Phát huy sức trẻ góp ý các văn kiện Đại hội XII của Đảng

TP - Nhằm tập hợp trí tuệ, phát huy tinh thần dân chủ, tâm huyết, trách nhiệm của cán bộ Đoàn, ĐVTN tham gia xây dựng chủ trương, đường lối của Đảng, Ban Bí thư T.Ư Đoàn chỉ đạo các ban, đơn vị, khối phong trào tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý Dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng trong các khối thanh niên, thời gian từ 15/9 – 15/10/2015.

Riêng với đối tượng trí thức trẻ, giảng viên trẻ, sinh viên, T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị lấy ý kiến tại 3 miền Bắc, Trung, Nam, lần lượt vào các ngày: 12/10; 5/10 và 24/9/2015.

Ban Bí thư yêu cầu việc tổ chức thảo luận, lấy ý kiến cán bộ Đoàn, ĐVTN trong nước, nước ngoài vào các Dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng phải được tiến hành một cách rộng rãi, dân chủ, công khai, khoa học, chặt chẽ, đảm bảo tiến độ, chất lượng và tiết kiệm. Đồng thời, vừa phát huy được trí tuệ tập thể, vừa phòng ngừa các thế lực xấu lợi dụng để xuyên tạc, chống phá Đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội XII của Đảng, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Ý kiến đóng góp của cán bộ Đoàn, ĐVTN phải được các cấp bộ Đoàn, Hội tổng hợp đầy đủ, chính xác. Ban Tuyên giáo T.Ư Đoàn phối hợp với Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam tổng hợp các báo cáo và trình Ban Bí thư T.Ư Đoàn trước ngày 27/10/2015.

Tài liệu lấy ý kiến góp ý của các đối tượng thanh niên là: Dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội XII của Đảng; Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011 - 2015) và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020).

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Mới - Nóng

Khám phá