan sắc 45 thí sinh Chung kết Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2017 - ảnh 9 Nguyễn Thị Phụng - ĐH Kiến trúc Đà Nẵng, SBD 716
Nhan sắc 45 thí sinh Chung kết Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2017 - ảnh 10 Nguyễn Thị Yến Nhi - ĐH Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng, SBD 897
Nhan sắc 45 thí sinh Chung kết Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2017 - ảnh 11 Phạm Thị Kim Khuê - Cao đẳng Thương mại Đà Nẵng, SBD 740
Nhan sắc 45 thí sinh Chung kết Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2017 - ảnh 12 Nguyễn Thị Tường Vy - Cao đẳng Y tế Bình Định, SBD 832
Nhan sắc 45 thí sinh Chung kết Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2017 - ảnh 13 Lê Thị Hằng - ĐH Đông Á, SBD 892
Nhan sắc 45 thí sinh Chung kết Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2017 - ảnh 14 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh - Cao đẳng Du lịch Huế, SBD 903
Nhan sắc 45 thí sinh Chung kết Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2017 - ảnh 15 Trần Thị Mỹ Na - Cao đẳng Du lịch Huế, SBD 906
Nhan sắc 45 thí sinh Chung kết Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2017 - ảnh 16 Hoàng Thị Bích Thu - Học viện Quản lý Giáo dục, SBD 1097
Nhan sắc 45 thí sinh Chung kết Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2017 - ảnh 17 Đặng Anh Hà My - ĐH Hàng Hải Việt Nam, SBD 914
Nhan sắc 45 thí sinh Chung kết Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2017 - ảnh 18 Nguyễn Thị Trúc Quỳnh - ĐH Sư phạm TPHCM, SBD 131
Nhan sắc 45 thí sinh Chung kết Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2017 - ảnh 19 Võ Thị Trà My - ĐH Công nghiệp TPHCM, SBD 256
Nhan sắc 45 thí sinh Chung kết Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2017 - ảnh 20 Nguyễn Thị Minh Thu - ĐH Công nghệ TPHCM, SBD 196
Nhan sắc 45 thí sinh Chung kết Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2017 - ảnh 21 Đậu Hải Minh Anh - ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM, SBD 132
Nhan sắc 45 thí sinh Chung kết Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2017 - ảnh 22 Dương Nữ Anh Thy - ĐH Văn Hiến TPHCM, SBD 156
Nhan sắc 45 thí sinh Chung kết Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2017 - ảnh 23 Đinh Thị Triều Tiên - ĐH Văn Hiến TPHCM, SBD 155
Nhan sắc 45 thí sinh Chung kết Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2017 - ảnh 24 Nguyễn Thị Mỹ Diễm - ĐH Công nghệ Đồng Nai, SBD 386
Nhan sắc 45 thí sinh Chung kết Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2017 - ảnh 25 Trương Thị Ngọc Thảo - ĐH Công nghệ Đồng Nai, SBD 382
Nhan sắc 45 thí sinh Chung kết Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2017 - ảnh 26 Trần Ngọc Thảo Vy - ĐH Ngoại ngữ - Tin học TPHCM, SBD 303
Nhan sắc 45 thí sinh Chung kết Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2017 - ảnh 27 Cao Thị Thanh Thảo - ĐH Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TPHCM, SBD 356
Nhan sắc 45 thí sinh Chung kết Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2017 - ảnh 28 Hoàng Kim Hòa - ĐH Đà Lạt, SBD 591
Nhan sắc 45 thí sinh Chung kết Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2017 - ảnh 29 Nguyễn Hoàng Như Quỳnh - Pegasus International College, SBD 606
Nhan sắc 45 thí sinh Chung kết Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2017 - ảnh 30 Lê Thị Hoài Phương - Cao đẳng Du lịch Nha Trang, SBD 567
Nhan sắc 45 thí sinh Chung kết Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2017 - ảnh 31 Nguyễn Thị Quỳnh - Cao đẳng Thương mại Đà Nẵng, SBD 733
Nhan sắc 45 thí sinh Chung kết Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2017 - ảnh 32 Hoàng Thị Châu Ngọc - ĐH Y Dược Huế, SBD 621
Nhan sắc 45 thí sinh Chung kết Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2017 - ảnh 33 Nguyễn Ngọc Như Trang - ĐH Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng, SBD 898
Nhan sắc 45 thí sinh Chung kết Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2017 - ảnh 34 Huỳnh Thị Liên - Cao đẳng Du lịch Huế, SBD 902
Nhan sắc 45 thí sinh Chung kết Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2017 - ảnh 35 Phạm Thị Như Ý - Cao đẳng Đại Việt Đà Nẵng, SBD 899
Nhan sắc 45 thí sinh Chung kết Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2017 - ảnh 36 Lê Thủy Cúc - ĐH Hàng Hải Việt Nam, SBD 931
Nhan sắc 45 thí sinh Chung kết Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2017 - ảnh 37 Phan Thị Mỹ Hải - ĐH Y Dược Hải Phòng, SBD 976
Nhan sắc 45 thí sinh Chung kết Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2017 - ảnh 38 Đỗ Thùy Dung - ĐH Hồng Đức, SBD 969
Nhan sắc 45 thí sinh Chung kết Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2017 - ảnh 39 Nguyễn Ngọc Mai Linh - Học viện Báo chí và Tuyên truyền, SBD 1239
Nhan sắc 45 thí sinh Chung kết Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2017 - ảnh 40 Vũ Thị Thanh Mai - ĐH Y Dược Hải Phòng, SBD 1000
Nhan sắc 45 thí sinh Chung kết Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2017 - ảnh 41 Nguyễn Khánh Linh - ĐH Lâm Nghiệp, SBD 1599
Nhan sắc 45 thí sinh Chung kết Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2017 - ảnh 42 Trương Thị Hường - Cao đẳng Du lịch Hà Nội, SBD 1564
Nhan sắc 45 thí sinh Chung kết Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2017 - ảnh 43 Nguyễn Thị Hiền - ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên, SBD 1279
Nhan sắc 45 thí sinh Chung kết Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2017 - ảnh 44 Phạm Thị Thu Hà - ĐH Tây Đô , SBD 50
Nhan sắc 45 thí sinh Chung kết Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2017 - ảnh 45 Hoàng Thị Phương Thảo - ĐH Hải Phòng, SBD 923

Vòng chung kết Hoa khôi sinh viên Việt Nam tại TPHCM. Trong vòng Chung kết toàn quốc các thí sinh sẽ trải qua các phần thi tự luận, vấn đáp tiếng Anh. Tham gia các hoạt động có chủ đề tình nguyện, khởi nghiệp hưởng ứng phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi"; và cuộc vận động "Sinh viên 5 tốt" do T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam phát động. Bình chọn Nữ sinh viên thân thiện.

Đêm chung kết xếp hạng và trao giải cuộc thi diễn ra tối 17/12 với các phần thi trang phục áo dài, trang phục dạ hội, ứng xử. Các thí sinh năm nay ngoài việc được các giải thưởng theo thể lệ, thí sinh được giải Hoa khôi, thí sinh hùng biện tiếng Anh xuất sắc nhất và thí sinh được nhà tài trợ lựa chọn sẽ được trải nghiệm 1 tuần tại quốc đảo xinh đẹp Singapore.

Cuộc thi do T.Ư Hội LHTN Việt Nam, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam chỉ đạo Cổng tri thức Thánh Gióng, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam phối hợp cùng một số đơn vị khác tổ chức.

 Ảnh: BTC

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá