Thành lập Hội đồng trẻ em cấp tỉnh

TP - Hội đồng Đội T.Ư cho biết đang tiến hành xây dựng thí điểm mô hình “Hội đồng trẻ em” cấp tỉnh, thành phố giai đoạn 2017-2020. Đây là một hình thức tổ chức hoạt động thiếu nhi mới do chính trẻ em trực tiếp điều hành nhằm nâng cao năng lực cho trẻ em trong việc thực hiện quyền tham gia vào các vấn đề liên quan đến trẻ em theo quy định pháp luật.

Theo đó, Hội đồng trẻ em gồm các ủy viên do các em tự bình bầu lập ra, đại diện tiếng nói trẻ em tại địa phương, hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản có sự hướng dẫn của Ban Tham vấn. Các quyết định của Hội đồng trẻ em phải được thông qua tại phiên họp và có sự đồng ý của trên 50% thành viên Hội đồng.

Một Hội đồng trẻ em có số lượng dao động từ 33-35 ủy viên (tùy diện tích, số lượng thiếu nhi trên địa bàn), với cơ cấu: 1 Chủ tịch Hội đồng; 2-4 Phó Chủ tịch Hội đồng. Điều kiện tham gia vào Hội đồng trẻ em là những cán bộ chỉ huy liên - chi đội; thành viên các CLB quyền trẻ em, phóng viên nhỏ; thành viên các đội tuyên truyền măng non, phát thanh măng non; thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thiếu nhi dân tộc, nhập cư, mái ấm nhà mở; thiếu nhi tiêu biểu trong học tập, hoạt động xã hội, tài năng trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, có ảnh hưởng tích cực trong địa phương. Độ tuổi tham gia vào Hội đồng từ: 9-16 tuổi. Sau khi được thành lập, hàng năm, Hội đồng trẻ em cấp tỉnh sẽ rà soát, kiện toàn những vị trí ủy viên khuyết do lớn tuổi hoặc không đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện tiếp tục tham gia Hội đồng.

Hội đồng trẻ em họp 1 năm 2 lần, trước kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố. Nội dung họp theo các chuyên đề được thống nhất từ chương trình hoạt động của Hội đồng trẻ em, tập trung vào các nội dung chính: Thực trạng quyền trẻ em, đặc biệt quyền tham gia của trẻ em tại địa phương; phản ánh, đấu tranh những hành vi vi phạm quyền trẻ em tại địa phương; việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại địa phương; các vấn đề xã hội tại địa phương liên quan đến trẻ em.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giới trẻ

Mới - Nóng