Phát huy trí tuệ, sức mạnh tuổi trẻ

TP - Anh Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, cho biết, từ 15-20/3, T.Ư Đoàn sẽ tổ chức hội thảo khoa học kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhằm phát huy trí tuệ, tinh thần, sức mạnh của tuổi trẻ Việt Nam trong xây dựng và phát triển đất nước, bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Theo anh Nguyễn Mạnh Dũng, với tên gọi “Phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”, hội thảo nhằm làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng, phát triển các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ Việt Nam qua các thời kỳ. Đánh giá vai trò và ý nghĩa lịch sử của các phong trào trong các thời kỳ cách mạng của đất nước.

Hội thảo sẽ tổng kết các bài học kinh nghiệm về những thành công và hạn chế của một số phong trào hành động cách mạng tiêu biểu đã triển khai trong 85 năm qua. Hội thảo sẽ đưa ra những dự báo về tình hình thanh niên, sự phát triển phong trào thanh niên và định hướng khung phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Theo lãnh đạo T.Ư Đoàn, từ hội thảo này sẽ góp phần khơi dậy niềm tự hào của thế hệ trẻ Việt Nam về tổ chức Đoàn, hăng hái tình nguyện tham gia các hoạt động do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khởi xướng và tổ chức, chung tay xây dựng dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Được biết, hội thảo sẽ tập trung vào 3 nội dung chính: Những vấn đề lý luận và thực tiễn về xây dựng, phát triển các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ qua các thời kỳ; Cơ sở lý luận và thực tiễn trong định hướng phát triển, tổ chức và triển khai các phong trào hành động cách mạng của thanh niên Việt Nam giai đoạn 2007-2012 và 2012-2017; Dự báo tình hình thanh niên, sự phát triển phong trào thanh niên và định hướng khung phong trào hành động cách mạng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2017-2022 và những năm tiếp theo.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Mới - Nóng