Tạo dựng các giá trị đạo đức trong đoàn viên, thanh niên

TP - Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức giáo dục; nêu cao tính gương mẫu, làm gương trong mỗi bạn trẻ; tạo ra các giá trị đạo đức cho ĐVTN… là những hiến kế của các đại biểu tại buổi hội thảo: “Giải pháp tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên trong giai đoạn hiện nay”, tại Nam Định, sáng 17/4.

Tạo dựng các giá trị đạo đức trong đoàn viên, thanh niên

Phát biểu tại hội thảo, ông Bạch Ngọc Chiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định cho rằng, để làm tốt công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho ĐVTN trong giai đoạn hiện nay, cần sự vào cuộc mạnh mẽ của toàn xã hội, các cấp, các ngành và chủ lực là Đoàn Thanh niên, ngành Tuyên giáo và Sở GD&ĐT. Nội dung, phương thức giáo dục phải phù hợp với từng đối tượng, từng lứa tuổi thanh thiếu nhi và luôn luôn đổi mới, sáng tạo, hấp dẫn giới trẻ. “Muốn giáo dục được thanh niên, cán bộ đoàn phải nêu cao tính nêu gương, người thủ lĩnh đoàn phải là hình mẫu để ĐVTN học tập, noi theo. Cần phải tạo dựng được các giá trị đạo đức cho ĐVTN, trong đó có 2 giá trị quan trọng nhất: tuân thủ pháp luật và tinh thần trách nhiệm”, ông Chiến nhấn mạnh.  

Theo Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nam Định Trần Thị Kim Dung, các cấp bộ đoàn cần tập trung triển khai các giải pháp như: Giáo dục thông qua tổ chức các hoạt động, qua các mô hình sáng tạo, các gương điển hình tiên tiến; phát huy các thiết chế giáo dục của đoàn, đặc biệt là Trung tâm Văn hóa – Thể thao thanh thiếu nhi tỉnh, Nhà Văn hóa cho thiếu nhi ở các huyện, thành phố để tạo sân chơi cho thanh thiếu nhi. Bên cạnh đó, tận dụng ưu thế của truyền thông (website, facebook, fanpage…) để tuyên truyền, định hướng tư tưởng cho cán bộ, ĐVTN. Đồng thời, mở rộng đối thoại giữa cựu cán bộ đoàn, những người có uy tín, có sự ảnh hưởng đối với ĐVTN; bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực cho cán bộ làm tuyên giáo, đặc biệt là kỹ năng tuyên truyền, thuyết phục, thu hút ĐVTN.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nam Định Đặng Phúc Giao cho rằng, giải pháp cốt lõi để giáo dục lý tưởng cách mạng cho ĐVTN là đoàn kết, tập hợp ĐVTN và xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn vững mạnh. Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn phải liên tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục để tác động kịp thời đến thanh thiếu nhi; có nội dung, hình thức giáo dục với từng đối tượng khác nhau.

Phát biểu kết luận hội thảo, anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T.Ư Đoàn khẳng định tầm quan trọng của công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho ĐVTN trong giai đoạn hiện nay. Anh Lương cho biết, Đảng, Nhà nước, xã hội luôn quan tâm đến công tác giáo dục thế hệ trẻ. Hiện T.Ư Đoàn đã xây dựng Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi giai đoạn 2017 – 2022”, sắp tới sẽ ban hành kết luận Hội nghị lần thứ ba BCH T.Ư Đoàn khóa XI về tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng cho ĐVTN. Ban Bí thư T.Ư Đoàn tiếp thu những ý kiến tham luận của các đại biểu, coi đây là cơ sở lý luận và thực tiễn để bổ sung vào các kế hoạch, chương trình giáo dục của Đoàn trong nhiệm kỳ 2017 – 2022 nhằm xây dựng một thế hệ thanh niên mới, vừa “hồng” vừa “chuyên”, có tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Mới - Nóng

Khám phá