Nhóm lên “ngọn lửa hồng” trong mỗi bạn trẻ

TP - Tạo môi trường để đoàn viên, sinh viên rèn luyện vừa giỏi chuyên môn, vừa giàu kỹ năng, nêu gương cán bộ Đoàn, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… là những hiến kế của thủ lĩnh đoàn các cấp gửi tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI.

Nhóm lên “ngọn lửa hồng” trong mỗi bạn trẻ

Vừa hồng vừa chuyên

Đỗ Ngọc Anh, Bí thư Đoàn trường Viện Đại học Mở Hà Nội cho biết, trong nhiệm kỳ vừa qua, Đoàn trường đã giới thiệu cho Đảng gần 50 đoàn viên ưu tú để xem xét kết nạp. Đây là một sự thành công vượt qua ngoài mong đợi của BCH Đoàn trường cũng như lãnh đạo Viện Đại học Mở Hà Nội. Bởi trước đây, công tác phát triển Đảng trong đoàn viên, sinh viên của Đoàn Thanh niên Viện Đại học Mở Hà Nội gặp không ít khó khăn. “Ở nửa đầu nhiệm kỳ, có những thời điểm nhiều liên chi đoàn không thể tìm ra đoàn viên đủ điều kiện để giới thiệu cho Đảng, cá biệt có đoàn viên đủ điều kiện thì lại không thật sự mặn mà”, Ngọc Anh chia sẻ.

“Xuất phát từ thực tế đó, Ngọc Anh cũng như Ban Thường vụ Đoàn trường quyết định một hướng đi và là kim chỉ nam cho mọi hoạt động, đó là “biến bị động thành chủ động”. Nếu đoàn viên, sinh viên không chủ động tiến về phía Đảng thì tổ chức Đoàn sẽ là người khai phá, dẫn đường và nhen nhóm lên những “ngọn lửa hồng” trong mỗi đoàn viên, sinh viên”, Ngọc Anh nói thêm.

Bên cạnh việc thường xuyên đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, sinh viên, Đoàn trường đề ra một loạt giải pháp để có lớp đoàn viên “vừa hồng, vừa chuyên”. Đó là việc tạo áp lực, động lực và điều kiện đối với đoàn viên, sinh viên trong việc đảm bảo điều kiện “chuyên”. “Cụ thể, bạn sẽ “được” xem xét về việc có tiếp tục hay không việc giữ các vị trí chủ chốt trong chi đoàn, chi hội, liên chi đoàn, liên chi hội hoặc ban lãnh đạo các câu lạc bộ khi học lực của bạn đi xuống. Bạn sẽ phải dừng một số nhiệm vụ hoặc dừng tham gia một số hoạt động để đảm bảo cho công việc học tập. Các cán bộ Đoàn - Hội - CLB được trao đổi về cách làm gương, cách thu hút, tập hợp đoàn viên, sinh viên không chỉ bằng tài hùng biện mà phải bằng cả năng lực chuyên môn. Tại Viện Đại học Mở Hà Nội, gần như không có cán bộ Đoàn, cán bộ Hội có học lực dưới 6 phẩy (thang điểm 10). Nhóm đoàn viên, sinh viên “rèn luyện tốt nhưng chuyên môn chưa tốt” sẽ được liên chi đoàn tạo điều kiện tham gia các câu lạc bộ học thuật, câu lạc bộ định hướng chuyên ngành để có điều kiện được kèm cặp, trau dồi về chuyên môn.

Nêu gương cán bộ Đoàn

Anh Nguyễn Văn Thỏa, Bí thư Đoàn trường Đại học Sư phạm Hà Nội cho rằng, trong giai đoạn hiện nay, với sự tác động của mặt trái nền kinh tế thị trường, một bộ phận thanh niên có những biểu hiện xuống cấp về đạo đức xã hội: Bạo lực học đường; lối sống buông thả, thích hưởng thụ... Theo anh Thỏa, thực tế đó đòi hỏi tổ chức Đoàn phải phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò của mình trong việc giáo dục, định hướng tư tưởng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu niên. Trong đó, cần đẩy mạnh và đổi mới việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, thiết thực.

Đoàn trường ĐH Sư phạm Hà Nội có nhiều giải pháp sáng tạo để thực hiện phong trào này. Điển hình như việc duy trì hoạt động chào cờ, kể chuyện dưới cờ đối với học sinh khối trường phổ thông trực thuộc; bổ sung thêm nhiều câu chuyện về Bác Hồ trong chương trình giáo dục công dân, đăng kí nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, duy trì việc đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt hàng tháng. BCH Đoàn trường tổ chức cho Đoàn viên thanh niên tham gia các diễn đàn, hội thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh như: Cuộc thi Olympic Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” do T.Ư Đoàn phát động; diễn đàn sinh viên 5 tốt, sinh hoạt nội dung “Nhớ Bác lòng ta trong sáng hơn”, thực hiện chương trình phát thanh thanh niên “Tháng 5 nhớ Bác”...

Tuy nhiên, theo Bí thư Đoàn trường ĐH Sư phạm Hà Nội Nguyễn Văn Thỏa, vấn đề nòng cốt, giải pháp quan trọng nhất là vai trò của cán bộ Đoàn. Theo anh Thỏa, để giáo dục đoàn viên, thanh niên mỗi cán bộ Đoàn phải hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thông qua đó làm gương trong các công tác giáo dục, tập hợp, rèn luyện. “Người cán bộ Đoàn phải là người làm gương để đoàn viên sinh viên noi theo. Tất cả các hoạt động Đoàn phải xuất phát từ thực tế, tránh hình thức, lãng phí công sức, tiền của, hướng tới hiệu quả, phục vụ cho sự phát triển của đoàn viên sinh viên. Làm sao để mỗi một hoạt động là một cách giáo dục, giúp đoàn viên sinh viên nâng cao ý thức tổ chức, ý thức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám dấn thân”, Bí thư Đoàn trường ĐH Sư phạm Hà Nội nhấn mạnh.

“Tất cả các hoạt động Đoàn phải xuất phát từ thực tế, tránh hình thức, lãng phí công sức, tiền của, hướng tới hiệu quả, phục vụ cho sự phát triển của đoàn viên sinh viên. Làm sao để mỗi một hoạt động là một cách giáo dục, giúp đoàn viên sinh viên nâng cao ý thức tổ chức, ý thức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám dấn thân”.

Bí thư Đoàn trường ĐH Sư phạm Hà Nội Nguyễn Văn Thỏa

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Cùng chủ đề

Mới - Nóng