Những chặng đường vẻ vang của Đoàn

TP - Sáng 18/12 tới, ĐH đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ IX sẽ khai mạc tại Hà Nội. Nhân dịp này, Tiền phong xin giới thiệu tóm lược những chặng đường hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ I, diễn ra tại căn cứ địa Việt Bắc (huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) vào ngày 7/2/1950, với sự tham dự của hơn 400 đại biểu đến từ mọi miền đất nước.

ĐH tiến hành vào thời điểm quân, dân cả nước ta, từ Bắc đến Nam giành nhiều thắng lợi to lớn, đập tan âm mưu “đánh nhanh, thắng nhanh” của thực dân Pháp, đẩy mạnh cuộc kháng chiến trường kỳ, toàn dân, toàn diện. ĐH đã nêu cao quyết tâm “Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng”.

Đồng chí Nguyễn Lam - Bí thư BCH T.Ư Đoàn lâm thời trình bày trước ĐH bản báo cáo chính trị với tiêu đề “Chiến đấu và xây dựng tương lai”. ĐH đã phát động phong trào: Đẩy mạnh chiến tranh du kích, tích cực tòng quân giết giặc lập công; Thi đua tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm; Phát triển phong trào đấu tranh chính trị, chống giặc bắt thanh niên đi lính trong vùng địch tạm chiếm; Xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, mở rộng mặt trận tập hợp, đoàn kết thanh niên.

ĐH Đoàn toàn quốc lần thứ II, được tổ chức tại Nhà hát lớn Hà Nội từ ngày 25/10-4/11/1956, với với sự tham dự của 479 đại biểu đại diện cho 45 vạn đoàn viên.

ĐH đã khẳng định những cống hiến xuất sắc của Đoàn và phong trào thanh niên trong 9 năm kháng chiến và 3 năm khôi phục kinh tế. ĐH đã đề ra nhiệm vụ của Đoàn trong giai đoạn mới là: Động viên mọi người, mọi tầng lớp thanh niên đem hết sức lực, trí tuệ của mình vào công cuộc khôi phục kinh tế, phát triển văn hóa, củng cố quốc phòng; tham gia tích cực vào công cuộc củng cố miền Bắc, tiến dần từng bước lên chủ nghĩa xã hội, làm cơ sở vững chắc cho sự nghiệp đấu tranh thống nhất nước nhà. 

ĐH đã được Bác Hồ kính yêu và nhiều đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước đến dự. Bác Hồ đã chỉ thị: “Muốn Đoàn củng cố và phát triển thì tất cả đoàn viên phải gương mẫu”.

ĐH đã ra Nghị quyết về công tác thiếu niên, nhi đồng. ĐH đã bầu BCH T.Ư Đoàn gồm 30 ủy viên, đồng chí Nguyễn Lam được bầu làm Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn.

-------------------

(Còn nữa)

Tuấn Minh
(lược ghi)

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Cùng chủ đề

Mới - Nóng

Khám phá