Tập hợp trên 50% đội ngũ trí thức trẻ tham gia các hoạt động Đoàn

TP - Chiều qua, 30/9, Hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn đã thông qua Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy BCH T.Ư Đảng khóa X về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Mục tiêu của Chương trình là xây dựng một lớp trí thức trẻ yêu nước, có bản sắc dân tộc, có ý chí vươn lên và sẵn sàng phục vụ đất nước; tạo điều kiện để đội ngũ trí thức trẻ được đào tạo, rèn luyện, sử dụng và cống hiến.Tổ chức Đoàn tập hợp được trên 50% đội ngũ trí thức trẻ tham gia các hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; hàng năm tổ chức diễn đàn trí thức trẻ ở các thành phố lớn hiến kế cho Đoàn TN và đất nước...

Chương trình đưa ra 4 nhóm giải pháp bao gồm: Bồi dưỡng niềm tin, ý chí phấn đấu vươn lên cho đội ngũ trí thức trẻ; góp phần xây dựng chính sách đãi ngộ, thu hút tài năng trẻ trong và ngoài nước, tạo môi trường thuận lợi cho trí thức trẻ hoạt động; phát triển các loại hình tập hợp, phát huy năng lực của đội ngũ trí thức trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đẩy mạnh phong trào thi đua học tập tốt, rèn luyện tốt trong thanh niên trường học, xây dựng đội ngũ trí thức cho tương lai.

Trước đó, Ban Thường vụ T.Ư Đoàn tập trung thảo luận “Một số giải pháp tăng cường hỗ trợ nâng cao kiến thức và kỹ năng xã hội cho thanh niên” với sự nhất trí cao về việc tập trung chủ yếu cho hỗ trợ và nâng cao kỹ năng xã hội cho thanh niên.

Đây là nội dung quan trọng của phong trào “Đồng hành với thanh niên trong lập thân, lập nghiệp” (4 đồng hành), một mặt đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của xã hội cũng như yêu cầu trang bị kỹ năng của giới trẻ.

Trước khi thông qua “Quy chế tổ chức và quản lý hoạt động đối ngoại thanh niên”, Hội nghị đã tập trung thảo luận việc bổ sung chương trình phối hợp với các bộ ngành, các ban đơn vị trực thuộc trung ương Đoàn; cơ chế phối hợp, báo cáo về nội dung này giữa các tỉnh, thành Đoàn với T.Ư Đoàn...

Hội nghị Ban Thường vụ T.Ư Đoàn đã thảo luận Quy hoạch cán bộ lãnh đạo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2012 – 2017 và bế mạc vào chiều 30/9 sau 2 ngày làm việc.

Video đang được xem nhiều

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Mới - Nóng

Khám phá