Tháng Thanh niên 2005, Ban Bí thư TW Đoàn chỉ đạo:

Tăng cường tham mưu giải quyết cơ chế, chính sách cho thanh niên

Ban Bí thư TW Đoàn vừa ban hành các tiêu chí đánh giá Tháng Thanh niên năm 2005. Đây là điểm mới trong công tác chỉ đạo việc tổ chức triển khai thực hiện Tháng Thanh niên năm 2005 so với năm 2004.

Theo đó, Ban Bí thư TW Đoàn chỉ đạo các cấp bộ Đoàn tập trung tổ chức tốt các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống; sinh hoạt chính trị “Tuổi trẻ với tư tưởng Hồ Chí Minh”.

Học tập 6 bài học lý luận chính trị; tăng cường các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan, tuyên truyền kết quả hoạt động trên hệ thống truyền thông địa phương, đơn vị; tập trung triển khai thực hiện phong trào: “Sáng tạo trẻ”; khởi công các công trình, phần việc thanh niên, tổ chức các hoạt động uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa; ngày hội việc làm, hội chợ việc làm cho thanh niên; tổ chức các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc giữa lãnh đạo Đảng, chính quyền, các lực lượng xã hội với thanh niên và các hoạt động tuổi trẻ tham gia giữ gìn trật tự ATGT.

Đặc biệt, Ban Bí thư TW Đoàn đề nghị Ban Thường vụ các Tỉnh, Thành Đoàn, Đoàn trực thuộc, đặc biệt chú trọng công tác tham mưu làm việc với lãnh đạo tỉnh uỷ, UBND tỉnh giải quyết cơ chế, chính sách cho thanh niên (Các chỉ thị, nghị quyết về công tác thanh niên)… giao cho Đoàn thanh niên tổ chức thực hiện các chương trình, dự án lớn cấp tỉnh và tương đương; ký kết các chương trình, nghị quyết liên tịch với các sở, ban ngành nhằm bồi dưỡng, đào tạo và phát huy thanh niên vì sự nghiệp CNH, HĐH đất nước…

Trung ương Đoàn sẽ tích cực tham mưu trình Quốc hội xem xét thông qua Luật Thanh niên trong năm 2005.

Ban Bí thư TW Đoàn cũng đã quyết định thành lập 14 tổ công tác đi cơ sở trong Tháng Thanh niên và phân công trách nhiệm các thành viên trong Ban chỉ đạo Tháng Thanh niên năm 2005. 

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Mới - Nóng

Khám phá