Quảng Trị hoàn thành Đại hội điểm cấp cơ sở

TP - Tỉnh Đoàn Quảng Trị cho biết, tính đến ngày 2/3, toàn tỉnh có 95/465 cơ sở Đoàn tổ chức Đại hội, trong đó có 29/29 đơn vị Đoàn cấp cơ sở tổ chức xong Đại hội điểm.

Theo đó, đối với nhân sự bí thư bầu trực tiếp tại Đại hội đều có trình độ chuyên môn, chính trị đảm bảo yêu cầu, trúng cử với tỷ lệ phiếu cao từ 90% trở lên; không có nhân sự dự kiến bầu bí thư không trúng cử. Công tác điều hành Đại hội đã bám sát kịch bản, khoa học, đúng quy trình. Một số cơ sở Đoàn đã linh hoạt điều chỉnh các nội dung để đảm bảo thời gian tổ chức Đại hội.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Mới - Nóng