Phó ban Tổ chức T.Ư Đảng Trần Lưu Hải:

Phải đặt thanh niên vào vị trí chiến lược hơn nữa...

TP - Hôm qua (18/3) đoàn công tác của Trung ương Đảng do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó ban Tổ chức T.Ư Trần Lưu Hải dẫn đầu đã có buổi làm việc tại Đại học Quốc gia Hà Nội và Quận ủy Thanh Xuân.

Buổi làm việc nhằm chuẩn bị cho Nghị quyết T.Ư 7 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước.

Đồng chí Trần Lưu Hải đã dành cho Tiền phong cuộc trao đổi. Đồng chí Trần Lưu Hải nói:

Năm 1993, Trung ương Đảng đã có Nghị quyết 4 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác thanh niên. 15 năm đã qua, đất nước đã đổi mới nhanh chóng và toàn diện, có nhiều chuyển biến để hội nhập với thế giới.

Chúng ta đứng trước những bối cảnh mới. Cơ chế thị trường tác động đến thanh niên rất mạnh và sâu sắc. Từ đó đặt ra yêu cầu làm sao để có thể phát huy tốt hơn thanh niên trong tình hình mới này.

Thực tiễn đang đòi hỏi Đảng phải đổi mới mạnh mẽ, phải có những phương thức lãnh đạo mới cho phù hợp.

Nghị quyết mới lần này phải đánh giá đúng thực trạng thanh niên, nắm được xu hướng phát triển của thanh niên và đề ra những giải pháp phát triển thanh niên thông qua những chính sách cụ thể của nhà nước về việc làm, về học nghề, về học bổng, phát triển tài năng trẻ, có môi trường tốt để khuyến khích thanh niên cống hiến, tạo ra những tác phẩm điện ảnh hay cho thanh niên, những sân chơi hấp dẫn thanh niên...

Sau khi khảo sát tại nhiều địa phương, đồng chí có nhận xét gì mới về thanh niên hiện nay?

Thanh niên có nhu cầu rất lớn và chính đáng là được học tập, có việc làm để tạo dựng cho mình cuộc sống tốt đẹp. Bây giờ không thể cứ nói là “thanh niên chỉ biết lo làm ăn, thanh niên quá thực dụng” vì đó là nhu cầu rất chính đáng của họ.

Thông qua sự nỗ lực học tập, tìm việc làm và tạo thu nhập, họ đã góp phần đóng góp cho xã hội, xây dựng đất nước. Nhiều thanh niên đã nói với tôi là muốn có việc làm tốt để từ đó có thể đưa đất nước sánh vai với bè bạn quốc tế.

Thanh niên ngày nay sống ngày càng thực tế hơn, không hô khẩu hiệu! Bên cạnh đó, nhu cầu về vui chơi giải trí, về nâng cao sức khỏe thể chất của thanh niên ngày càng đòi hỏi được nâng cao.

Thanh niên muốn được thể hiện mình. Khi đánh giá về thanh niên hiện nay cần có cách nhìn nhận mới.

Thưa đồng chí, những nội dung trọng tâm nào được xác định trong xây dựng Nghị quyết mới lần này?

Trong xây dựng Nghị quyết 7 sắp tới, yêu cầu đầu tiên là Đảng phải đánh giá đúng thanh niên, phải xác định rõ hơn thanh niên là lực lượng hết sức quan trọng trong phát triển đất nước.

Thanh niên luôn là lực lượng xung kích đi đầu nên phải chăm lo, phải đặt họ vào vị trí chiến lược hơn nữa trong sự phát triển đi lên của đất nước, phải chăm lo cho thanh niên nhiều hơn nữa.

Trên cơ sở đó, Đảng phải định hướng lý tưởng cho thanh niên. Tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của Đảng đối với sự phát triển về chính trị, về tài năng, tiến bộ, về nhân cách cho thanh niên, giáo dục bồi dưỡng lý tưởng cho thanh niên.

Cảm ơn ông.

Minh Tuấn
Thực hiện

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Mới - Nóng

Khám phá